Yeni tasarım ve içeriğiyle okurlarıyla buluşan Türkiye’nin en köklü inşaat dergisi olan İnşaat Dünyası dergisi, Türkiye’nin lokomotif sektörü olan inşaat ve yapı sektörünün uluslararası gelişimini ana misyonu olarak görür ve yıllardır ödün vermediği yayıncılık çizgisini sürekli geliştirerek bu misyonu gerçekleştirmeyi hedefler.

Mimarlar kendilerini ve projelerini anlatıyor

Kalebodur’la Mimarlar Konuşuyor” projesinin ilk konuğu Türkiye’de mimarlık alanının etkili isimlerinden, uluslararası ortamda Türkiye’yi temsil eden, Ağa Han Mimarlık Ödülü’nün 25 yıllık yöneticisi, ABD Mimarlık Enstitüsü’nün Onursal Üyesi Prof. Dr. Süha Özkan oldu. Abdi Güzer, programında Süha Özkan ile “Doğu-Batı mimarisi, Türk mimarisinin geldiği nokta ve mimaride taklit” temasını ele aldı.

MİMARLIÐI ANLAMAK VE ANLATMAK

Mimarlarla ve mimarlıkla doğrudan ilişkili diğer kişilerle yapılacak söyleşilerin, bir yandan bugünün mimarlık ortamının arka planını, diğer yandan bu ortam içindeki kişilerin var olma biçim ve sınırlarını tartışmaya açacağını ifade eden Abdi Güzer, şunları söyledi: “Türkiye mimarlığı, özellikle son dönemde radikal dönüşüm ve kırılmaları temsil ediyor. Öte yandan bu yeni durumu anlamaya, anlatmaya ve değerlendirmeye yönelik çabalar kısıtlı kalıyor. ‘Kalebodur’la Mimarlar Konuşuyor’ projesi her şeyden önce bugünün mimarlık ortamında etkili olan isimleri, onların gerek bugünün ortamı ile ilgili düşüncelerini değerlendirme ve gerekse kendi var olma zeminlerini birinci dilden anlamayı hedefliyor.”

Projenin ana eksenini mimarlık ortamında etkili olan ya da etkili olması beklenen kişilerle yapılacak söyleşilerin oluşturduğunu belirten Abdi Güzer, “Bunlar mimarlık ortamının yakından tanıdığı isimler olabileceği gibi eleştiri, sanat gibi mimarlığa komşu alanlardan kişileri, uluslararası isimleri ya da genç mimarları da kapsayacak. Bu kişilerle yapılacak söyleşilerin, ortama yönelik büyük bir resmin parçası olmasının yanında, kişisel çalışma ve düşünceleri de belgelemesini bekliyoruz” diye konuştu.

Mimar Abdi Güzer’in pek çok alt proje içeren söyleşileri, kurgulanmamış ham haliyle internet ortamında paylaşıma açılırken, kısa versiyonlar da başka medya ortamlarında yayınlanıyor.