Yeni tasarım ve içeriğiyle okurlarıyla buluşan Türkiye’nin en köklü inşaat dergisi olan İnşaat Dünyası dergisi, Türkiye’nin lokomotif sektörü olan inşaat ve yapı sektörünün uluslararası gelişimini ana misyonu olarak görür ve yıllardır ödün vermediği yayıncılık çizgisini sürekli geliştirerek bu misyonu gerçekleştirmeyi hedefler.

Futurallia İstanbul 2013 Uluslararası İş Geliştirme Platformu 5-7 Haziran’da

Kısaca Futurallia etkinliğinin geçmişten günümüze gelişimini özetler misiniz? Etkinlik bugün hangi noktalara ulaştı?

Futurallia ilk olarak 1990 yılında Fransa Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Fransa’da düzenlenen, o tarihten itibaren de her yıl Avrupa ve Amerika’nın farklı kentlerinde düzenli olarak gerçekleşen uluslararası bir iş geliştirme forumu. Bu forumda yeni pazarlara açılarak pazar paylarını büyütmek, uluslararası ticarete girerek yeni potansiyel müşteriler bulmak ve dünya ile ticaret yapmak isteyen kurum ve firmalar katılımcı olarak yer alıyor.

Futurallia’da firmalar, 2 gün boyunca önceden ayarlanmış yüz yüze ikili görüşmelerde bulunuyor ve katılan diğer kurum ve firmalarla görüşmelerde bulunuyor. Böylece, katılımcılar yurt içi ve yurt dışıyla ilişki geliştirme imkanı yakalıyor. Biz İstanbul Dünya Ticaret Merkezi (İDTM) olarak yurt dışında daha önce düzenlenen Futurallia etkinliklerine Türk firmaları ile katıldık. Ve bu organizasyonlara katılan kurum yöneticileriyle yaptığımız görüşmeler, onlardan aldığımız geri bildirimler sonucunda etkinliği Türkiye’ye de getirmeye karar verdik. Bu nedenle, bizim de üyesi olduğumuz, uluslararası network ağı oluşturmak amacıyla 2000 yılında kurulan ve 30’u aşkın ülkedeki gerek KOBİ ve gerekse uluslararası ticari kuruluştan birçok üyesi olan Futurallia Association’a başvurduk. Sonuç olarak 18. Uluslararası İş Geliştirme Forumu’na 5-6-7 Haziran 2013 tarihlerinde İstanbul’da ev sahipliği yapacağız.

Bugüne kadar düzenlendiği ülkelerde özellikle dünyayla iş birliği yapmak isteyen KOBİ’lerin iş hacimlerinin artmasına yardımcı olan Futurallia’nın, uluslararası iş ağı oluşturma ve pazarlama maliyetlerinde oldukça zorlanan KOBİ’lerimiz için de önemli bir iş potansiyeli yaratacağına inanıyoruz. Futurallia’nın dünyada tanıtımını yapan delegasyon üyelerinden bugüne kadar aldığımız en önemli geri bildirim ise etkinliğin İstanbul’da düzenleniyor olmasının büyük bir avantaj sağlıyor olduğu.

Futurallia İstanbul 2013, dünyaya açılmak isteyen ve küresel büyümeyi hedefleyen KOBİ’lerimizle iş yapma potansiyeli olan yabancı şirketleri İstanbul’da buluşturacak.

Etkinlikte yer alan sektörler hakkında bilgi verir misiniz? Bunlar içinde hangileri öne çıkıyor?

Futurallia geleneksel olarak tüm sektörlere açık bir organizasyon olmakla beraber, sektör dağılımları ev sahibi ülkeye göre yapılandırılıyor. Bu doğrultuda Futurallia İstanbul 2013’te, ülke ihracatında önemli paya sahip sektörlerimiz başta olmak üzere yirmiden fazla sektör/tüm sektörlerimiz dünya ile buluşacak, Futurallia 2013 ile işlerini büyütecek.

Futurallia etkinliğiyle amaçlanan nedir? Bu etkinlikle nasıl ya da ne kadarlık bir iş hacmi oluşturulduğu konusunda bilgi verir misiniz?

İstihdama katkıları ve ülke kalkınmasındaki rolleri dolayısıyla dünya ekonomileri için önem taşıyan KOBİ’lerin, Türk ekonomisinin de belkemiğini oluşturduğu bir gerçek. Türkiye’deki firmaların yüzde 99.9’unu KOBİ’ler oluşturuyor ve 375 milyar dolarlık dış ticaret hacminin yüzde 59,6’sını yine KOBİ’ler gerçekleştiriyor. Ekonomimizdeki bu önemli yerlerine rağmen KOBİ’lerimiz, uluslararası iş ağı oluşturma ve pazarlama maliyetlerinde oldukça zorlanıyor. Dış pazarlara açılmakta en çok zorlandıkları konulardan biri de doğru hedef kitleyle doğru zamanda buluşmak. İhracatın her geçen gün yeni pazarlara ve yeni sektörlere taşındığı ülkemizde, ülke ekonomisinin gelişiminde en etkin yöntemin dış ticaret hacmimizin artması ve küresel rekabette ilerlemek olduğuna inanıyoruz.

Türkiye’nin 2023 için 500 milyar dolarlık bir ihracat hedefi var Bu hedefe ulaşmada Futurallia İstanbul 2013’ün önemli bir adım olacağına inanıyor ve organizasyona ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz.

Etkinliğin 2013 yılı çalışmalarıyla ilgili bilgi verir misiniz? Katılımcı sayıları, potansiyel ziyaretçi sayıları vs. bilgiler eşliğinde 2013 yılında etkinlikten beklentilerinizi aktarır mısınız?

Biz İDTM olarak farklı sektörlerin meslek örgütleri ile illerin sanayi ve ticaret odalarının bu olanaktan yararlanmasını sağlamak için etkin bilgilendirme çalışmaları yürütüyoruz. Çünkü Türkiye’nin lokomotif sektörlerinin Futurallia İstanbul 2013’te yer almasını önemsiyoruz. 5-6-7 Haziran 2013 tarihinde WOW Kongre Merkezi’nde düzenlenecek olan Futurallia İstanbul 2013 öncesinde tüm KOBİ’leri sürece dahil etmeyi hedefliyoruz.

Yabancı ortaklık ve iş birliği arayan 30 ülke ve 20’yi aşkın sektörden yaklaşık 600 katılımcıyı bir araya getirecek olan Futurallia İstanbul 2013’ün, Türk KOBİ’lerine kazandıracağı yeni iş birlikleri ve ihracat olanakları ile Türkiye’nin 2023 vizyonuna katkı sağlayacaktır.

Bu yıl etkinlikte ne tür özel çalışmalar yapılacak?

Futurallia’nın en önemli özelliği firmaların iş hedefleri paralelinde gerçekleştirdiği bire bir görüşmeler. Ancak biz İDTM olarak, KOBİ’leri yabancı iş paydaşlarıyla buluşturacak olmasının yanı sıra Futurallia İstanbul 2013’ün, Türkiye’den katılacak KOBİ’ler için kendi aralarında da iş fırsatları yaratacağına inanıyoruz. Futurallia İstanbul 2013 kapsamında düzenleyeceğimiz sosyal buluşma etkinlikleriyle Türk KOBİ’lerinin de birbirleriyle iş ilişkilerini geliştirmelerini destekleyeceğiz.

Futurallia İstanbul 2013’ün önemli bir özelliği de IDTM’nin önemli ortaklarından olan İstanbul Ticaret Odası’nın sağladığı teşvik. Ülkemizde düzenlenecek Futurallia İstanbul 2013’ün katılım ücreti, dünyanın diğer şehirlerinde gerçekleşen katılım ücretlerinin çok altında, 425 TL.

Etkinliğin yurtdışı çalışmalarıyla ilgili bilgi verir misiniz? Yurtdışından katılım konusunda hedefleriniz nedir?

Futurallia İstanbul 2013  tanıtımı için, İstanbul’da Türk firmaları ile eşleştirilecek firmaları bir araya getirecek 57 delegasyon lideri ve Fransa’dan gelecek 25 iş partneri ile anlaştık. Ve bu sayılar önümüzdeki günlerde daha da artacak. Network ağımızdaki diğer dünya ticaret merkezlerini ve çeşitli kurumları da bilgilendiriyoruz. Sahip olduğumuz yabancı yayınlarımızla Futurallia İstanbul 2013’ü tanıtıyoruz. Bu süreçte en büyük destekçimiz olan Fransa Portier ekibi ile de çalışmalarımız devam ediyor.