Yeni tasarım ve içeriğiyle okurlarıyla buluşan Türkiye’nin en köklü inşaat dergisi olan İnşaat Dünyası dergisi, Türkiye’nin lokomotif sektörü olan inşaat ve yapı sektörünün uluslararası gelişimini ana misyonu olarak görür ve yıllardır ödün vermediği yayıncılık çizgisini sürekli geliştirerek bu misyonu gerçekleştirmeyi hedefler.

Türkiye İMSAD

2013’te sektörün ivmelenmesi şart

2012 yılı TÜİK verilerini değerlendiren Türkiye İMSAD,  geçtiğimiz yıl inşaat sektörünün sadece yüzde 0,6 oranında büyüdüğüne işaret ederek, beklenen yüzde 5-7 oranında büyümeye ulaşılamadığına dikkat çekti.

2012’de ekonomik büyüme modelinin değişiminden inşaat sektörünün büyümesinin olumsuz etkilendiğini belirten Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Dündar Yetişener, 2013 için hedeflenen yüzde 4 ekonomik büyüme için inşaat sektörünün ivmelenmesinin şart olduğunu açıkladı. Kentsel dönüşümün uzun vadeye yayılacağını öngördüklerini belirten Yetişener, hazırladıkları son Kentsel Dönüşüm Raporuna göre inşaat sektöründeki temel eğilimleri şöyle açıkladı;

• Yeni ekonomik büyüme modeli sektörün performansını sınırlandıracak

• İhracatın önemi artacak

• Kentsel dönüşüm iş hacmini; diğer kamu düzenlenmeleri ise iş ve ürün kalitesini artıracak

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği’nin  (Türkiye İMSAD) 4 Nisan’da TOBB Plaza’da düzenlediği Ekonomi Toplantısı’nda son ekonomik veriler ışığında inşaat ve inşaat malzemeleri sektörü değerlendirilerek, “2013 Yılında İnşaat Sanayisi & Kentsel Dönüşüm” konusu  ele alındı. 

Kamu ve özel sektör yetkilileri ile ekonomi uzmanlarının konuşmacı olduğu inşaat sektörünün büyük ilgi gösterdiği toplantıda Türkiye İMSAD’ın İstanbul Kalkınma Ajansı desteğiyle hazırladığı ‘İnşaat Malzemesi Sektöründe Kentsel Dönüşüm Çerçevesinde Yenilikçilik ve Ar-Ge’ isimli son raporu da irdelendi.

2012’de inşaat sektöründe ne oldu?

1 Nisan’da TÜİK tarafından açıklanan 2012 yılı 4. çeyrek dönem verileriyle birlikte 2012 yılının sektörel bazda değerlendirildiği toplantıda kamuoyu ile ilk kez paylaşılan tespitler şunlar oldu: Geçtiğimiz yıl Türk İnşaat Sektörü’nde beklenen büyüme kaydedilmedi. Sektörde 2011-2012 büyüme rakamlarında da TÜİK tarafından yine revizyona gidildi. Bu revizyon, 2012 yılının 2. ve 3. dönemlerinde sınırlı büyümeden sınırlı küçülme yönüne doğru oldu. Bu nedenle inşaat sektöründe geçtiğimiz yıl;

 • 4.çeyrek sonunda GSYİH (Gayrisafi Yurtiçi Hasıla) gelişme hızı yüzde 1,4 oranında arttı

• Aynı dönemde inşaat sektörü önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,5 oranında büyüdü

• 2012 yılında GSYİH ‘de gerçekleşen büyüme yüzde 2,2 oldu

• Aynı dönemde inşaat sektörünün büyümesi yüzde 0,6 olarak gerçekleşti

İnşaat malzemelerinin cari açığa katkısı yüzde 250

Ekonomi Toplantısı’nın açılışını yapan Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Dündar Yetişener büyüme hızının duraklamasına rağmen geçtiğimiz yıl inşaat sektöründe istihdamın 1 milyon 650 bin kişi ile son 6 yılın en yüksek seviyesine ulaştığına, toplam istihdamın yüzde 6.7’sini yakaladığına dikkat çekti.” Yetişener, 2013’te kentsel dönüşümün sektörün büyümesine sınırlı da olsa katkı verebileceğini belirtti.

Yaşanan zorluklara karşın inşaat malzemesi sanayisinde gerek ihracatta ve gerekse iç pazarda sürekli gelişim çizgisinin istikrarlı olarak devam ettiğini vurgulayan Başkan Yetişener şöyle konuştu;

İnşaat malzemesi sanayinde 2012 yılında yurt içi pazar büyüklüğü 52.5 milyar dolar oldu. Bir diğer önemli nokta da Türk İnşaat Malzemesi Sanayisinin 2012 yılındaki ihracat liderliğidir. İnşaat malzemesi sanayisi 21.1 milyar dolarla 2012 yılında en yüksek ihracatı gerçekleştirdi. İnşaat malzemesi sektörünün en önemli olumlu yanı ise cari açığa pozitif katkısının yüzde 250 olmasıdır.“

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Suna Kotan’ın Bakanlığın kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında bilgi verdiği toplantıda Ekonomi ve Strateji Danışmanlık Hizmetlerinden Ekonomist Dr. Can Fuat Gürlesel de İMSAD İSTKA desteğiyle hazırlanan İMSAD Raporunu, raporda yer alan anketle ortaya çıkan sonuçları ve önerilerini açıkladı. Ankete katılan inşaat malzemesi sanayicilerine göre; Kentsel dönüşüme ilişkin belirsizlikler ortadan kaldırılmalı, yenilikçi ürünler artırılmalı, kullanılan malzemelerde standartlar yükseltilmeli.