Yeni tasarım ve içeriğiyle okurlarıyla buluşan Türkiye’nin en köklü inşaat dergisi olan İnşaat Dünyası dergisi, Türkiye’nin lokomotif sektörü olan inşaat ve yapı sektörünün uluslararası gelişimini ana misyonu olarak görür ve yıllardır ödün vermediği yayıncılık çizgisini sürekli geliştirerek bu misyonu gerçekleştirmeyi hedefler.

Çukurova Gayrimenkul İcra Kurulu Başkanı Cafer Kara

Ülkemizde 81 ilin 55’inin Birinci Derece Deprem Bölgesi’nde bulunmasına karşın Yapı Denetim Yasası 2011 yılına kadar sadece 19 ili kapsıyor. Yakın zamana kadar mühendislik, mimarlık hizmetlerine gereken önemin verilmemesi deprem önlemlerinin ülkemizdeki yetersizliğini ortaya koyuyor. Depremlerin oluşturacağı hasarları azaltmanın en etkin iki yolu depreme dayanıklı yapılar inşa etmek ve toplumu depreme karşı eğitmek…

Marmara depremi, hem sektördeki standartları hem de tüketicilerin bilinç düzeyini artırdı. Tüketicileri estetik değerlerden çok statik değerleri sorgulamaları gerektiği konusunda uyardı. Ortalama bina ömrünün 50 yıl olduğu düşünülürse mümkün olduğu kadar yeni binaların tercih edilmesi gerekiyor.

“YAPI DENETİMİ SAÐLIKLI İŞLEMELİ”

Yapı güvenliğini sağlamak yapıların üretim sürecinde doğru bir mühendislik hizmetiyle başlar. Zemin etüdünden projelendirmeye, malzeme kalitesinden yapım faaliyetine kadar bina üretim sürecinin her aşamasında alınacak mühendislik hizmeti yapıların güvenli olmasının en önemli teminatıdır.

“KENTSEL DÖNÜŞÜM; KAPSAMLI, PLANLI, SAÐLIKLI YAŞAM ALANLARINA DÖNÜŞÜM OLMALI”

Kentsel dönüşümün deprem gerçeği göz önünde bulundurularak yapılması gerekiyor. Ancak kentsel dönüşüm, dar kapsamlı ve parselinde bina bazında dönüşüm olarak algılanmamalı. Yerinde imar artışıyla yapılmaya çalışılan kentsel dönüşüm başarısız olur. Kentleri uzun vadede geri dönüşü mümkün olmayan hatalara sürüklememek için kentsel dönüşüm; yolu, altyapısı, yeşil alanı ile daha kapsamlı, planlı ve sağlıklı yaşam alanlarına dönüşüm olarak ele alınmalı. Ayrıca devlet ve yerel yönetimler daha etkili ve yönlendirici rol oynamalı.