Yeni tasarım ve içeriğiyle okurlarıyla buluşan Türkiye’nin en köklü inşaat dergisi olan İnşaat Dünyası dergisi, Türkiye’nin lokomotif sektörü olan inşaat ve yapı sektörünün uluslararası gelişimini ana misyonu olarak görür ve yıllardır ödün vermediği yayıncılık çizgisini sürekli geliştirerek bu misyonu gerçekleştirmeyi hedefler.

Doğru uygulamaya doğru işi yapacak doğru kablo

DOÐRU KABLO ÜRETİMİ PROSES VE SON KONTROLDE TEYİD EDİLMELİDİR

Kablo üretiminde, yeniden yapılan ayarlar, bazen alternatif malzemeler, farklı makinalar  hatta farklı operatörler söz konusu olabilir. O nedenle her üretimin kendi içinde proses kontrol aşamaları ve bu aşamalarda kontrol kriterleri olmalıdır. 

Yapılan proses kontrol sonuçları izlenebilirlik açısından kayıt altına alınmalıdır. Tüm prosesleri başarı ile tamamlanan kablolarda her bir makara yüksek gerilim testi, kısa devre-kopuk testi gibi olmazsa olmaz testlerden geçirilir. Burada amaç sarım işlemi de dahil olmak üzere tüm süreçlerin sonunda ve tüm etkiler göz önüne alınarak hatasız kablonun nihai ambalaj aşamasına ulaşmasını sağlamaktır ve son kontrole hazır hale getirmektir.

Bunlarla beraber standartlara uygun sayıda numune alınarak, son kontrol işlemi laboratuar ortamında yapılır. Alınan numuneler tek tek fiziksel, elektriksel, görsel ve mekanik açıdan test edilir. Eğer kablo yangın kablosu gibi ek testleri gerektiriyorsa bu testler laboratuar ortamında uygun uzunluktaki numuneler ile standartların belirlediği şekilde yapılır. Bazı elemanlarda tip testleri de bu raporda belirtilir. Yapılacak testler ve ölçümler yapı standardına uygun biçimde ele alınır.

Tüm bu son kontrol testleri  ile tip testleri bir rapor vasıtasıyla kayıt altına alınır ve sevkiyat bazlı ilgili müşteriye iletilmelidir. Biz 2M Kablo  olarak müşterilerimize; aldıkları ürün ile ilgili mutlaka imalatçı test raporu da istemelerini öneriyoruz.

İMALATÇI TEST RAPORLARINDA OLMASI GEREKEN TEMEL VERİLER:

• Kablo tipi

• Kesit

• Üretim (lot-iş emri) numarası

• Test raporu numarası

• Referans standart

• Kablo ağırlığı

• Müşteri sipariş numarası (var ise)

• Tarih

• İmza

• Yapılan ölçümlerin sonuçları (olması gereken değer, ölçüm standardı / yöntem-ölçülen değer)

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN NOKTALAR

• Aldığınız test raporu ile iş başında teklif alırken size sunulan teknik verilerin (mesela katalog sayfası) uygunluğunu kontrol etmek önemlidir. (örneğin örgü kapama oranı % 85 olarak verildi ise bunun raporda da yer almasını isteyiniz, ya da yanma testleri var ise raporda da yer almalıdır)

• Aldığınız test raporunun üzerinde yazan lot numarası (iş emri numarası) veya sipariş numarasının kablo üzerinde de olduğundan emin olunuz. Bu, izlenebilirlik açısından önemlidir. Ayrıca size verilen raporun ilgili kabloya ait olduğunu belgeler.

• Aldığınız test raporunun imalatçı firma antetli kağıdına basılmış ve imzalı olduğundan emin olunuz.

• Eğer ulusal ve / veya uluslararası sertifikalı bir ürün aldıysanız test raporunun aynı ürüne ait olduğundan emin olunuz.

Genellikle firmalardan ürün sertifikaları ve ISO gibi sistem belgeleri alınmaktadır. Bu firmalar ISO şartlarına uygun kayıt sistemi kurup bu raporları kaydetmek ve geriye dönük izlenebilirliği sağlamakla yükümlüdürler. Unutulmamalıdır ki test raporu imalatçı firma tarafından hazırlanan ve kendisinin ürettiği ürünün özelliklerini taahhüt ettiği bir belgedir. Katalog sayfasından farkı daha detaylı ve o üretime has olmasıdır. Yani o test raporu o kabloyu alan firmalara özeldir.