Yeni tasarım ve içeriğiyle okurlarıyla buluşan Türkiye’nin en köklü inşaat dergisi olan İnşaat Dünyası dergisi, Türkiye’nin lokomotif sektörü olan inşaat ve yapı sektörünün uluslararası gelişimini ana misyonu olarak görür ve yıllardır ödün vermediği yayıncılık çizgisini sürekli geliştirerek bu misyonu gerçekleştirmeyi hedefler.

Kaleseramik

TÜRK SERAMİK SEKTÖRÜNÜN ÖNCÜ KURULUŞU

1957 yılında temelleri atılan Çanakkale Seramik Fabrikaları A.Ş. ile Türkiye’de seramik sektörünün kuruluşuna öncülük eden Kale Grubu, bu alandaki yatırımları ile bir dünya devi haline geldi. Kale Grubu, bugün 5.580 çalışanı, 1300’e yakın tedarikçisi, 250’yi aşkın bayisi, 500 kayıtlı bayi ve tali bayi dahil 15.000 satış noktası ile çok büyük bir ailedir. Bugün Avrupa’dan Amerika’ya, gelişen Ortadoğu’dan Afrika pazarlarına kadar 400’ü aşkın ihracat noktası bulunuyor ve 100 ülkede Kalebodur, Çanakkale Seramik ve Kale markalı ürünleri satılıyor.

SEKTÖRÜN İLK SERAMİK İHRACATINI 1962’DE GERÇEKLEŞTİRDİ

Türkiye’de sektörün ilk seramik ihracatını 1962 yılında yapan grup, o günden bugüne dünyanın birçok yerinde güçlü bir dağıtım ağı geliştirdi ve geliştirmeye devam ediyoru. Bugün ihracatının yüzde 50’sini Avrupa Birliği ülkelerine, yüzde 20’sini Ortadoğu ülkelerine, yüzde 10’unu Kuzey Amerika’ya ve geri kalan yüzde 20’sini diğer ülkelere yapıyor.

İTALYA’DA İHRACAT ÜSSÜ OLUŞTURDU

Türk seramik sektörünün global oyuncusu Kaleseramik, İtalya’nın 10 büyük seramik şirketinden biri olan Edilcuoghi ve Edilgres markalarını üreten Fincuoghi şirketini, 2011 yılında satın aldı. İtalya’da gerçekleştirdiği satın alma ile Avrupa‘da da bir ihracat üssü oluşturdu. Edilcuoghi ve Edilgres 2012 yılında Türkiye’de de pazara sürüldü. İtalya’daki yatırımları en baştan beri planladığı gibi devam ederken önümüzdeki 5 yılda toplam 25 milyon Euro’luk yatırım yapmayı planlıyor.

Pazar payını yüzde 35’e çıkarmayı hedefliyor

Kaleseramik olarak Türkiye’de yüzde 29’a varan payıyla, en yakın rakibinin 3 katı büyüklüğe sahip. İhracat rakamlarına bakıldığında Kaleseramik, 2012 yılında bir önceki yıla göre yüzde 25 oranında büyüme sağladı. 2013’te de, sektöre “yenilik” ve “farklılık” getirecek pek çok uygulamasıyla pazar payını yüzde 35’e çıkararak, piyasada açık ara önde olmaya devam etmeyi hedefliyor.

CİROSUNUN YÜZDE 2’SİNİ AR-GE’YE AYIRIYOR

Kaleseramik olarak bugüne kadar 14 farklı lokasyonda gerçekleştirdiğimiz tüm araştırma ve geliştirme faaliyetlerini 5 bin 200 metrekarelik alan üzerine kurduğumuz yeni Ar-Ge merkezinde topladık. Yaklaşık 30 milyon liralık yatırımla kurduğumuz Kaleseramik Ar-Ge Merkezi’nin yetkinliklerini Kale Italia bünyesindeki Ar-Ge merkezi ile birleştirdik. Grup olarak 2015 yılına kadar ciromuzun yüzde 2.2’sini Ar-Ge’ye ayıracağız. Bu Türkiye ortalamasının 2 kat üzerindedir. Hedefimiz, bilim çevreleriyle etkin işbirliği içinde yenilikler yaratarak hem müşterilerimize daha iyi ürünler sunmak, hem de grubumuzun dünya ölçeğinde rekabetini sağlamaktır.

ÜRÜN VE HİZMETLERİ MÜŞTERİLERİNİN TERCİHİNE GÖRE GELİŞTİRİYOR

Kaleseramik, iki yıldır uygulanan pazarlama stratejileri paralelinde markalarının bilinirliklerini artırarak tüketiciyi merkeze koyan, tüketicilerin algılarını ve satın alma davranışlarını değiştiren bir yapıyı devreye aldı. Tüketicilerin davranışlarını ve ihtiyaçlarını anlayabileceği araştırmalar yaptı ve sonuçlarını analiz etti. Markalarını bu analizlere göre yeniden tanımladı ve yeni hikayeler oluşturarak tüketicilerinin önüne çıktı. Bunun en güzel örneği Çanakkale Seramik Saraylı Koleksiyonu. Bu koleksiyonu ana hedef kitlesi olan kadın tüketicilerin verdikleri görüşler ve düşüncelerle tasarladı, yeni dönem trendlerini takip ederek son haline getirdi ve seri çıktığı anda bayilerinde, seriyle ilgili müşteri ilgisi konusunda yoğun bir talep yaşandı. Serinin Topkapı Sarayı tuvaletlerinde döşenmesiyle birlikte, bu ilgi daha da arttı.

ÇEVRE VE KAYNAKLARINI KORUMAYA ÖNEM VERİYOR

Enerji ve çevre ile ilgili sorumluluğunun farkında olan Kaleseramik, bu bakış açısının merkezine yerleştirdiği sürdürülebilirlik kavramıyla, kaynakların gelecek nesillere azalmadan, tam tersine geliştirilerek aktarılmasını hedefliyor. Bunun için hammadde alımından imalata, dağıtıma ve tüketici kullanımına kadar, yaşam döngülerinin her aşaması ile ilgili çalışmalar yürütüyor. Enerji tasarrufuna yoğunlaşmış yatırımları ile 2011 yılında tüm enerji girdilerinde metrekare başına yüzde 10,4’lük bir tasarruf gerçekleştirdi.

KALESERAMİK “ÇEVRE ETİKETİ” ALAN İLK TÜRK SERAMİK FİRMASI OLDU

Çevre konusunda yürüttüğümüz başarılı çalışmalarımızın sonucunda, seramik ürün gruplarında EPD “Çevresel Ürün Deklarasyonu” almaya hak kazanan ilk Türk firması Kaleseramik oldu. Bir ürünün hammadde tedariğinden, üretim, enerji tüketimi, atık yönetimi gibi tüm süreçlerindeki çevresel etkilerini şeffaflıkla ortaya koyan “çevre etiketi”ne sahip olan ilk Türk firması olarak sektörde önemli bir adım atmış olduk. Bu önemli faaliyetlerimizle seramik sektöründe sürdürülebilir ürünlere olan ilgiyi artırmayı amaçlıyoruz. Türkiye’nin en verimli tesisi Kale Grubu’nda Seramik sektörünün öncü kuruluşu Kaleseramik, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından düzenlenen Sanayide Enerji Verimliliği Proje Yarışması’nda “Türkiye’nin En Verimli Endüstriyel Tesisi” unvanı ile birincilik ödülüne layık görüldü. Bu yıl, Enerji Verimli Endüstriyel Tesis (EVET) kategorisinde ödül alan Kaleseramik, enerji yoğunluğunu son 3 yıl içerisinde en fazla düşüren tesis oldu.

Kuruluş: 1957

Şirket: Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş.

Fabrika: 1.250.000 m² açık alan ve 650.000 m² kapalı alanda kurulu 50 fabrika

Şatış Ağı: Toplam 15.000 nokta, yurt dışında 100 ülkede 400’ü aşkın nokta

Motto: Sektörün amiral gemisi olmanın sorumluluğunu, trend belirleyici, işlevsel, çevreye dost ve kaliteli kavramlarını

sektörde tanımlayan ürünlerimize yansıtmak öncelikli amacımız.