Yeni tasarım ve içeriğiyle okurlarıyla buluşan Türkiye’nin en köklü inşaat dergisi olan İnşaat Dünyası dergisi, Türkiye’nin lokomotif sektörü olan inşaat ve yapı sektörünün uluslararası gelişimini ana misyonu olarak görür ve yıllardır ödün vermediği yayıncılık çizgisini sürekli geliştirerek bu misyonu gerçekleştirmeyi hedefler.

TMS endüstriyel projelerde fark yaratmaya devam ediyor

DIAMONYUM FOSFAT GÜBRE FABRİKALARI PROJESİ

Proje, Casablanca’ya 120 km uzaklıkta ve Fas’ın Atlantik kıyısındaki endüstriyel bir bölgesi olan Jorf Lasfar’da yer alıyor. El Jadida’ya bağlı bu bölge ülkenin en önemli fosfat ihracat ve gübre üretim merkezlerinden biri durumunda. Modern üretim tesisleri inşaasına önemli yatırımlar yapan bir şirket olan ve fosforik asit, suni gübre üretimi yapan Maroc Phosphore S.A. projenin işvereni konumunda.

Proje toplamda 1.700.000 ton/yıl kapasiteye sahip iki diamonyum fosfat gübre üretim fabrikasından oluşmaktadır. Ayrıca hammadde taşıma sistemi ve asit depolama tankları da proje kapsamındadır.

Proje kapsamında yapılan ana işler aşağıdaki gibidir;

• 850.000 ton/yıl kapasiteli 2 adet DAP Tesisi

• 2 adet Trafo Binası 

• Hammadde Taşıma ve Dağıtma Sistemi 

•  4 adet 2000 m3 Fosforik Asit Tankı 

• 1 adet 2000 m3 Çamur Çökeltme Tankı 

• 2 adet 500 m3 Kaplama Yağı Tankı 

• 2 adet 500 m3 Fuel Oil Tankı 

• 1 adet 300 m3 Sülfürik Asit Tankı 

• Hava Kompresör İstasyonu

TMS, proje verimliliğini arttıran dizaynlarına göre tedarik ettiği pratik, kolay uygulama yapılabilen sistemleri ile planlanan iş süresinden önce kaba inşaatı bitirmiş.

Proje için tedariği yapılan kalıp sistemleri ve miktarları aşağıdaki gibidir.

Combi Temel Kalıbı : 125 m2

Vinc’i 80 Kolon Kalıbı :10 takım

:100cmx100 cm

h: 7,50 m

Vinc’i 80 Perde Kalıbı : 800 m2

Roundex Perde Kalıbı : 265 m2

KD-100 Döşeme Kalıbı : 4200 m2

MK-H 150 Merdiven Kulesi : 8 takım h:20 m

COMBİ TEMEL KALIBI: Combi Hafif Pano Sistemi elle kullanılabilir bir sistem olmasına rağmen, panolar bir araya getirilerek vinç kullanımına uygun büyük panolar halinde deplase edilebilir. Panolar kolay kullanılabilir pano kilitleri ile bir araya getirilmektedir. Pano kenarlarında her 5 cm de bir sırasıyla yuvarlak ve uzun delikler yer almaktadır. Böylece panolar olası zemin bozukluklarından etkilenmeden kolayca bir araya gelir.

VİNC’İ 80 PERDE & KOLON KALIBI: Vinc’i 80 Perde ve Kolon Sistemi panoları kapalı torsiyona mukavim çelik çerçevelerden oluşmuş olup enlemeler kutu profillerden yapılmıştır. Vinc’i panolar plastik yüzeyli Plywood Elephant kaplıdır. Çelik çerçeve profili elemanın istenilen her çerçeve noktasında bir diğeri ile bağlantısını temin edecek şekilde tasarlanmıştır.

Pano genişlikleri 30, 45, 75, 120, 240 cm ve yükseklikleri ise 330, 300, 270, 180, 150, 120 cm olarak seçilmiştir. Bütün panoların köşeleri masif olup bir yandan çerçeveyi sağlamlaştırmakta diğer yandan da panonun, bir levye veya inşaat demiri ile yer değiştirmesini sağlamaktadır. Bunun dışında bu köşelerdeki delikler kolay ve çabuk nakliye için kullanılmaktadır. Perdeler Vinc’i panolar, Vinc’i kilit, Dwidag tie-rod, Vinc’i vinç kulbu, Vinc’i tipi beton döküm konsolları, çiftli payanda ve pabuçlarından oluşmaktadır. Vinc’i kalıp tasarımı GSV ye göre ve (Güteschutzverband Beton Schalungen) 80 kN/m2 beton basıncında max eğilme 3 mm. ile sınırlanacak şekilde yapılmıştır. Burada beton basıncı olarak DIN 18218 deki “taze beton basıncı” esas alınmıştır

ROUNDEX PERDE KALIBI: Minimum 1.5 metreden başlayarak istenen her çapa kolayca ayarlanabilir. Radyal Perde kalıbında Plywood , HT 20 ahşap kirişler, mafsallı ve gerdirmeli yatay takviye, asker, vinç kulbu, beton döküm konsolları, çiftli push-pull-prop, tie-rod saplamalar, pano kilitleri sistemi oluşturmaktadır.

KD-100 DÖŞEME KALIBI: Yüksek taşıma kapasitesi (49.6 kN/ayak, yak.5m için) bulunan KD100 Kule Dikme sistemi elemanlarının sadece geçmeye dayalı olması ve 50cm lik modüllerden oluşması (hassas ayar alt ve üst ayar millerinden) sebebi ile çok amaçlı ve hızlı bir sistemdir.

Yüksek taşıma kapasitesi özellikle mantar döşeme alanlarında kulelerin seyrek kurulmasına olanak tanımakta, tripod gibi takviyeler gerektirmediğinden işçilikten tasarruf sağlamaktadır. İleride karşınıza çıkabilecek daha yüksek kotlarda taşıma kapasitesinden bir şey kaybetmeden (48.5kN/ayak, 194 kN/kule, yak.12m’de -rüzgar yükü hariç-) hizmet verebilecektir.

MK-H 150 MERDİVEN KULESİ: MKH Serisi 2” ana taşıyıcı elemanları ile yüksek taşıma kapasitesine sahiptir (55 KN/ayak, h=10m). Taşıyıcı sistem MKH 150/150 ayak, merdiven korkuluğu korkuluk köşebenti, çapraz bağlantı, alt ayar mili, MKH ekleme parçasından oluşmaktadır. MKH 150 serisi vinç kullanılarak kolay ve hızlı deplase edilebilir. Sistem, masa kalıbı olarak kullanılabildiği gibi, yüksek ve ağır döşemelerdeki kalıp iskelesi gibi uygulamalar için de uygundur.

Ayrıca TMS dizayn grubu, proje kapsamında yer alan 107 C Granülasyon Binası Dryer Ünitesinin montajından sonra üzerinde bulunan döşemenin yapılabilmesi için hazırlamış olduğu dizaynlar ile bu kısmın problemsiz ve kısa zamanda yapılmasında yardımcı olmuş. Bu kısım için ürün tedariki yerine mühendislik hizmeti verilmiş ve dizayn sonucu oluşturulan özel parçaların detaylı imalat çizimleri hazırlanarak proje grubunun yerel firmalara imal ettirilmesi sağlanmış.