Yeni tasarım ve içeriğiyle okurlarıyla buluşan Türkiye’nin en köklü inşaat dergisi olan İnşaat Dünyası dergisi, Türkiye’nin lokomotif sektörü olan inşaat ve yapı sektörünün uluslararası gelişimini ana misyonu olarak görür ve yıllardır ödün vermediği yayıncılık çizgisini sürekli geliştirerek bu misyonu gerçekleştirmeyi hedefler.

Kentsel Dönüşüm Zirvesi’nde su yalıtımının önemi vurgulandı

Zirvenin açılış konuşmalarını Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, İller Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Çalkan ve İMKON İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu Başkanı Tahir Tellioğlu yaptı.

BİTÜDER Genel Sekreteri Meltem Yılmaz; kamu, özel sektör, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşlarından pek çok katılımcıya kapılarını açan zirvenin “Farklı Açılardan Kentsel Dönüşüm Süreci” adlı ikinci oturumunda sunum yaptı. “Kentsel Dönüşümde Su Yalıtımının Önemi ve İnşaat Malzemeleri Sektörüne Düşen Görevler” başlıklı sunumunda Meltem Yılmaz, kentsel dönüşümle yıkılıp yeniden yapılacak binalara su yalıtımı uygulanmasının olası depremlere karşı alınabilecek en önemli tedbir olduğunu belirtti.

Rakamsal verilerle ülkemizin içinde bulunduğu duruma da dikkat çeken Meltem Yılmaz şunları söyledi: “İstanbul’da 1999 depreminin ardından incelenen 55 bin 651 konut ve işyerinin yüzde 79’u hasarlı bulundu. Bu binaların yüzde 64’ünde korozyon tespit edildi. Bu da söz konusu binalarda su yalıtımı olmadığı için taşıyıcı sistemlerindeki demirlerin çürümüş olduğu anlamına geliyor. Su yalıtımsız bir bina 10 yıl sonra taşıma kapasitesinin yüzde 66’sını kaybediyor. Türkiye geneline baktığımızda 19 milyon konut olduğu ve bunların 6,5 milyonunun deprem açısından riskli bina statüsünde bulunduğunu görüyoruz. İstanbul’un, 19 ilçesinde son yapılan incelemelere göre 700 bin binanın 300 bininin riskli bina sınıfında olduğu ortaya çıktı. Ankara’da ise tespit edilen 428 bin konutun sadece yüzde 10’unun yapı denetim sistemine dahil olabildiği, kalan konutların deprem dayanımı açısından tereddütlü statüde olduğu görüldü. Bu rakamlar çok çarpıcı ve aynı zamanda kentsel dönüşümün ne kadar önemli bir gereklilik olduğunu da ortaya koyuyor.”

Üç oturumun düzenlendiği zirvede, kentsel dönüşüm sürecinde yapılması gerekenler, kentsel dönüşümde karşılaşılacak zorluklar ve çözüm yolları, kentsel dönüşümün ekonomik boyutları, arsa sahipleri ve kat maliklerine düşen görevler, parsel birleştirme ve emsal artışı gibi halkı da yakından ilgilendiren birçok konu ele alındı.