Yeni tasarım ve içeriğiyle okurlarıyla buluşan Türkiye’nin en köklü inşaat dergisi olan İnşaat Dünyası dergisi, Türkiye’nin lokomotif sektörü olan inşaat ve yapı sektörünün uluslararası gelişimini ana misyonu olarak görür ve yıllardır ödün vermediği yayıncılık çizgisini sürekli geliştirerek bu misyonu gerçekleştirmeyi hedefler.

Contech İnşaat Proje Yönetimi ve Koçluğu

Contech Proje Yönetim hakkında kısa bir bilgi alabilir miyiz?

Contech Proje Yönetim ve Mühendislik A.Ş’yi, 2010 yılında kurulmuş bir mühendislik firmasıdır. İnşaat sektörüne kaliteli yönetim hizmeti sunmak için öncelikle müşterilerimizin hizmet taleplerini dikkate aldık. Mevcut talepleri, profesyonel ekiplerimizle ve danışmanlarımızla, ortak bir payda da buluşturduk. Böylece Türkiye de bir ilk’i gerçekleştirmiş olduk. 4 ayrı hizmet alanını, son derece yetkin ekiplerle aynı çatı altında toplayan tek firmayız.

Bu hizmet alanlarımız;

• İnşaat Proje Yönetimi

• İnşaat Projelerine Koçluk

• Sürdürülebilir Binalar (LEED & BREEAM) Danışmanlık Hizmeti

• Trafik ve Çevre Planlama Danışmanlık Hizmeti olarak sıralanıyor.

İnşaat Proje Yönetim kapsamında müşterilerinize sunduğunuz hizmetin içeriği hakkında bilgi alabilirmiyiz?

İnşaat Proje Yönetimi, profesyonel bir yönetim süreci olup, hayalden başlayıp, işin mal sahibine fiziksel olarak teslim edilinceye kadarki geçen süreci içinde; zaman, maliyet ve kalite kontrolü için hazırlanan prosedürler bütünüdür. Bu süreç içerisinde, Contech olarak öncelikle, müşterimizin yapmayı planladığı ya da hayal ettiği projenin, ön fizibilite çalışmasını yapıyoruz. Bu süreçte araziyi değerlendiriyoruz, bölge satış ve rayiç bedellerini inceliyoruz, pazarlama stratejilerini geliştiriyoruz, o bölgede yapılması planlanan proje için karlılık analizi yapıyoruz. Bölgenin taleplerini inceliyoruz ve o talepler doğrultusunda bir proje geliştirilmesini sağlıyoruz ve tüm bunları dikkate alarak İnşaat Yönetim Planı hazırlıyoruz. Planlama çalışmalarımızla ortaya çıkan sonuçların projede görev alan tüm taraflara açık ve anlaşılabilir şekilde aktarılmasına özen gösteriyoruz. En dikkat ettiğimiz konulardan birisi raporlama yönetimidir. Mal sahibi ve yüklenicilerin ihtiyaçlarına cevap verecek düzenli bir raporlama sistemi oluşturuyoruz. Contech olarak, proje başlangıç tarihinden, teslim süresine kadar olan süreçte rol alan kişi ve kurumlar arasındaki sözleşmelerin hazırlanması, takibi ve arşivlenmesine önem veriyoruz. İhale ve inşaat sözleşmelerini hazırlıyoruz. Şartnameleri oluşturarak, alımların kaliteden ödün vermeksizin yapılmasını sağlıyoruz. Mal sahibinin talebi doğrultusunda yüklenici firmayı seçiyoruz. İnşaat yaşayan bir süreçtir. Bu süreçte her türlü riski minimize etmek çok önemlidir. O nedenle iş güvenliğinin önemi, temel kavramları, hukuksal sorumluluk ve yaptırımlar hakkında eğitim ve uygulama hizmetleri düzenleyerek çalışanların bu konuda bilincini arttırıyoruz. Bu süreçte iş kazalarının analizleri, kazaya sebebiyet veren güvensiz durum ve davranışlar, başarılı bir iş güvenlik yönetimi için yapılması gerekenleri detaylıca belirtiyoruz. İş verenin talep etmesi durumunda, hak edişlerin kontrolünü de üstleniyoruz. Ana hedef, zamanında, kaliteden ödün vermeden, bütçe sınırları içerisinde projeyi tamamlamaktır.

“İnşaat Projelerine Koçluk” kavramını ilk başlatan firmasınız. Sistemin nasıl işlediğinden biraz bahsedermisiniz?

Koçluk, kişi ya da kurumların bulundukları nokta ile hedefledikleri nokta arasındaki mesafeyi geleceğe odaklanarak kapatmaya çalışan profesyonel bir gelişim ilişkisidir. Koçluk çalışmalarında en önemli kriter, karşınızdaki kişi de ya da kurumda farkındalık yaratmaktır. Bireysel olarak Yönetici Koçluğu yapıyorum ve koçluğu tüm hayatıma uyarlamaya çalışıyorum. Bu alanımızdaki hedefimiz; çok sayıda şantiyeye sahip yatırımcılar. Genelde, bizden bu hizmetimizi talep eden müşterilerimiz, çok bilinçli olarak geliyorlar. Bu firmalar genelde vizyon sahibi, şantiyedeki başarı kriterlerini sorgulayan, her yeni projesinde bir öncekine göre daha başarılı olmayı hedefleyen firmalar olmaktadır.

Yatırımcı firma projelerine koçluk hizmeti talep ettiğinde, ilk olarak inşaat firmalarına özel olarak hazırladığımız kılavuz sorularımızla, her bir şantiyenin ihtiyaçlarını, hem firma merkezindeki yetkililerle hem de şantiye yetkilileriyle birebir görüşmeler yaparak tespit ediyoruz. Böylece mevcut durumun resmini çekiyoruz. Ardından, firmanın deneyimlerini, beklentilerini dikkate alarak, hedeflerini birlikte belirliyoruz. Bu belirlenen hedeflere ulaşmak için seçenekleri netleştirip, işleyişteki mevcut engelleri tanımlayıp, bu engelleri önlemek için yapabileceklerimizi belirliyoruz. Her bir şantiyeye yönelik, iyileştirme önerilerimizi yatırımcıyla paylaşıp, bu önerilerin uygulamaya geçirilmesi için planlar hazırlıyoruz. Yatırımcıyla birlikte belirlediğimiz önerilerimizin, saha uygulama tarafı çok kritik. Tüm bu sürecin takibini yapıp, nihai performans değerlendirmemizi hazırlıyoruz. Şantiyelerinize özel oluşturduğumuz ekiplerimiz, birkaç ay boyunca şantiyenizdeki her bir kademe ile birlikte görüşmeler yapıyorlar. Bu süreç çok kısa değil ama mevcut resmi ve hedeflerine en kısa sürede ulaştıracak formülü fark eden yatırımcılarımız bu hizmetimizden çok memnunlar.

Proje yönetiminde izlediğiniz stratejiden bahsedermisiniz?

Proje Yönetim hizmeti vereceğimiz firmadan (tasarımlar bizden önce yapıldıysa), mutlaka paftaları alıp, her bir (elektrik, mekanik, mimari, peyzaj, izolasyon) danışmanımıza 1 hafta süre ile inceletiyoruz. Ardından, işveren yetkililerinin, danışmanlarımızın ve proje müelliflerinin de katılımıyla genel bir toplantı organize ediyoruz. Bu toplantıda her bir danışmanımız proje hakkında, kendi alanıyla ilgili yorumlarını, geliştirilmesi gereken kritik noktaları ekiplerle paylaşıyor. Proje müellifleri ve işveren yetkilisi, yapılan değerlendirmeleri de dikkate alarak sahaya çıkmadan önce tüm düzenlemeleri yapıyorlar. Böylece, sahada olması muhtemel hataların önüne geçildiği için hem zamandan hem de maliyetten ciddi anlamda tasarruf sağlanmış olunuyor.

Contech aynı zamanda akademik yönü de kuvvetli bir firmadır. Her bir projesinde, çok iyi üniversitelerin, alanlarında en yetkin öğretim görevlileriyle omuz omuza hareket eder. Bu yönetimini yaptığımız projelere değer katan bir unsurdur.

Firmalar neden “İnşaat Proje Yönetim” hizmeti almalı?

İnşaat Proje Yönetim firması olarak, projenizde görev alması planlanan uzmanları, biz istihdam ediyoruz. Böylece yatırımcı firmayı, elemanlarına ödeyeceği maaş, ikramiye, iş bitirme primi, SGK, muhtasar, yemek ücreti, yol ücreti gibi masraflardan kurtarıyoruz.

Hem de iş bitimindeki tazminat maliyetlerinden muaf tutuyoruz. Dolayısıyla, sunacağımız hizmetin bedeli, yatırımcının istihdamına göre daha uygun oluyor.

Proje uzman kadrosunu müşteri kendisi istihdam etmeye çalışması durumunda, bu uzmanların araştırılması, işe alım süreçlerinin takibi ve tüm bunları koordine edecek insan kaynakları bölümünün giderlerini, firma karşılamak durumundadır. Tüm bunlar ekstra masraftır. Proje Yönetim firmasına delege etmesi durumunda, işe uygun eleman temini, işe alım süreci ve bu süreç için harcanan enerji ve maliyet Proje Yönetim firmasına aittir. Bunlara ek olarak; proje akışını etkileyecek, teknik, yasal ve finansal konularla ilgili bilgilendirme; imalat sürecinin takibi, bütçesel hedeflerimize uygunluğu denetleme; her işlemin, önceden belirlenen kalite standartlarına uygunluğunu sağlama; aylık yapılan harcamaları denetleme; iş akışının hazırlanan iş programına uygunluğunu inceleme; şartnamelerde belirtilen koşulların yerine getirilmesini sağlama gibi konuları yürütürüz.Sürdürülebilir yeşil binalar alanındaki çalışmalarınız nelerdir?

Çok değil henüz 3-4 yıl öncesinde, yeşil bina denildiğinde, “nasıl yani, binanın rengi mi yeşil” derken, günümüzde, satın alacağımız konut ya da ticari mekanın müteahhitine, binanın yeşil bina sertifikası olup olmadığını sorar olduk. Sürdürülebilir binalar konusunda, son yıllarda yapılan yoğun çalışmaların neticesi bu.

Contech olarak, yeşil bina konusunda destek vereceğimiz firma ile el sıkıştıktan sonraki sürecin nasıl işlediğini kısaca bahsedeyim. Öncelikle, eğer projemizde hedef LEED sertifikası ise projenin LEED sertifikasyon programını, kapsamını ve uygulama stratejilerini gözden geçiriyoruz. Ardından projenin LEED hedeflerini belirlemek için proje sahibiyle, mimari ekiple, mekanik, tesisat, elektrik, peyzaj ve inşaat gruplarının proje müdürleri ile kapsamlı takım toplantıları yapıyoruz.

LEED hedefleri ile beraber, bütün proje birimlerinin LEED sorumlularını belirleyip, LEED kredi ve ön koşullarının sağlanabilmesi için gerekli çalışmalar konusunda doneler topluyoruz.

Proje değerlendirme toplantısında alınan bilgiler ve kararlar doğrultusunda, belirlenen LEED hedeflerine nasıl ulaşılabileceğine dair kapsamlı proje yönlendirme raporlarını hazırlıyoruz. Projenizi, GBCI (Green Building Certification Institute) sistemine kaydettirip, (LEED sertifikası alabilmek için) kredilerle ilgili, projeye özel soru/cevap sürecini başlatırız. Projenizin LEED hedefleri doğrultusunda, tüm proje birimlerinin kredi dokümantasyon çalışmalarını yönetir, ilgili takım toplantılarını yaparız. LEED Online sürecini takip eder, teslim öncesinde, tüm dokümantasyonlarınızın, doğruluğunu kontrol eder, değerlendiririz. Projenin LEED hedefleri ile beraber, inşaat sürecinde uygulanacak stratejilerini belirleriz. Projenin LEED hedefleri doğrultusunda, “inşaat atık kontrolü”, “inşaat iç mekan hava kalitesi kontrolü”, benzeri plan/raporları ve malzeme seçim/kullanım çalışmalarının koordinasyonunu sağlarız. Tüm dokümantasyonları, teslim öncesinde eksiksiz ve doğru yapılması yönünde inceler, değerlendiririz. Kısacası, sertifikayı alana kadar, projenin başından sonuna kadarki tüm süreçte varız.

Müelliflerle yaptığımız koordinasyon toplantılarımızda, henüz daha saha uygulamasına geçilmeden, tüm tasarımların ve beraberinde seçilecek malzemelerin hedefimize uygunluğunu kontrol ediyoruz. Yeterince su verimliliğinden, enerji verimliliğine, iç hava kalitesinden, bakım onarım optimizasyonundan, yağmur suyunun değerlendirilmesine, yeşil çatıdan, güneş enerjisi kullanımına kadar birçok konuyu detaylandırıyoruz. Tüm bu detaylandırma sürecinde, projenin elektrik, mekanik, mimari, peyzaj müellifleriyle birlikte çalışmak durumundayız. Çünkü yeşil bina adına, mimaride yapılmasını önereceğimiz ufak bir değişim, elektrik ya da mekanik projelerde büyük değişimlere sebebiyet vermektedir. O nedenle de tüm proje müellifleriyle entegre çalışmak, yeşil bina çalışmalarında çok önemlidir.

Trafik Planlama Danışmanlık hizmeti çok niş bir alan, bu alanla ilgili çalışmalarınız hakkında bilgi verebilir misiniz?

Trafik planlama konusu projelerde, maalesef halen uzmanlık alanı olarak görülmemektedir. Trafik planlama konusunda yetkin bir kadrodan destek alınmadıysa, ciddi sıkıntılar yaşanmaktadır. Hatta çevre yollara bağlantıda ve otopark düzenlemesinde sıkıntı yaşayan ticari merkezler, yeterince müşteri çekememektedir. Günümüzde halen çok önemsenmediğine inandığım trafik planlama konusu, aslında ticari merkezin cirosunu dolaylı yoldan etkileyen önemli bir faktör konumundadır.

Trafik planlama konusunda bizden destek isteyen müşterilerimizin projesini inceledikten sonra, öncelikle tesisin yer analizini yapıyoruz. Bunu yaparken, en rahat ulaşımın nasıl sağlanabileceği, mevcut ve gelecekte olması muhtemel araç / yaya trafiği, trafik sıkışıklığı riski ve etkilerinin karşılaştırmalı analizlerini yapıyoruz. Ve bu değerlendirme sonuçlarımıza göre yollarda iyileştirme çalışmalarını başlatıyoruz. Güzergah, yol kapasitesi gibi konuları dikkate alıp, gerektiğinde kamu yetkilileriyle görüşmeler yapıp, en uygun iyileştirmelerin uygulamaya geçirilmesini sağlıyoruz. Olması gereken otopark alanlarının sayısını ve düzenini belirliyoruz. Çevre yollardan yapılacak giriş ve çıkışlar için bağlantı yollarının sayısını tespit edip, yakın çevredeki projelerin yaratabileceği ek trafiğin etkisini de dikkate alarak, yollarda ve kavşaklarda kapasiteleri belirleyip yapılması gereken iyileştirmeleri tespit ediyoruz. Otoparklar için tasarım taslağı hazırlıyor, rampa boyutlarını düzenliyoruz. İhale dokümanını hazırlıyor, tahmini maliyet analizleri yapıyoruz. Her ülkenin idari kurallarına göre tabela, işaretlerin tasarımı ve sinyalizasyon düzenlemesini sağlıyoruz. İlk aşamamız olan trafik planlama hizmetimizi tamamlayıp müşterimize sunuyoruz. Eğer müşterimiz, hazırladığımız planın sahada uygulamasını da bizden talep ediyorsa ki planlayan firmanın uygulamayı yapıyor olması uygun olandır, bu durumda işimizin ikinci aşaması başlıyor. Profesyonel uygulama kadromuzla sahaya inip, planladığımız çalışmayı uyguluyoruz.

Mevcut projelerinizden bahseder misiniz?

İnşaat Proje Yönetim alanında tamamlamak üzere olduğumuz SİNPAŞ GYO, Bursa Modern 13. Parsel projemizden bahsedeyim. Yaklaşık 55.000m² inşaat alanına sahip olan “Bursa Modern 13 Parsel Projesi”; lüks konut konseptine uygun olarak tasarlanmıştır. Proje, havuzlu evler, göletler ve çok katlı apartmanlardan oluşmaktadır. Projenin, inşaat proje yönetim danışmanlık hizmeti firmamız tarafından yürütülüyor.

Şu an takip ettiğimiz LEED projelerimiz ise şöyle:

• Takip ettiğimiz LEED projelerimizden biri EAG Turizm ve İnşaat’ın Aero Park Projesi. 55.000 m² inşaat alanı üzerine planlanan ofis ve konut alanlarının olduğu karma bir gayrimenkul projesidir. PEGASUS Havayolları Genel Müdürlük Binası ihtiyacını karşılayacak binanın LEED danışmanlık hizmetini vermekteyiz.

• MALTEPE PARK ofis projesi, Maltepe Carrefour AVM’nin hemen yanına geliştirilen 21.000 m² alana sahip, ofis projesidir. CARREFOURSA İstanbul Genel Müdürlük binası olarak kullanılacak.

• 110.000 m² kapalı alana sahip, kompleksi aynı zamanda Türkiyedeki ilk LEED sertifikası adayı Devlet hastanesi olan T.C. Sağlık Bakanlığı 300 Yataklı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi ve 200 Yataklı Kardiyovasküler Cerrahi Hastanesi.

• Irak – Basra “400 Yataklı Hastane ve 46 Yataklı Lojman Binası projemizde, yaya ve araç sirkülasyonu incelenerek mimaride gerekli değişiklikleri raporluyoruz. Mevcut trafik yükünü belirliyoruz ve inşaat tamamlandığında olması muhtemel trafik yükünü analiz ediyoruz. Hastane ve otopark giriş çıkış yollarının planlamasının yapıyoruz. Hastane içi yolları planlayıp, Trafik Etki Raporu hazırlıyoruz. Proje alanı içerisindeki açık ve kapalı otopark tasarımını yapıyoruz.