Yeni tasarım ve içeriğiyle okurlarıyla buluşan Türkiye’nin en köklü inşaat dergisi olan İnşaat Dünyası dergisi, Türkiye’nin lokomotif sektörü olan inşaat ve yapı sektörünün uluslararası gelişimini ana misyonu olarak görür ve yıllardır ödün vermediği yayıncılık çizgisini sürekli geliştirerek bu misyonu gerçekleştirmeyi hedefler.

Zet Teknoloji

ZET Teknoloji markasından ve ürünlerinden bahseder misiniz?

ZET Teknoloji markasının çözümleri daha fazla konfor, tasarruf ve güvenlik sunar. ZET altyapısı, uygun maliyetli ve etkili çözümleri ile hayatımızı daha renkli kılar. Bunlar; cep telefonu ile güvenli geçiş, ödeme ve kontrol işlemlerinin yapılması, engelliler için “engelsiz yaşam çözümleri”, IPTV ile entegre çözümler, yeni entegre kişisel servisler, şeffaf yönetilen ve izlenebilen yaşam alanları, hızlı servis çözümleri, sosyal paylaşım servisleri ile entegre çözümler olarak ifade edilebilir. ZET Teknoloji hizmet ve ürünlerini inşaat sektöründe zeki yaşam çözümleri için stratejik planlar ile tüm bu gelişmeler, yönetmelikler ve ihtiyaçlar göz önüne alınarak hazırlar. Sektörel talepler üzerine hazırladığımız ürünlerimiz: ZET Platform, ZET Evim, ZET Site, ZET Şirketim.

Ürünlerinizi diğerlerinden ayıran özellikleri anlatır mısınız?

Zet Teknoloji iki alana odaklanmış durumda. Bir tanesi tesis yönetimi ve buna bağlı tasarruf, güvenlik ve konfor çözümleri. Tesisin profesyonel yönetimini amaçlayan her türlü tasarruf güvenliği ve buna bağlı hizmet seçenekleri. İkinci odaklandığı kısım da bireysel müşterilerine sunduğu katma değerli hizmetlerle bu teknolojinin birleştirilmesi. Bu çerçevede toplu konutlarda çalışmaya başladık. Toplu konutlar arasında da Dumankaya gibi, öncü bazı firmalarla yoğun olarak çalışmalarımız devam ediyor. Bu çerçevede akıllı ev içi uygulamaları, marka bağımsız, protokol bağımsız, çoklu platform dediğimiz seçeneklerle ve tümleşik çözümlerle sunulabilir hale getirdik. Birinci farklılık bu. İkincisi yaşam alanına bütüncül olarak baktığımız için yaşam alanındaki bütün operasyonel yönetimi, otomasyon yönetimini ve ortak alanla ilgili yönetim seçenekleriyle, profesyonelce yönetimini sağlayan genel bir tesis yönetim çözümü sunuyor olmamız. En önemli farklılığımız aslında bu ikisi ile birlikte mekân bağımsız olarak hizmetle teknolojinin etkin olarak kullanılabileceği çözümlerimiz…

Bu tesis yönetim çözümünü biz aynı zamanda işyeri odaklı olarak ‘akıllı işyerim’ şeklinde ayrı bir paket halinde de sunuyoruz. Rezidans, AVM, site ile ilgili bu tümleşik çözümlerle yola çıkıyoruz. Getirdiğimiz farklılık bu. Villa tipi veya özel projelerde zaten akıllı ev çözümleri hali hazırda sektördeki tüm ihtiyaçları karşılayabilecek durumda.

Marka vaatlerinizden bahseder misiniz?

Mottomuz: Hayatı kolaylaştıran çözümler. Bu anlamda biz binalarda dokuz bileşenle hizmet veriyoruz: Tesis/Rezidans/Site/Avm/Bina Yönetimi, Ev/Ofis/Ortak alan Yönetimi, Platform Bulut Yönetim Sistemi (Katma değerli hizmetler, Loyality, entegrasyon, güvenlik), Network (İletişim ve Yönetim Merkezi), Enerji (Aydınlatma-Tasarruf, Verimlilik), Güvenlik, Telemetre, Eğlence-A/V/L, Entegrasyon. Evlerde ise altı bileşenle; Ev otomasyonu, Güvenlik, Sağlık, Enerji, Audio/Video, Telemetri, hayatı daha kolay yaşanabilir hale getiriyoruz.

Aynı zamanda yarattığımız platform ile bu bileşenlerin tümünü hizmet kavramı ile entegre ederek yönetimini sağlıyoruz. Böylece üç boyutta hayatı kolaylaştırıyoruz.

Önümüzdeki süreçte genel olarak bina teknolojileri alanında ve güvenlik sektörü özelinde sunacağınız yeni ürün ve çözümler var mı? Varsa bu konuda bilgi alabilir miyiz?

Bina – tesis yönetiminde; “Facility Management” ve “Building Management” çözümlerini birleştirdiğimiz bölümde, tasarruf yönetimi ve hizmet bileşenlerinin etkin yönetimi konusundaki geliştirme çalışmalarımız sürecek. Sektörde hiç uygulanmadığı şekilde ilk defa üçlü çözüm oluşturduk. Buna aslında 3+1 de diyebiliriz. Herkes akıllı ev yapıyor fakat akıllı bina dediğimiz zaman binayı özellikle rezidans için yangın sistemi bağımsız, anonsu bağımsız, ısıtma soğutma sistemleri bağımsız otomasyon sistemleri uygulanıyor. Binanın tamamının merkezi entegre yöntemi çok nadir. Bu tarz, otellerde uygulanmasına rağmen rezidanslarda kullanılmıyor, yaygın da değil. Biz bina hizmet tarafındaki “Loyality Card” sistemiyle “Pusula” entegre ve giriş kontrolüyle birlikte kullanılabilecek şekilde binayı, platform tarafında da o mekanda ve mekanın dışında hizmetleri entegre kullanmayı sağlayan sistem ile üçlü entegre çözüm oluşturmuş durumdayız. Bu Vizyon’da uygulanıyor. 3+1 de, +1 dediğimiz kısım AVM alanında bulunan akıllı iş yeri çözümleri. Bu iş yerleri, rezidanstaki bina yönetim sistemine maksimum şekilde entegre olabiliyor. Bunun geleceğe ait olan kısımlarıyla ilgili şu anda performans yönetimi tarafını çalışıyoruz. Acil durum senaryolarının bu entegre çözüme göre daha etkin hale getirilmesine çalışıyoruz.

Kendi kendine kapalı çevrim çalışabilen, bağımsız bir yangın sistemi var ama bu sistemin platformla, müşteriyle, tesis yönetimi ekibiyle birlikte diğer sistemlerle entegre olabilmesi gerekiyor. Bu sistemle entegre nasıl çözüm sağlayabiliriz, yeni nesil anons sistemlerinde müşteriyi nasıl daha hızlı tahliye edebiliriz onu düşünüyoruz. Büyük bir sağlık kuruluşu ile Ritim’de ortak bir çalışmamız başlayacak. Orada tele-tıp ve mobil sağlık hizmetlerinin rezidans müşterilerine daha etkin sunulması gibi birbirinden bağımsız görünen fakat toplamda baktığımız zaman bu yaşam alanında gerçekten müşteri nezdinde Dumankaya’yı ciddi farklılaştıracak çalışmalar yürütüyoruz.

Bir Engelli Vakfı ile akıllı evlerde engelliler için daha etkin çözüm modelleri üzerinde çalışmalar yürütüyoruz. Eve bağımlı kronik hastalar için özellikle EKG, tansiyon, kan şekeri ölçümlemelerinin yapılması adına özel ünite oluşturma çalışmalarına kadar her aşamada hasta ile bağlantı kuran akıllı ev sistemlerine uyumlu hizmetler sunuyoruz.

Örneğin bir kalp hastasının ihtiyaç duyabileceği herhangi bir anda hastanedeki servisin otomatik devreye sokulması; şeker seviyesi anormal seviyeye yükseldiği zaman ölçümün anında yapılması, sağlıkla ilgili bir durumda hastanın birebir takip edilmesini sağlayacak platformun içinde hastane ile entegre çözümler konumlandırılması ve istediği anda danışman veya asistan ile video’lu görüşmenin sağlanması… Amacımız, bu platformu, hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline getirmek.

Global ölçekte sektörün genel durumu nedir? Hangi ülkeler sektörde başı çeker? Türkiye’nin bu rekabet içindeki yeri, avantajları ve dezavantajları nelerdir?

Türkiye lokal pazar dinamiklerinin yanında bölgesel konumu ve etkinliği ile birlikte yön verici durumdadır. Bu alanda Avrupa, üretim ve uygulamada lider olarak konumlanmakta, Amerika ise kendi iç pazarında lider olarak görülmektedir. Diğer pazarlara bakıldığında temkinli bir yaklaşımın varlığı farkediliyor. Uzak Doğu ise hızlı gelişimini sürdürüyor ve bölgemizde etkilerini artırıyor. Bu gelişimin yansımalarını bizler de hissediyoruz.

IP çözümlerin geleceğin teknolojisi olacağı öngörülüyor. Sizin bu konudaki görüşleriniz nedir?

Geleceğin demek artık anlamını yitirdi. IP teknolojiler halihazırda hayatımızda ve hızlı bir şekilde kullanım alanı genişliyor. Ortak bir protokolden, her yerden her şeye erişim günümüzde mümkün olabildiği gibi gelecekte de farklı uygulamalarla gelişmeye devam edecek.

Yeşil üretim konusunda ne düşünüyorsunuz? Üretim aşamasında çevreye duyarlılık konusunda çalışmalarınız var mı?

Bina ve evlerde otomasyon sistemlerini etkin ve doğru kullanmak ciddi anlamda enerji tasarrufu yapmanızı sağlar. Enerjinin etkin ve doğru kullanımı bizce Yeşil Üretim konusunda çok önemli bir parametre. Binamızda ve evimizde elektrik, elektronik ve mekanik sistemler var ise ve vazgeçilmez bir gerçek ise biz de o noktada sistemleri daha etkin ve verimli kullanarak sürdürülebilir yapılar olmasına katkı sağlamayı amaçlıyoruz.