Yeni tasarım ve içeriğiyle okurlarıyla buluşan Türkiye’nin en köklü inşaat dergisi olan İnşaat Dünyası dergisi, Türkiye’nin lokomotif sektörü olan inşaat ve yapı sektörünün uluslararası gelişimini ana misyonu olarak görür ve yıllardır ödün vermediği yayıncılık çizgisini sürekli geliştirerek bu misyonu gerçekleştirmeyi hedefler.

Türkiye’nin İlk ve Tek ‘Eğik Kablo Askılı Çelik Ortotropik Köprü’sü Nissibi Köprüsü By Gülsan Şirketler Grubu

Atatürk Baraj Gölü üzerine inşa edilecek ve Adıyaman-Kâhta-Siverek-Diyarbakır karayolunu önemli ölçüde kısaltacak Nissibi Köprüsü bölge için birçok açıdan önem arz ediyor. Neden bu kadar önemli olduğundan bahseder misiniz?

▶ Nissibi Köprüsü, Diyarbakır ile Adıyaman illerini bağlayan karayolunun Siverek ile Kâhta ilçeleri arasında kalan bölgesinde, Fırat Nehri (Atatürk Baraj Gölü) üzerinde planlanmıştır.

Daha önce Diyarbakır-Adıyaman illerini bağlayan karayolu, Atatürk Barajı’nın inşası sebebiyle baraj gölü altında kalmıştır. O günden bu yana ulaşım iki yaka arasında feribot vasıtasıyla kesintili olarak sağlanabilmekte ve köprünün inşası halk tarafından yıllardır özlemle beklenmektedir.

Adıyaman ve Diyarbakır ile birlikte birçok ilin geçiş noktası olacak Nissibi Köprüsü’nün inşa edilmesi, mevcut karayolunu 60 km kadar kısaltarak bölgedeki ulaşımın daha rahat ve güvenli bir şekilde yapılmasına imkân verecek; zaman ve yakıt tasarrufu sağlayarak ülke ekonomisine katkıda bulunacaktır.

Ayrıca bölgenin Şanlıurfa, Nemrut Dağı gibi turistik değerleri ve inanç turizmi göz önüne alındığında, yapılacak köprü bölgenin turizm ekonomisine de ciddi bir canlılık getirecektir.

Türkiye için birçok ilkleri barındıran bu köprünün, imkânları zor bir bölgeye yapılması benzer köprülerin diğer bölgelerde de yaygın bir şekilde kullanılacağının açık bir mesajı olmakla birlikte ülkemizin lojistik gücünü artıracak ve dolayısıyla halkımızın hayat standardını yükseltecektir.

Her anlamda ilkleri barındırdığını vurguladığınız projenin teknik özelliklerinden ve Türkiye için ilk olan imalatlarından kısaca bahseder misiniz?

▶ 610 m toplam uzunluğu, 24.50 m (2 x 2) köprü genişliği, 400 m orta açıklığı ve 96 m ana ayak (pilon) yüksekliği ile Türkiye’nin ilk ve tek ‘Eğik Kablo Askılı Çelik Ortotropik Köprüsü’ dür. Nissibi Köprüsü, Boğaziçi Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden sonra 3. büyük kablolu köprü olup Eğik Kablo (Cable Stayed) olarak adlandırdığımız kablo sistemi ve ortotropik çelik döşemesi ile Türkiye’de ilktir.

Çelik tabliyemizin tamamını Türkiye’de üretiyoruz. Pilonun inşasında hidrolik tırmanır kalıp sistemini kullanıyoruz. Bu sayede iş programımıza uygun olarak ilerlemekle birlikte, yüksekte çalışma risklerini tolere ediyoruz. Bunun yanı sıra kullandığımız büyük çaplı demir donatılarımızı konik manşon dediğimiz birleşim elemanıyla uyguluyoruz.

GÜLSAN için projenin önemi nedir? Süreç, nasıl bir organizasyon yapısıyla yönetiliyor? Biraz detaylı bilgi verebilir misiniz?

▶ GÜLSAN ulusal ve uluslararası bazda içinde bulunduğu bütün sektörlerdeki projelerinde çağın şartlarına ayak uydurabilmiş, tüm projeleri terminlerine sadık kalarak ve kalite standartlarından ödün vermeden tamamlamış, her geçen zamanda kadrosuna deneyimli insan gücü, yeni makine parkı kazandırmış, sosyal sorumluluk konusunda duyarlı, gelişen sosyo-ekonomik gücü ile hep daha ilerisini hedefleyen kurumsal bir firmadır. Nissibi Köprüsü gibi özellikli bir projenin yükleniciliği, köprünün ilk olmasının getirdiği bazı risklerin yanı sıra sektöre örnek olma açısından önemli bir rol oynamaktadır. Örnek projeler konusunda sektörün beğenisini kazanmış firmamız için yeni bir örnek proje demek yeni bir bakış açısı, yeni teknik donanım, daha nitelikli iş gücü ve daha güçlü bir kurumsal yapı anlamına gelir.

Nissibi Köprüsü’nde elbette ki süreç daha önce tamamladığımız projelerle aynı kategoride ilerlemiyor. Çoğu imalatın henüz Türkiye’de uygulanmamış olması ihale aşamasından başlamak üzere gerek projelendirme sürecinde gerekse uygulama esnasında komplike bir çalışma sistemi gerektirmektedir. Dolayısıyla organizasyon yapımızı sadece şantiyeye bağlı olmayan bilgilendirme ve raporlama noktasında merkez ofislerimizde ve imalatları gerçekleştirdiğimiz bütün iş sahalarında teknik danışmanlarımıza ve çalışanlarımıza ulaşabileceğimiz şekilde oluşturduk. Elbette ki sistem kurmanın en can alıcı noktası, o sistemin uygulanabilir olmasıdır. Bunu sağlamak için teknik kadromuz ve tüm çalışanlarımızın referansları ve özellikleri, yönetim kurulu başkanlığında titizlikle incelenerek organizasyon şemasında uygun bulunan yerlerini almışlardır.

İnşaat sektörü açısından ve mimari açıdan bazı ilkleri barındırıyor proje. “’Eğik Kablo Askılı Çelik Ortotropik Köprü” tipi ve zorlukları ile ilgili bilgi verebilir misiniz?

▶ Zorluklardan ziyade Nissibi Köprüsü’nün kablo ve tabliye sisteminin ilk olma özelliği ve imalatların çoğunun Türkiye’de bu projeyle birlikte başlaması ihale ve yapım sürecinin biraz daha yoğun geçmesini beraberinde getirdi.

İhale aşamasından başlamak üzere, işin teknik sorumluluğu, teknolojisi, proje çözüm ortaklarının seçilmesi, ekip ve donanımı, şantiye kurulumu ve inşaat sahasına yerleşim, çalışma ortamının iş sağlığı ve işçi güvenliğine uygunluğu, çalışanların yaşam alanı standardının GÜLSAN ve Nissibi Köprüsü’ne yakışır olması önem arz etmektedir. Tüm bunlarla birlikte en önemlisi de sahada çalışmaları engellemeyecek çalışma alanının oluşturulması konularının her biri ile ilgili organizasyon şemamızda belirlediğimiz ekiplerle özverili ve detaylı bir şekilde çalışarak işimizin %40’lık bölümünü tamamlamış bulunmaktayız.

Bu proje için neden GÜLSAN seçildi sizce?

▶ Nissibi Köprüsü projesinin yapım işi Kamu İhale Kanunu’na göre, Türkiye’nin benzer işler yapmış deneyimli ve yeterlilik kriterlerini sağlayan firmaları arasında yapılan seçim sonrası ekonomik açıdan en uygun teklifi sunmamız neticesinde GÜLSAN’a verilmiştir. Elbette ki en uygun bedeli sunmuş olmak işin sadece ilk adımı olup GÜLSAN farkını imalatlar ve taahhütler noktasında açıkça gösterecektir. Örnek projeleri, deneyimli kadrosu, kurumsal çalışma prensipleri, başarılı çözüm ortaklarıyla gerek teknik açıdan gerekse teknoloji açısından Türkiye’de ilk olarak gerçekleştirilecek eğik kablo ile ortotropik çelik döşeme, köprülerde manşonlu birleşim, köprülerde tırmanır kalıp, eğik kablo imalatlarının tamamı iş programındaki yerini almış; belirli oranlarda fiziksel olarak gerçekleşmiştir.

Proje çözüm ortakları hangi kriterlere göre seçildi? Projede yer alan markalar hangileri?

▶ Çözüm ortaklarımızın seçim aşamasında ön kriterimiz kalite olup elbette ekonomik şartlar da göz önünde bulundurulmuştur. Tüm ortaklarımızın imalatları ve uygulamalarıyla dünya inşaat sektörü tarafından kabul görmüş olması seçimlerimizde haklı olduğumuzu ortaya koymaktadır.

DOKA ile SKE 50 Plus olarak adlandırılan, hava koşullarından etkilenmeyen, hidrolik sistemi sayesinde vince gerek duymayan her pilon bacağına ayrı ayrı teşkil edilmek suretiyle kullanılan hidrolik tırmanır kalıp sisteminde beraber çalışmaktayız.

İNTEK İSKELE, köprümüzün betonarme tabliyelerini inşa edebilmek üzere kullandığımız boru iskelenin tedarikçisidir.

LENTON’dan bindirmeyle eklemeye kıyasla daha fazla gerilim sağlayan birleşim elemanı konik manşonları temin etmekteyiz.

MAURER SÖHNE kurşun çekirdekli mesnet (LRB), pot mesnet ve genleşme derzi olmak üzere sismik izolatörlerimizin imalatçısı ve tedarikçisidir.

Tüm kablo ve ardgerme imalatlarımızla ilgili çözüm ortağımız VSL, aynı zamanda ardgerme ve kablo sistemi ekip ve donanım tedarikçimizdir.