Yeni tasarım ve içeriğiyle okurlarıyla buluşan Türkiye’nin en köklü inşaat dergisi olan İnşaat Dünyası dergisi, Türkiye’nin lokomotif sektörü olan inşaat ve yapı sektörünün uluslararası gelişimini ana misyonu olarak görür ve yıllardır ödün vermediği yayıncılık çizgisini sürekli geliştirerek bu misyonu gerçekleştirmeyi hedefler.

By Zaha Hadid Architects Zaragoza Köprü Pavyonu

Zaragoza Expo 2008’e bir geçiş kapısı oluşturmak üzere inşa edilmiş Zaragaoza Köprü Pavyonu, Ebro Nehri’ni aşan bir yaya köprüsü ve sergi pavyonu karışımından oluşan kapalı etkileşimli bir alan. Özel mekansal eklentilere denk gelen, birbirini kesen ve destekleyen dört yapısal elemana sahip bu akışkan ve dinamik tasarım, Expo’nun ‘Su ve Sürdürülebilir Gelişim’ olan temasını yorumluyor. Zaragaoza Köprü Pavyonu, hem yapısal eleman hem de mekansal eklenti olarak iş gören dört ana eleman veya ‘koza’ etrafında düzenlenmiş. Köprü tasarımı, yapısal ve programlama özellikleri sunan elmas biçimli kesite ilişkin ayrıntılı inceleme ve araştırmanın sonucunda ortaya çıkmış. Uzay kafes yapılarında olduğu gibi elmas kesit, kuvvetleri düzlemde etkin bir şekilde dağıtırken zemin levhası altında kalan üçgen biçimli cep hacmi hizmet alanı olarak kullanılabiliyor. Elmas kesim aynı zamanda hafifçe kavisli bir yol boyunca çekilerek uzatılmış. Bu eşkenar dörtgen kesitin değişik yönlerde uzatılması köprünün dört ayrı ‘koza’sını oluşturmuş.

Bu çatı makasları, kozaların üst üste istiflenmesi ve birbirine geçmesi iki özel kriteri karşılamış: Yapısal sistemin optimizasyonu ve iç bölümlerin doğal olarak birbirinden ayrılması… Çatı makasları veya herbiri bir sergi alanına denk gelen kozalar kesişerek birbirlerini desteklerken yük tek bir ana eleman yerine dört tras üzerinden dağılıyor. Sonuç olarak yük taşıma elamanlarının ebadının küçülmesine yol açıyor. Su taşkını düzeyinin üzerine konumlanmış olan köprü, nehrin her iki yakasına hafif eğimli bir arazi ile bağlanmış. 1.5 metre yukarıda olan kozaların biri hariç olmak üzere her biri aynı düzeyde konumlanmış ve komşusu olan kozayla kesişiyor. Yine biri hariç tüm kozaların elmas kesim yapıya asılı olan ve aşağının görülebildiği üst katı bulunuyor.

Bütün kozalar köprü pavyonunun kesitini açıklığın uzun olduğu (nehrin ortasındaki adadan sağ yakaya yaklaşık 185 m) yerde olabildiğince küçültmeyi ve açıklığın kısa olduğu (adadan Expo yakasına 85 m) yerde ise büyütmeyi hedefleyen hassas kritere göre kümelenmiş. Uzun olan bir koza nehrin sağ yakasından adaya uzanırken ona eklemlenen diğer üçü ise adadan sol yakaya uzanıyor.

Mekansal kaygılar bu projenin ana yönlendiricisi olmuş. Yapı içindeki her bölge sergiye odaklanmış ve tamamen kapalı iç hacimler, Ebro Nehri ve Expo’ ya güçlü görsel bağlantıları olan açık alanlara kadar değişen kendi mekansal kimliklerine sahip.

Tasarım, müşteri ihtiyacının muğlak doğasından yararlanarak, çelik strüktürlü, çevreye açık ve baskın bir görsel öğe olma gibi geleneksel bir köprü tasarımına ait yönleri korurken öte yandan iklim ve ışık geçirgenliği kontrol edilebilen daha geleneksel bir sergi pavyonu özelliği de taşıyor.