Yeni tasarım ve içeriğiyle okurlarıyla buluşan Türkiye’nin en köklü inşaat dergisi olan İnşaat Dünyası dergisi, Türkiye’nin lokomotif sektörü olan inşaat ve yapı sektörünün uluslararası gelişimini ana misyonu olarak görür ve yıllardır ödün vermediği yayıncılık çizgisini sürekli geliştirerek bu misyonu gerçekleştirmeyi hedefler.

By NL Architects Pearl River Necklace Köprüsü

Sınırı Geçiş Olanakları Uluslararası Tasarım Fikirleri Yarışması 2010 sonucunda yapımına karar verilen ve NL Architects tarafından tasarlanan konsept bir proje olan Pearl River Necklace, trafiğin sağdan aktığı Hong Kong ile soldan aktığı Çin’i birbirine bağlayan, şeritler arasındaki bu geçişi sağlayabilmek için birbirinin üzerinden geçen yollardan ve yapay adalardan oluşuyor. Hong Kong gibi canlı ve küresel bir metropolü yansıtmak için yeni bir simge olarak düşünülen tasarım, ilham verici bir çabanın ürünü olmuş. Ancak tasarımında en önemli öğelerden bazıları sabit bir önkoşul haline gelmiş. Örneğin, kara ve daha da önemlisi altyapının şekli tasarım sürecinde belirlenebilen bir değişken olmamış. Önerilen yerleşim planını “teknokratik bir çözüm” olarak tanımlayan NL Architects, güzelliğin içten geldiğini savunuyor ve şöyle diyor: “Projeyi başarılı bir hale getirmek istiyorsak sadece yüzeysel iyileştirmelere odaklanmamalıyız. İçsel niteliklerin üzerine de düşünmeliyiz.”

Mevcut düzen için harcanan emek ve çabanın farkında olan mimarlık ofisine göre halen daha keşfedilmemiş kapasiteler var. Bu nedenle, Pearl River Necklace, sınır geçişi prensipleri açısından bazı radikal düzenlemeler öneren, cesur bir proje. Karmaşık bir düğümü çözmek için girişim olan proje sınır geçişinin karmaşıklığını “parlayan incilerin gerdanlığı” ile kırmayı hedefliyor. Amaç, Hong Kong Sınır Geçişi’nin gizli güzelliğini yüzeye çıkarmak ve Hong Kong-Zhuhai-Macau Köprüsü’nün çekiciliğini güçlendirmek olarak belirlenmiş.

Sınır geçişinin olağanüstü karmaşıklığını, temel unsurları olan gümrük ve kargo kontrol noktaları ile yolcu bekleme salonları arasında ikiye bölerek daha sade ve anlamlı bir organizasyona dönüştüren proje bir anlamda bu hizmetleri ayırıp yeniden yorumlayarak yeni ve dikkat çekici güzellikte bir organizma yaratıyor.

Hong Kong’da soldan akan trafik Çin’de sağdan akıyor. Karmaşıklığı arttıran bu prensibin sınır geçişi noktasında çözülmesi gerekmiş. Bu sorun, önerilen plan içinde “sessizce”, sorununun kendisiyle açıkça iletişime geçmeden çözülmüş. Trafik değişimini çözmek için tasarlanan “dönüştürücü”, araçları tıpkı bir demiryolu makası gibi zarifçe yönlendirerek şeritlerinde güvenle yolculuk etmelerini sağlıyor. Bu da sınır geçişini çok daha kolay ve sade hale getiriyor. Yapay adalardan oluşan bir takımada görüntüsünde olan Pearl River Necklace’ın şaşırtıcı yönlerinden birisi de önerilen yerleşim planında, sınır geçişinin en kritik noktasının seyahat edilen yola dik olmaması. Gizemli bir yan yol yardımıyla sınır, ana yola paralel hale geliyor. 29 kilometre uzunluğundaki yapının Hong Kong Zhuhai Macau Köprüsü’ndeki kısmının tünel girişinden itibaren yükseltilmesini öneriyor. Bu ek yükseltme izlenecek yolun ve gidilecek yerin görülmesine fırsat verirken “değiştirici” üzerinde akan trafiğin heyecan verici manzarasının izlenmesine izin veriyor.