Yeni tasarım ve içeriğiyle okurlarıyla buluşan Türkiye’nin en köklü inşaat dergisi olan İnşaat Dünyası dergisi, Türkiye’nin lokomotif sektörü olan inşaat ve yapı sektörünün uluslararası gelişimini ana misyonu olarak görür ve yıllardır ödün vermediği yayıncılık çizgisini sürekli geliştirerek bu misyonu gerçekleştirmeyi hedefler.

Nuh Çimento

Nuh Çimento Sanayi A.Ş., 1961 – 1962 planlı kalkınma dönemi gelişmelerini yakından takip eden Nuh Ticaret ve Sanayi A.Ş. ve bir kısım müteşebbis tarafından, “ürettiği çimento ile ülke kalkınmasına katkıda bulunmak” misyonu ile 1966 yılında kuruldu. Kocaeli’nin Hereke beldesinde faaliyet gösteren Nuh Çimento, fabrikaya paralel konumdaki limanı, Devlet Karayolu ile TEM otoyolu sayesinde, iç ve dış piyasalarda malını tam kapasiteyle üretip satabilmek için ideal bir noktada faaliyet gösteriyor.

Nuh Çimento, 5.700.000 ton çimento ve 4.400.000 ton klinker üretim kapasitesi ile Türkiye’nin tek çatı altında en yüksek üretimine sahip. Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği’nin (TÇMB) son açıklanan 2012 verileri Nuh Çimento’nun, TÇMB’ ye üye kuruluşlar arasında ülke çapında yaklaşık olarak klinker üretiminde %7, çimento üretiminde % 6, iç satışlarda ve ihracatta %7 pay sahibi olduğunu gösteriyor.

LİMANDA OTOMATİK YÜKLEME

Nuh Çimento, 3 metre çapında ve 300 metre uzunluğundaki yer altı tüneli ve içinde yer alan konveyör aracılığıyla ihraç edilen çimento ve klinkeri fabrika stok sahasından gemi ambarına otomatik olarak yüklenmesini sağlayan boru bandına sahip. 1996 yılında kurulan bu tesis Türkiye’de kendi alanında bir ilk olma özelliği taşıyor. Toplam 595 m ön cephe uzunluğu 57.000 m² lik liman tesisleri ile ithalat ve ihracat gerçekleştiriyor.

ATIK ISI GERİ KAZANIM TESİSLERİ

ATIK ISIDAN ENERJİ ÜRETİMİ

2011 yılında 18 MW gücünde “Atık Isıdan Elektrik Enerjisi Üretim Santrali” yatırımına başlayan Nuh Çimento, böylelikle çimento üretim tesisinin prosesinden kaynaklanan atık ısı enerjisinden, elektrik üretilerek yaklaşık %25 enerji tasarrufu sağlayacak.

ATIK ISIDAN ISITMA SİSTEMİ

Bacalardan atılan 230 °C sıcak havayı bir reküperatör sayesinde 4 bar basınç ve  8 ton/h kapasitede buhara çevriliyor. Buhar, ısınma amaçlı kullanılacak binaların zemin katlarına borular vasıtası ile getiriliyor ve buralardaki eşanjörler sayesinde 90 °C sıcak suya çevriliyor. Fancoil sistemleri ile kış aylarında ısıtma, boiler sistemleri ile yılda 365 gün kullanma amaçlı 60 °C de sıcak su ihtiyacı karşılanıyor. (Atık ısıdan ısıtma sistemleri sayesinde yılda 6.680 ton CO₂ gazı atmosfere atılmamaktadır.)

ATIK ISIDAN SOÐUTMA SİSTEMİ

Atık ısıdan üretilen buharın ısınma amaçlı kullanılmayan kısmı, yaz aylarında yüksek verimli soğutma cihazı (Absorbsion Chiller) vasıtasıyla 7 °C soğuk suya çeviriliyor. Bu sayede tüm fabrika genelinde elektrik pano odalarının ve yaşam mahallerinin soğutulması sağlanıyor. Nuh Çimento, 2.200 KW lık bir soğutma yüküne ek olarak 2.400 KW lık bir yeni soğutma sistemi yatırımını Ağustos 2013 de devreye almayı planlıyor. (Atık ısıdan soğutma sistemi sayesinde yılda 1.160 ton CO₂ gazı atmosfere atılmamaktadır.)

Atık ısıdan ısıtma ve soğutma sistemleri sayesinde yılda toplam 7.840 ton CO₂ gazı atmosfere atılmamaktadır. Bu sonuçlar Nuh Çimento’nun küresel ısınmanın önüne geçme konusunda duyarlı, çevreci bir firma olduğunu bir kez daha vurguluyor.

ÇİMENTO SANAYİSİNDE BİR İLK: ARITMA ÇAMURU KURUTMA TESİSİ

250 ton/gün kapasiteli olan tesiste, evsel ve endüstriyel atık su arıtma tesislerinden çıkan arıtma çamuru kurutularak, alternatif yakıt olarak kullanılabilir hale getiriliyor. Böylelikle deponi alanlarında sera gazı çıkışına sebep olan çamurlar, tesiste çimento fabrikasının baca gazlarının geri dönüşümüyle ekstra kaynak kullanmadan kurutuluyor ve 2.500–3.500 kcal/kg değerinde alternatif yakıt elde ediliyor. Klinker prosesinde kullanılan toplam yakıtın % 3’ü bu tesisten elde edilen alternatif yakıt ile karşılanıyor. Hem ana yakıt tüketiminin azaltılması, hem atık ısının geri dönüşümünün yapılması, hem de depolamadan kaynaklanan metan gazı çıkışının engellenmesi sağlanarak, CO₂ salınımı azaltılmakta, böylelikle sera gazlarının kontrolü konusunda önemli bir adım atılmaktadır.

ALTERNATİF YAKIT KULLANIMI

Alternatif yakıtların kullanımıyla, piyasada bulunan tehlikeli atıkların bertaraf edilmesi sağlanarak, depolanmalarını veya uygunsuz atılmaları önlerken bir yandan da atıkların kalorifik değerlerinden faydalanarak ana yakıt olan kömür kullanımı azaltılıyor ve böylelikle gaz emisyon değerleri düşürülüyor. Diğer yandan birçok sanayi kuruluşunun katı atıkları 2012 Ağustos ayı içerisinde devreye alınan 5 ton/saat kapasiteli ATY (Atıktan Türetilmiş Yakıt) besleme sisteminde ATY kapsamında kullanılmaktadır. ATY besleme sistemi ile yıllık 10.000 Ton CO2 azaltımının yapılması planlanmaktadır.

DENİZ SUYU ARITMA

Fabrika, su ihtiyacını 600 m³/saat kapasiteli deniz suyu arıtma tesisinden karşılanıyor.

ÇEVREYE KATKI

Sürmekte olan büyüme sürecinin her aşamasında çevreye ve topluma saygılı olmaya özen gösteren Nuh Çimento, çevre yatırımlarını faaliyetlerin ayrılmaz bir parçası olarak görüyor. Yeşili koruma ve geliştirme programları ve diğer kurumlarla işbirliği içinde çevreye katkılarını sürdürüyor. 2009 yılında başlanılan elektro-filtrelerin modernizasyonu 2010 yılında tamamlanmıştır. Yeni torbalı filtreleme sistemi % 99,9 toz tutma verimliliği ile çalışmakta ve ayrıca enerji dalgalanmalarında ve ani karbon piklerinde dahi aynı verimle çalışmaya devam etmektedir. Filtre modifikasyonu projesi kapsamında 138 adet olan filtre sayısı bugün 165’e ulaşmıştır.

Nuh Çimento sahip olduğu liman tesislerinde de her türlü önlemi alıyor. Türkiye’de bir ilkin gerçekleştirildiği tozsuzlaştırma bunkeri yatırımı ile yükleme ve boşaltma esnasında çıkan toz emisyonları engelleniyor. Ayrıca Nuh Çimento, 300.000 adet kapasiteli özel fidanlığından sağladığı fidanlarla fabrika çevresinde 420.000 m2 lik alanı ağaçlandırıyor.

SOSYAL SORUMLULUK

1994 yılında eğitim ve sağlık konularında devlete verilecek desteğin çok büyük önem taşıdığı bilinci ile kurulmuş olan Nuh Çimento Eğitim ve Sağlık Vakfı kuruluşundan itibaren amacı doğrultusunda çok yoğun faaliyetlerde bulundu. Vakfın amacı ile ilgili olarak okullara ve sağlık kuruluşlarına yapılan yardımlar dışında kalıcı eserler bırakmaya yönelik projeler de hayata geçirilerek kısa sürede çok önemli hizmetler gerçekleştirdi. Eğitim alanında kalıcı eserlerin bırakılmasının yanında bölgedeki diğer okulların ihtiyaçları da bu vakıf tarafından mümkün oldukça karşılanıyor. Vakıf, kurumların yanında öğrencilere de kuruluşundan bu zamana kadar her eğitim döneminde ortalama 750 yüksek öğrenim öğrencisine burs vererek öğrencilere destek olmaya devam ediyor.

Kuruluş: 1966

Şirket: Nuh Çimento Sanayi A.Ş.

Fabrika: Çimento 5.700.000 ton, Klinker 4.400.000 ton üretim kapasitesi

Satış Ağı: Türkiye ve Dünya ülkeleri

Motto: Çimentonun; ülkelerin kalkınmasındaki ve başta insan olmak üzere tüm canlıların güvenliği yönündeki önemini kavramış vizyonumuzla, ekonominin global

ve rekabetçi yapısı içinde yerli ve yabancı pazarlarda aranır ürünler yapmaya yönelik misyonumuzla; ortaklarımızın, çalışanlarımızın, bayilerimizin,

tedarikçilerimizin ve müşterilerimizin mutluluğuna odaklanan yönetim hedefimizle hizmet veriyoruz.