Yeni tasarım ve içeriğiyle okurlarıyla buluşan Türkiye’nin en köklü inşaat dergisi olan İnşaat Dünyası dergisi, Türkiye’nin lokomotif sektörü olan inşaat ve yapı sektörünün uluslararası gelişimini ana misyonu olarak görür ve yıllardır ödün vermediği yayıncılık çizgisini sürekli geliştirerek bu misyonu gerçekleştirmeyi hedefler.

GYODER Başkanı Aziz Torun

REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksleri’nde, göreceli fiyat artışının reel anlamda düşük bir oranda da olsa devam ettiğini görüyoruz. Genel endeks düzeyinde 2013 Ocak ayında, bir önceki aya göre %0,55 oranında; geçen yılın aynı dönemine göre %9,33 oranında; endeksin başlangıç dönemi olan 2010 yılı Ocak ayına göre ise %27,70 oranında arttş olmuştur. Yıllık bazdaki bu %9,33’lük artış, 2012 yılındaki yıllık %6,16’lık enflasyon oranı dikkate alındığında sadece %3,17’lik bir artış olduğu anlamına geliyor. Bu da, sektördeki maliyet artışları dikkate alındığında, tüketici açısından oldukça düşük bir artıştır. Dolayısı ile son üç yıllık %27.7’lik artış da bu bakış açısıyla değerlendirilmelidir.

51-75 m2 büyüklüğe sahip konutlarda %0,16 oranında, 76-100 m2 büyüklüğe sahip konutlarda %0,65 oranında, 101-125m2 büyüklüğe sahip konutlarda %0,47 oranında, 126-150 m2 büyüklüğe sahip konutlarda %0,80 oranında, 151 m2 ve daha büyük alana sahip konutlarda ise %0,98 oranında artış gerçekleşmiştir. Diğer taraftan endeks değerleri, İstanbul Avrupa Yakası’nda yer alan markalı konut projelerinde %0,97 oranında, İstanbul Asya Yakası’nda yer alan markalı konut projelerinde %0,21 oranında artmıştır. Endeksin başlangıç dönemine göre ise İstanbul Asya Yakası’ndaki projeler, Avrupa Yakası’na kıyasla 5,1 puan fazla artış göstermiştir. Bundan sonraki süreçte, fiyatlardaki sınırlı hareketlenmenin bir süre daha devam edeceğini düşünüyoruz.