Yeni tasarım ve içeriğiyle okurlarıyla buluşan Türkiye’nin en köklü inşaat dergisi olan İnşaat Dünyası dergisi, Türkiye’nin lokomotif sektörü olan inşaat ve yapı sektörünün uluslararası gelişimini ana misyonu olarak görür ve yıllardır ödün vermediği yayıncılık çizgisini sürekli geliştirerek bu misyonu gerçekleştirmeyi hedefler.

Türk Prysmian

Türk Prysmian Kablo ve Sistemleri A.Ş. açısından son derece önemli bir yıl olan 2012 içerisinde, firmanın ihracat ve özel kablolar gibi katma değerli ürünlerinin satışı da artış gösterdi. 2012 yılı başında, şirket misyonunun “Türkiye’yi Yarınlara Bağlıyoruz” olarak belirlenmesinin ardından; Türk Prysmian, Türkiye’nin ilk yüksek gerilim denizaltı kablo projesi olan Çanakkale Boğazı Denizaltı Kablo Projesi’nin ihalesini kazandı ve Türk kablo sektörünün en kapsamlı bilinçlendirme ve eğitim kampanyası olarak tanımlanan “Dikkat! Her Kablo Aynı Değildir…” girişimini başlattı. Ayrıca, yine 2012 yılı süresince Türk Prysmian, Mudanya fabrikasına, fabrikası bünyesinde yer alan ve Prysmian Group’un dünya çapındaki 17 Ar-Ge merkezinden biri olan laboratuvarlarına ve çalışanlarına birçok yatırım yaptı.

2012 yılında başarıyla gerçekleştirilen tüm projeler ve yapılan yatırımlar, Türk Prysmian’ın yıl sonu sonuçlarına da yansıdı.

Türk Prysmian, uzun yıllardır geliştirdiği güçlü ilişkilerinden, ürün ve hizmetlerinden yararlanarak, ihracat oranlarını artırdı. 2012 yılında Türkiye’nin ihracatı %12,6 artarken, Türk Prysmian ihracatını %17,4 oranında artırarak 126,7 milyon dolar’dan 148,8 milyon dolar’a yükseltti. Böylece satış gelirleri içinde ihracatın payı da %39 oranına çıkmış oldu. 2012’de başka bir artış da özel kablo satışlarında gözlendi. Türk Prysmian özel kablo satışlarını 2011 yılına kıyasla %16 oranında artırarak 176.621.343 TL’ye ulaştı. Türk Prysmian Kablo Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CEO’su Hans Hoegstedt, ihracat rakamlarının artmasının ve her kıtaya ihracat yapıyor olmalarının, gösterdikleri çabaların ve yürüttükleri pazar araştırmalarının sonucu olduğunu belirtiyor. İhracatta genel artış oranını geçtiklerini belirten Hoegstedt, şöyle devam ediyor: “Türk Prysmian, dünya enerji ve telekomünikasyon kabloları sektörünün lideri Prysmian Group’un Türkiye operasyonudur ve Group içerisinde öncelikli bir ihracat merkezidir.”

Dünyadaki yeni pazarlar kadar iç pazarlara da önem verdiklerini belirten Hoegstedt, şunları ekliyor: “2012 yılı başlarında yeni şirket misyonumuzu ‘Türkiye’yi Yarınlara Bağlıyoruz’ olarak belirledik. Bu yeni misyonumuzu pekiştiren ilk başarımız ise Eylül ayında Türkiye’nin ilk yüksek gerilim denizaltı kablo projesinin ihalesini, yani Asya ve Avrupa’yı ilk kez bu şekilde bağlayacak olan Çanakkale Boğazı Denizaltı Kablo Projesi İhalesi’ni kazanmamız oldu.”

Türkiye’de satışa sunulan bazı kablolar arasındaki tutarsızlıklar hakkında farkındalık yaratmak ve piyasa standartlarını büyük ölçüde yükseltmek için tüm ilgili tarafları bilgilendirmek amacıyla, “Dikkat! Her Kablo Aynı Değildir…” adını verdikleri Türk kablo sektörünün en kapsamlı bilinçlendirme ve eğitim girişimini de, yine 2012 yılında, başlattıklarını belirten Hoegstedt, şu açıklamayı yaptı: “Amacımız, tüm ilgili tarafları güvenlik ve performans açısından gerekli değişiklikleri yapmaya teşvik etmek ve toplam proje maliyetlerini düşürme konusunda eğitmek. Bu proje, 2013’te de Türk Prysmian için kilit girişimlerden biri olmaya devam edecek.”

2012 yılı aynı zamanda, Türk Prysmian için fabrikaya ve insana “yatırım” yılı oldu. Fabrikaya yapılan yatırımların finansal değeri yaklaşık 26 milyon TL olarak gerçekleşirken, Türk Prysmian, çalışanları için de 20.000 saati aşkın eğitim programları (2012’de +%100) düzenleyerek, yatırım yapmayı sürdürdü.

Türk Prysmian’ın yeni teknoloji yatırımları ise, şirketin maliyetlerinde ve harcamalarında azalma olmasını sağladı. 2011 yılında 615,4 milyon TL olan satış maliyetleri, %3,8 azalarak 2012 yılında 592,2 milyon TL’ye indi. Türk Prysmian Kablo’nun satışları %87 enerji kabloları, %11’i telekomünikasyon kabloları ve %2’si ise fiber optik kabloları ağırlıklı.

Türk Prysmian’ın cirosu 2012 yılında 677,4 milyon TL olarak gerçekleşirken, iç pazardaki satışları da 2012 yılında %14 artarak, 581 milyon TL’den 664,3 milyon TL’ye ulaştı. Yeni yatırımlar devam ederken, 2012 yılında araştırma ve geliştirme faaliyetlerine de devam edildi. Kardaki ve faaliyet sermayesindeki iyileşmeler sayesinde Türk Prysmian’ın nakit değerleri de %36,6 oranında arttı. Şirketin varlıkları 31,7 milyon TL artarak 87 milyon TL’den 118,8 milyon TL’ye yükseldi. Türk Prysmian faaliyet karını da %18,4 oranında artırarak 2011 yılında 12,5 milyon TL olan karını 2012 yılında 14,8 milyon TL’ye yükseltti.

Kablo sektöründeki değişen beklentilere cevap verebilmek için Türk Prysmian’ın en yeni kablo ve sistem çözümlerine yatırım yapmayı sürdüreceğini belirten Hoegstedt, şöyle devam ediyor: “2012 yılı bizim için başarılı bir yıl oldu ve yeni teknolojilere yaptığımız yatırımların sonuçlarını gördük. 2011 yılına göre büyüme oranımız %120, net karımız ise 7,7 milyon TL oldu. Olağan Genel Kurul Toplantımız’da yasal yedekler ayrıldıktan sonra kalan ve mali yıl karımızın % 93’ünü oluşturan 7,14 milyon TL’nin 16 Nisan 2013 tarihinde hissedarlarımıza temettü olarak dağıtılmasına karar verildi.”

“DİKKAT! HER KABLO AYNI DEÐİLDİR…” GİRİŞİMİ

Türk Prysmian Kablo, yaklaşık iki yıl süren kapsamlı pazar analizleri ile araştırma ve geliştirme çalışmaları sonucunda Türk kablo sektöründeki en büyük bilinçlendirme ve eğitim kampanyasını başlattı.

Özellikle yangınlarda izlenen sayısal artışla (İstanbul’da 2011 yılında %32) birlikte çok katlı ve dikey bina inşaatlarının sayısındaki yükselme (2007-2011 arasında %30) nedeniyle kalite, performans, güvenlik ve tesisat sistemleri hakkında soru işaretleri artıyor; ancak sektörde kullanılan kablolar arasındaki tutarsızlıklara rağmen, pazar analizleri her kablonun aynı olduğuna dair yaygın bir kanının bulunduğunu gösteriyor.

DOÐRU KABLO SEÇİMİ: Güvenlik, performans ve ekonomik olmak üzere üç temel başlık altında çok önemli avantajları beraberinde getirmektedir.

GÜVENLİK: Kabloların yaşam döngüsü boyunca sağlamak zorunda olduğu iletim fonksiyonu; kullanılan malzemelerin kalitesi, kablo tasarımı ve üretim teknolojileri ile doğrudan ilişkilidir. Dolayısıyla kablolar ve kablolama sistemleri, kullanıldıkları projelere değer katan temel unsurlar arasındadır.

YANGIN PERFORMANSI: Alev geciktirme özelliğine sahip kablolar, yangın anında, alevin kablo boyunca etrafa yayılmasını minimum düzeyde tutar. Kablonun zehirli gaz çıkarmaması ve düşük duman yoğunluğu ile görüş mesafesinin korunması, bina tahliye işlemlerinin kolaylaştırılmasını sağlar.

EKONOMİK FAYDALAR: “Prysmian Performans Testi” (PPT) sonuçlarına göre, Türk Prysmian Kablo tarafından geliştirilen kablo çözümleri, güvenlik ve performans kriterlerine ek olarak, hız kazandıran montaj kolaylıkları sayesinde işçilik maliyetlerinde % 50’ye, kablo harcamalarında ise % 12’ye varan tasarruf sağlıyor.

• NET SATIŞ: 677.424.555 TL

• İHRACAT: 40’DAN FAZLA ÜLKEYE 148,8 Milyon USD (2012’de +%17,4)

• ÖZEL KABLO SATIŞLARI: 176.621.343 TL (2012’de +%16)

• TOPLAM SATIŞLAR: 932,3 Milyon TL

• VARLIKLAR: 424,01 Milyon TL (2012’de +%8)

• NAKİT VE HAZIR DEÐERLER: 118,8 Milyon TL (2012’de +%36,6)

• FAALİYET KARI: 14,8 Milyon TL (2012’de +%18,4)

• NET KAR: 7,7 Milyon TL (2012’de +%120)

• ÖZ KAYNAKLAR: 133,3 Milyon TL (2012’de +%3,4)