Yeni tasarım ve içeriğiyle okurlarıyla buluşan Türkiye’nin en köklü inşaat dergisi olan İnşaat Dünyası dergisi, Türkiye’nin lokomotif sektörü olan inşaat ve yapı sektörünün uluslararası gelişimini ana misyonu olarak görür ve yıllardır ödün vermediği yayıncılık çizgisini sürekli geliştirerek bu misyonu gerçekleştirmeyi hedefler.

Sürekli spiral etriye

Doksanlı yılların başında, Kawasaki Steel Techno Wire (Chinba-Japonya), Kawasaki Steel Corporation (Tokyo-Japonya), General Building Research Corporation (Osaka-Japonya) ve Hukuyama Üniversitesi (Japan) değerli katkılarıyla inşaat dünyasına çok faydalı bir yenilik geliştirildi. Geliştirilen bu yeni ürün ile inşaatların temelini oluşturan kolonlar 1275N/mm2’ye mukavemetli yapılar haline getirildi. Sürekli Spiral Etriye olarak adlandılran bu ürün, kaynak yapılmadan sadece tek bir parça demir çubuktan elde edilmektedir. Kare beton kolonlar üzerinde yapılan çalışmalardan sonra elde edilen deneyimlere göre, geleneksel yöntemlere kıyasla yeni geliştirilen Sürekli (tek parça) Spiral Etriye yöntemi, inşaat sahalarında daha esnek montaj ve kullanım avantajları sağlamıştır. Bu sayede son dönemde, birçok depreme dayanıklı gökdelen binalar daha sağlam ve ekonomik olarak inşa edilmiştir. Tahmin edileceği gibi, inşaat sahalarında bu yapı elemanlarını üretmek, hem yer hem de zaman açısından akılcı değildir. Bu sorunu çözmek üzere, Eurobend yeni teknolojiyle Sürekli Spiral Etriye makinesini üretmiştir. İnşaatı güçlendirici demirlerin etklili bir şekilde üretebilmek için yeni bükme makinaları geliştirmek gerekiyordu. Bu makinanın bükmek ve yüksek çekme mukavemetli çelikleri kesebilmesi için sağlam ve kusursuz olması gerekiyordu.

• “SPIRAL SE” sürekli ve çok katlı spiral formlu temel yapı elemanları üretmektedir. (Patentli)

• “SPIRAL SP” kare/dikdörtgen yapı elemanlarının hızlı ve hassas bir şekilde üretilmesi için imal edilmiştir. (Patentli)

KULLANIM FAYDALARI: Ticari olarak, Sürekli Spiral Etriye yöntemi yeni kullanılacağı dönemlerde avantajlarını ve etkilerini ortaya çıkarmak için birçok bilimsel çalışmalar yapıldı. 1991 yıllarında, 20-25 katlı 4 adet gökdelen bu yöntem ile inşaa edildi ve son derece olumlu sonuçlar elde edildi. Örneğin, gökdelenlerin inşası sırasında çoklu çember uygulaması ile tahminen %20 malzeme masrafları ve %45 çemberleme masraflarından tasarruf edildi. Bunun yanısıra, stok hacmini azaltması ve kolay kullanılabilmesi, yüksek mukavemetli ürünler kullanarak kolonların ebatlarını azaltarak alan tasarrufu sağlamaktadır.

BETONARME ÜZERİNE ETKİLERİ: Atina Üniversitesi’nde konu ile ilgili olarak testler gerçekleştirildi. Bu testlerde 6 adet numune kolon, normal inşaat şartlarında aynı işçi tarafından kullanıldı. Numunelerden ikisi demir kafes ile yapıldı, diğer iki numune ayrı ayrı etriye yapılarak üretildi ve kalan iki numune ise sürekli spiral etriye yöntemi ile tek parça demirden üretildi. Herbir numune; birebir aynı kuvvet uygulanarak deprem simulatörlerinde test edildi. Sürekli spiral etriye yöntemi ile üretilen kolonlar, absorbe ettikleri enerji bazında, ayrı ayrı etriye yapılarak üretilen kolonlara oranla %50 daha fazla enerji absorbe etti. Demir kafes ile üretilen kolonlara oranla ise 100% daha fazla enerji absorbe ettiği gözlenmiştir.

SPİRAL SE SERİSİNİN AVANTAJLARI

• Etriyeye oranla üretim maliyetlerinde azalma – Üretim alanı ve işgücü tasarrufu.

• Sınırsız üretim esnekliği – Malzeme sarfiyatında azalma.

• İnşaat sahalarında montaj sırasında zaman tasarrufu – Daha sağlam yapılar.

• “Hexagon Shaft Pre-Setting Sistem” sayesinde sadece birkaç saniye süren çap / ebat değişikliği yapabilme özelliği.

• Otomatik torsiyon önleyici mekanizması ile herzaman inşaat demiri kalitesinden bağımsız olarak ve bükme yönü

gözetmeksizin burgusuz üretim yapabilmektedir. (Patentli)

• Mekanik açıdan anlaşılır ve basit bir yapı, kısa sürede gerçekleşebilen ebat / çap değişiklikleri, minimum servis gereksinmi.

• Elektronik olarak güvenli ve kolay kullanım.