Yeni tasarım ve içeriğiyle okurlarıyla buluşan Türkiye’nin en köklü inşaat dergisi olan İnşaat Dünyası dergisi, Türkiye’nin lokomotif sektörü olan inşaat ve yapı sektörünün uluslararası gelişimini ana misyonu olarak görür ve yıllardır ödün vermediği yayıncılık çizgisini sürekli geliştirerek bu misyonu gerçekleştirmeyi hedefler.

Isı yalıtımı ile dış ticaret açığını azaltmak mümkün

Ülkemizde enerjinin yüzde 34’ü konutlarda kullanılıyor. Binalarda harcanan enerjinin yüzde 80’i de ısıtma ve soğutma amaçlı tüketiliyor. Türkiye’deki 19 milyon binanın yüzde 85’inde ısı yalıtımı bulunmadığı düşünüldüğünde her yıl verimsiz tüketilen enerjinin tablosu daha net görülüyor.

XPS Isı Yalıtımı Sanayicileri Derneği Başkanı Ertuğrul Yörük, boşa harcanan bu enerjiye artık dur denilmesi gerektiğine dikkat çekti. Ertuğrul Yörük konuyla ilgili şunları söyledi: “Ülkemizdeki mevcut binaların yüzde 85’inde ısı yalıtımı olmaması nedeniyle kaybedilen enerjinin maliyeti yaklaşık 9 milyar 265 milyon dolara yükseldi. Türkiye ekonomisine bakıldığında bunun son derece büyük bir kayıp olduğu görülüyor. Enerjide dışa bağımlı bir ülke olmamıza rağmen enerji kaynaklarını plansızca harcamaya devam ediyoruz. Bu gidişe dur demezsek cari açığın bir numaralı sebebi olan enerji ithalatı ülke ekonomimizin üzerinde ciddi bir kambur oluşturmaya devam edecek. Bu durum ülke ekonomisini olduğu kadar vatandaşlarımızı da olumsuz etkiliyor. Doğalgaz ve elektriğe gelen zamlar sonrasında ısı yalıtımsız binalarda oturan vatandaşların faturaları daha da arttı. Yalıtımsız binalarda yaşayanlar, yalıtımlı binalardakilere kıyasla yüzde 50 daha fazla fatura ödüyorlar. Isı yalıtımıyla hane ekonomisinde açılan bu deliği kapamak mümkün.”