Yeni tasarım ve içeriğiyle okurlarıyla buluşan Türkiye’nin en köklü inşaat dergisi olan İnşaat Dünyası dergisi, Türkiye’nin lokomotif sektörü olan inşaat ve yapı sektörünün uluslararası gelişimini ana misyonu olarak görür ve yıllardır ödün vermediği yayıncılık çizgisini sürekli geliştirerek bu misyonu gerçekleştirmeyi hedefler.

DYO Klimatherm Isı Yalıtım Sistemleri

Artan dünya nüfusuna paralel olarak tüketim de hızla artıyor. Bu artışı karşılamaya çalışan doğal kaynaklar ise gün geçtikçe tükeniyor. Kontrolsüz enerji tüketimi nedeniyle dünyamızın geleceği tehdit altında. Öte yandan bu kaynakları verimli bir şekilde kullanmak, hem kendi bütçemize hem de ülke ekonomisine önemli ölçüde katkı sağlıyor.

Doğal kaynakların önemli bir kısmı yakıt olarak kullanılıyor. Yaşadığımız mekanlarda ise enerji kaynaklarını genellikle kışın ısınmak, yazın ise serinlemek amaçlı kullanıyoruz. Binalarda ısı kayıpları; kapı ve pencerelerde, çatıda, zeminde, havalandırma sistemlerinde ve duvarlarda oluşmaktadır. En yüksek enerji kaybının oluştuğu yerler ise binaların duvarlarıdır. Bu ısı kayıplarının önlenmesi ve ideal ısının binalarda daha uzun süre muhafaza edilebilmesi, duvarlarda ısı yalıtımı ile mümkündür. Yönetmeliklere uygun olarak ısı yalıtımının yapılması ile ısınma ve serinleme harcamalarımızdan %50’ye varan enerji tasarrufu sağlayabiliyoruz.

BİNALARDA ISI YALITIMI ÖNCESİ ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

Binalarda Isı yalıtımını verimli kullanabilmek için, öncelikle pencereler, çatı ve zeminde gerekli izolasyonun yapılmış olması gerekmektedir. En yüksek enerji kaybı duvarlardan gerçekleşmektedir. Pencere, çatı ve tabanda alınan önlemler, dıştan ısı yalıtım yapılan binalarda istenilen enerji tasarrufunu sağlamaktadır.

ISI YALITIMIN MALİYETİ NEDİR?

Isı yaIıtım, binanın yapıIma aşamasındaki maliyeti, bina maliyetinin %2’si ile %5’i arasında değişmektedir. Dolayısıyla buna göre kullanılacak tesisatta işletme ve yatırım maliyetini de önemli ölçüde azaltacaktır. Yenileme uygulamalarında da kendini amorte etmesi 2-5 yıl arasında gerçekleşmektedir.

ISI YALITIMININ ÜLKEMİZE KATKISI NEDİR?

Yapılan hesaplamalarda, ısı yalıtımının standart yönetmeliklere uygun olarak yapıldığında, ülkemizin yılda 3 Milyar Dolar tasarruf yapabileceğini göstermektedir. Enerji tasarrufu ülke ekonomisine, toplumsal refahımız açısından önemli ölçüde katkıda bulunmakta, atmosfere salınan CO2 ve SO2 gazlarını da azaltarak, küresel ısınmadaki mücadeleye de yardımcı olmaktadır.DYO’NUN SUNDUÐU HİZMETLER

UYGULAMA SİGORTASI:

DYO Isı yalıtım uygulamasını da sigortalıyor, Klimatherm uygulamasının önerilen şekilde yapılması koşuluyla, uygulama boyunca ve uygulama sonrası 24 ay boyunca sigorta altındadır.

ENERJİ KİMLİK BELGESİ:

Yürürlükteki, “Binalarda Enerji Performans Yönetmeliği” ile yeni binalarda Zorunlu olan Enerji Kimlik Belgesi’ni, eski binaların da 2017 yılına kadar alma zorunluluğu bulunmaktadır. Enerji Kimlik Belgesi uygulamasının tüm binalarda zorunlu olması sebebiyle, binanın enerji performansı, gerek ev sahipleri, gerekse kiracılar için önemli bir kıstas olacaktır. Binaların daha üst enerji sınıfına taşınması binaların değerini arttıracak bir unsurdur. Bu da ısı yalıtımı yaptırmayı zorunlu hale getirmektedir. Klimatherm uygulaması yaptıran tüketiciler bu belgeyi almak için gerekli hizmeti, DYO’dan alabileceklerdir.

KEŞİF HİZMETİ:

DYO’nun konusunda uzman ekipleri, ısı yalıtım ve boya konusunda malzeme önerilerinden doğru metraj ve sarfiyat belirlemeye, yaşanan sorunlara çözüm önerilerinden proje planlama desteğine kadar pek çok konuda hizmet vermektedir. Infrared görüntüleme özelliği ile sıcaklık ölçümü yapabilen gelişmiş termal kameralar kullanılarak binalardaki ısı kayıpları tesbit edilip çözümler önerilmektedir. Bu hizmet, Klimatherm müşterilerine tamamen ücretsiz olarak sunulmaktadır.

SERTİFIKALI UZMAN UYGULAMACI YETİŞTİRME PROGRAMI: DYO AKADEMİ

DYO, teknik bilgi ve donanım gerektiren ısı yalıtım uygulamaları ve boyama işinin, profesyonel bir şekilde yapabilmesi için DYO AKADEMİ’yi hizmete açmıştır. DYO AKADEMİ, ustalarımıza kendi mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmek için eğitim imkanı sunmaktadır. Bu eğitim boyunca eğitimle ilgili tüm ihtiyaçları DYO tarafından karşılanmaktadır.

DYO AKADEMİ, Milli Eğitim Bakanlığı ve DYO onaylı sertifika almaya hak kazanacak ustalarımızın, yeni boya ve ısı yalıtım teknik bilgi ve teknolojilerine adapte olmasını, müşteri nezninde itibar görmesini ve mesleki anlamda farklılaşmasını sağlamayı amaçlamaktadır. DYO AKADEMİ ile ustalarımız, Iç- dış cephe boyaları, Ahşap – Metal boyaları, Isı yalıtım sistemleri konusunda uygulama ve teknolojik bilgi anlamında kendilerini geliştirebiliyor.

DYO AKADEMİ mezunu olan ustalar hem Milli Eğitim Bakanlığı onaylı hem de DYO onaylı sertifikalara sahip olmaktadırlar.

BİNA RENKLENDİRME SİSTEMİ RENKSAYAR:

Seçilen renklerinin boyanacak bina üzerinde nasıl görüneceği konusunda boyama öncesi fikir veren bir sistemdir. Üzerinde çalışılan binanın projesi, çizimleri yada fotoğrafı kullanılarak, bilgisayar ortamında 3 boyutlu hale getirilmesi ve daha sonra renklendirilmesi esasına dayanır. Bilgisayarda mimari programlar kullanılarak hazırlanan görüntüler, projenin renk seçimi aşamasında büyük bir kolaylık sağlamaktadır. Bina üzerinde istenilen renk kombinasyonu kolaylıkla uygulanarak değişik alternatifler bir arada değerlendirilebilmektedir.

İKOS SERTİFİKASI:

Isı, su, ses ve yangın yalıtımcıları derneği, İZODER tarafından verilen İzoder Kalite Onay Sertifikası (IKOS) almaya hak kazanan ilk markalar arsında yer alan Klimatherm’in kalitesi sektörün en saygın kuruluşu tarafından da tescillenmiştir.

*DYO; 36.’sı gerçekleşen Yapı Fuarı’na 3. salon 261 no’lu stant ile katılıyor.