Yeni tasarım ve içeriğiyle okurlarıyla buluşan Türkiye’nin en köklü inşaat dergisi olan İnşaat Dünyası dergisi, Türkiye’nin lokomotif sektörü olan inşaat ve yapı sektörünün uluslararası gelişimini ana misyonu olarak görür ve yıllardır ödün vermediği yayıncılık çizgisini sürekli geliştirerek bu misyonu gerçekleştirmeyi hedefler.

BREEAM Değerlendiricisi EKHO Mimarlık ve Tasarım Y. Mimar Rüksan Tuna

Gerek kamudan gerekse özel sektörden sürdürülebilirlik konusuna yoğun ilgi var. Bildiğiniz gibi enerji verimliliği kanunu ve ardından yürürlüğe giren yönetmeliği ile binalar enerji performansı açısından ölçülüyor ve kimlik belgesi alıyor. Bu standart uygulamanın ötesine geçmek isteyen firmalar da yapılarını enerji tasarruflu inşa etmek istiyorlar. Yabancı sertifika sistemleri kullanarak kayıt olmuş-belge almış bina sayısı henüz iki haneli sayılarda. Yeni yapılacak 2 milyon ve mevcut 18 milyon bina olduğunu düşünürsek önümüzde uzun ve heyecanlı bir yol olduğunu söyleyebiliriz.

Yatırımcı profilimiz ise son derece ileri görüşlü, Avrupa ve dünya örneklerini takip ediyor. Oralardaki iyi örnekleri görerek ülkemizde de uygulamak ve fark yaratmak istiyorlar. Kamuda da açılan ihalelerde sertifika aranmaya başladığını görüyoruz. Bu çok sevindirici gelişme. Bizim EKHO olarak yakından takip ederek örneklerini yerinde incelediğimiz iki ülke var: İngiltere ve Almanya.

Birincisi: Sürdürülebilir Konutlar Yönetmeliği, Eko Evler Yönetmeliği ve Bina Araştırmaları Kurumu Çevresel Değerlendirme Metodu gibi değerlendirme ve sertifikalandırma çalışmalarında dünyaya örnek olmuş bir ülke, İngiltere. 2020 için karbon salım hedefleri devlet ve hükümet bazında deklare edilmiş ve bu hedeflere uygun olarak yapı sektörünün yapacakları saydığım yönetmeliklere uygun olarak planlanmış, adım adım uygulanıyor.

İkincisi: 1970’ lerdeki enerji krizi ile birlikte enerji tasarrufu üzerine eylem planları yapan, yapı kodlarını buna uyumlu hale getiren, binalarda ‘’0’’ enerji kavramı üzerine mühendislik çalışmalarını örgütleyen, yüz binlerce pasif ev inşa eden ülke Almanya. Güneş enerjisi mühendislik alt yapısını da ilk kuran ülkelerden biridir aynı zamanda.

Okyanus ötesinde en büyük kirletici ABD’de de yeşil bina hareketinin 90’lardan sonra örgütlendiğini, yeşil bina dernekleri kurulup sertifika verildiğini; öte yandan belediyelerin son kullanıcıya yönelik kredi teşvikleri ile mevcut yapı stokunun yeşil renovasyonuna gidildiğini biliyoruz. New York deneyimleri bu platformda geçen zirvede tanıtılmıştı.

ÇEDBİK de Türkiye’ye ait bir Yeşil konut sertifikası için bir senedir çalışıyor. Ortaya güzel bir çalışma çıktı. Konutun ardından kamu binaları ve okullar için iki ayrı çalışma daha yapılmalı düşüncesindeyim. Türkiye’nin acil ihtiyacı okullar ve kamu binalarıdır.