Yeni tasarım ve içeriğiyle okurlarıyla buluşan Türkiye’nin en köklü inşaat dergisi olan İnşaat Dünyası dergisi, Türkiye’nin lokomotif sektörü olan inşaat ve yapı sektörünün uluslararası gelişimini ana misyonu olarak görür ve yıllardır ödün vermediği yayıncılık çizgisini sürekli geliştirerek bu misyonu gerçekleştirmeyi hedefler.

TMS Kalıp ve İskele Sistemleri

Mütevazi bir işletme olarak Cemil Tüfekçi tarafından 1973 yılında İzmit’te temeli atılan TMS, kurulduğu günkü ilke ve hedeflerine sadık kalarak 40 yılda 40’dan fazla ülkeye ihracat gerçekleştirmiş bir şirketler grubuna dönüşmüştür. TMS’nin, Türkiye’de sistem iskelenin henüz uygulanmadığı 1974 yılında ilk modüler cephe iskelesinin Türk İnşaat sektörüne kazandırılması ile başlayan yolculuğu, sonrasında teleskobik dikme ve çelik yüzeyli kalıp sistemleri ile devam etmiştir. 1980 sonrası ülkemizde başlayan dışa açılma ve beraberinde hızlanan inşaat yatırımları ile birlikte ürün çeşitliliği de giderek artmıştır.

1990 yılı başlarında Kubilay Tüfekçi ile birlikte ikinci kuşağın şirkete katılımıyla TMS’nin dış pazarlara açılma yolculuğu da başlamış. Öncelikle, iç piyasadan arzu edilen kalitede tedarik edemedikleri HT20 ve Plywood konularında sırasıyla Avusturya menşeli KAUFMANN ve Finlandiya kökenli UPM (Schaumann) firmaları ile Türkiye için distribütörlük anlaşmaları imzaladılar.

TMS Genel Müdürü Kubilay Tüfekçi o dönemi şöyle anlatıyor:”O günler için, her ne kadar yurt dışından tedarik etmeye başladığımız ürünler bizi kısmen ithalatçı bir firma görünümüne soksa da, bu ithal malzemelerin ürün gamımıza girmesi ile birlikte o zamana kadar yabancı kalıp üreticilerinin tekelinde olan nitelikli Kalıp Sistemlerini kendi markalarımızla geliştirmeyi başardık. Yeni ve modern sistemler geliştiriyor olmamızın sektöre ve dolayısı ile ekonomiye iki yönlü etkisi olmuştur; Birincisi, o güne kadar tekel tavrı taşıyan yabancı üreticiler, iç piyasada oluşan rekabet ile aşırı karlı fiyat politikalarını gözden geçirmek ve Türkiye şartlarına uydurmak zorunda kalmışlardır. Bunun etkisi benzer firmaların çoğalması ve yerli üretimdeki kalite artışı ile halen artarak devam etmektedir.

İkincisi ve belki de daha önemlisi, yeni geliştirdiğimiz ve uluslararası kalite algısına uygun olan kalıp sistemlerimizi yurt dışı pazarlarda kendi markalarımız altında pazarlama olanağı kazanmamızdır. İşte bu aşama TMS’nin en önemli kilometre taşlarından biri olmuştur. Yurt dışı pazarlarda firma bilinirliliğimiz artıp, ürünlerimiz uluslararası firmalar nezdinde de kabul gördükçe bunun paralelinde daha yüksek katma değer sağlama şansını elde ettik. Tabii bu da hem TMS için tatmin edici karlılık ile birlikte ihraç pazarlarında sürdürülebilir bir büyümeyi getirmiş, hem de ülkemize döviz kazandırma yönünde önemli katkılar sağlamıştır.”

1999 DEPREMİ, 2001 KRİZİ VE TMS’NİN YÜKSELİŞİ

1999 yılında yaşanan deprem felaketinde yeni yapılmakta olan fabrikasını tamamen kaybetmesine rağmen, ‘en önemli varlığımız’ diye ifade ettikleri insan kaynağıyla kısa sürede eski gücüne kavuşmanın da ötesine geçerek gerek yurt içi gerekse yurt dışında önemli projelere imza atmıştır.

Bu toparlanma sürecinde 2001 krizini de unutmamak gerekli. “Ekonomik anlamda taşların yerinden oynadığı bir ortamda zaten deprem dolayısı ile önemli yara almış bir şirketi tekrar ayağa kaldırmak için bazı şeyleri farklı yapmak gerekiyordu.” diyor Tüfekçi ve açıklıyor: “Biz de öyle yaptık ve ekonomik durgunluğu fırsata çevirmeye çalıştık. Normal şartlar altında günlük işlerin yoğunluğundan zaman bulamadığımızı düşündüğümüz ArGe çalışmalarımıza kriz döneminde iyice yoğunlaştık, tüm yeni ürünlerimizde Avrupa ve Dünya standartlarına uygunluğu hedef edindik ve hemen her konuda inovatif/yenilikçi düşünmeye gayret ettik. Ürün ve hizmetlerimizle farklılaşmaya çalıştık, ayrıca hedef pazarlarımızda da çeşitliliğe yöneldik.”

“İNOVASYON, STANDARTLARA UYUMLULUK VE KALİTE” İLKESİ

2005 yılına gelindiğinde sektöre iddialı giriş yapabilecek yeni ürün dizaynları hazırdı ama bunları hedefledikleri kalitede üretebilmek için robotlu üretim hatlarına ihtiyaç duyuluyordu. Tüfekçi: “Tabii ki bu da hem kaynak hem biraz da alışılmışın dışına çıkıyor olduğumuz için cesaret gerektiriyordu.” diyor. Ancak aynı tarihlerde, yurt dışı pazarlarda da başarılı adımlar atmaya başlayan TMS, Rusya’daki pek çok projeden sonra, Kazakistan’da Petro-Kimya tesislerinde ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde Palm Jumeirah adası projesinde hatırı sayılır işlere imza atmayı başarmıştı. Bu projelerin katkısı ve motivasyonu ile hedeflerlere bir adım daha yaklaşılıyordu.

TMS, 2006 yılında robotları artık çalışır halde kurulu ve kendi Ar-Ge çalışmalarının neticesinde geliştirilen yeni ürünleri üretmeye hazır durumdaydı. 2007 yılı BAUMA fuarında “İnovasyon, Standartlara Uyumluluk ve Kalite” ilkelerine uygun olarak tasarladıkları ve en son teknoloji kullanarak ürettikleri VINC’I serisi Panel Kalıp Sistemlerinin lansmanını yapma fırsatını elde edildi.

Tüfekçi, Bauma kazanımlarını şöyle anlatıyor: “BAUMA’07 Fuarı da sonuç olarak bizim için hedefine ulaşmış; İspanya, Almanya, Avusturya, Sırbistan’da müşteriler edinmiş dahası İsviçre’de bir distribütör kazanmıştık. Takip eden yıllarda dünya genelinde yaşanan büyük ekonomik krizlere rağmen biz, hedef ülkelerimizde pek çok fuara katıldık ve sonrasında Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Bahreyn, Pakistan, Avustralya, Singapur, Endonezya gibi ülkelerde distribütörlüklerimiz oluştu ve bunların pek çoğu aktif halde bize katkı sağlamaktadır.

Sektörümüzün en önemli fuarı olan BAUMA fuarına 2010’da da katıldık, İzlanda’da yaşanan volkan afetinin pek çok uluslararası uçuşu iptal ettirmesi şansızlığına rağmen firmamız için başarılı bir tanıtım geçekleştirip Güney Amerika ve başka bölgelerden yeni müşteriler edindik.”

AR-GE’YE VERİLEN ÖNEM VE PATENTLİ, İŞLEVSEL SİSTEM İNOVASYONLARI

Ar-Ge çalışmalarına hiç durmadan devam eden TMS, sürekli sistemlerini geliştirirken yepyeni ürünler ortaya çıkarmayı kanıksadı. Bu yeniliklerin arasında en önemlisi ve uluslararası müşterilerin nezdinde en dikkat çekici olanı ClimbeX Otomatik Tırmanır Sistemi… İlkeleri gereği taklit olmayan ve tamamen kendi tasarımları olan ClimbeX ile dünyada kendine özgü hidrolik tırmanır kalıp üretebilen sayılı firmaların arasına giren TMS, sisteminin özgünlüğünü Avrupa’da almayı başardığı patentlerle, işlevselliği de Türkiye, Azerbaycan, Ukrayna ve Suudi Arabistan’da gerçekleştirdiği projelerle ispatlamış durumdadır.

Kuruluş: 1973

Şirket: TMS Kalıp ve İskele Sis. San. ve Tic. A.Ş.

Fabrika: 20.000 m² / KOCAELİ, 20.000 m² / KASTAMONU

Şatış Ağı: 7 ülkede distribütörlük

Motto: Sistemlerini sürekli geliştirmeyi ve yeni ürünler ortaya çıkarmayı kanıksadık. Özgün tasarım anlayışımız ve kaliteli üretim ilkemizle dünyada

kendine özgü hidrolik kalıp üretimi yapan sayılı firmalardan biri olduk. Büyüyen hedeflerimizle en iyi hizmeti sunmaya devam edeceğiz.