Yeni tasarım ve içeriğiyle okurlarıyla buluşan Türkiye’nin en köklü inşaat dergisi olan İnşaat Dünyası dergisi, Türkiye’nin lokomotif sektörü olan inşaat ve yapı sektörünün uluslararası gelişimini ana misyonu olarak görür ve yıllardır ödün vermediği yayıncılık çizgisini sürekli geliştirerek bu misyonu gerçekleştirmeyi hedefler.

THBB, hazır beton sektörünün 2012 verilerini açıkladı: Türkiye hazır beton üretiminde Avrupa birincisi ve Dünya üçüncüsü

THBB’nin anket yöntemiyle yaptığı araştırma raporunun sonuçlarına göre 2011’de 90.450.000 m3 olan hazır beton üretimi 2012 yılında 93.050.000 m3’e yükselerek % 2,9 oranında arttı. Avrupa’da yıllık hazır beton üretimi verilerine göre, 93 milyon metreküp ile Türkiye birinci, 51,8 milyon metreküp ile İtalya ikinci, 48 milyon metreküp ile Almanya üçüncü ülkedir. Dünya çapında ise Çin ve ABD’den sonra Türkiye hazır beton üretiminde üçüncüdür.

Avrupa’da toplam üretim miktarının dışında kişi başı hazır beton üretimi açısından da 1,24 metreküp ile Türkiye birinci, 1,07 ile Belçika ikinci, 0,86 ile İtalya üçüncü ülkedir. Avrupa’da ortalama kişi başı hazır beton üretimi ise 0,61 metreküptür.

SADECE MİKTAR AÇISINDAN DEÐİL KULLANILAN DAYANIM SINIFLARINDA DA TÜRKİYE ÖNDE

Kullanılan beton dayanım sınıfları açısından bakıldığında; C25/30-C35/45 dayanım sınıflarında %68 ile Kuzey ile Güney Avrupa ülkeleri arasında yer alan Türkiye, %52 olan Avrupa ortalamasının üstündedir. C35/45 dayanım sınıflarında da ise %14 ile %10 olan Avrupa ortalamasının üstündedir. Ancak halen özellikle Kuzey Avrupa ülkelerinin dayanım sınıflarının altındadır.

KGS BELGELİ TESİSLER CİDDİ BİR DENETİMDEN GEÇİYOR

Marmara ve Van Depremleri sonrası başta olmak üzere yapılan araştırmalarda, denetlenmemiş beton ile yapılmış binalarda beton dayanımının, projesinde öngörülen değerlerin altında kalarak yıkım nedenlerinden biri olduğu tespit edilmiştir. Betonun kalitesinin şantiyede betondan numune alınarak tespit edilmesi yöntemi 28 günlük bir süreçtir. Bu nedenle, beton üretim sürecinden başlayarak denetlenmelidir. Bu amaçla, THBB tarafından 1996 yılında bir denetim ve ürün belgelendirme mekanizması olan “Kalite Güvence Sistemi (KGS)” kurulmuştur. Sektörel özdenetimin ilk örneklerinden biri olan bu denetim sistemi, yapı ile ilgili tüm tarafların katılımıyla oluşturulan KGS Kurulu tarafından yürütülmektedir. KGS tarafından hazır beton üretim tesislerinde en az yılda bir sistem denetimi, yılda üç habersiz ürün denetimi ve her bir beton sınıfı için başlangıç deneyleri yapılmaktadır. KGS denetimlerinin yeterliliği ve yetkinliği Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilmiş, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiştir.

2012 yılında Türkiye’de üretilen 93 milyon m3 betonun 65 milyon m3 ü KGS tarafından denetlenmiştir. 980 hazır beton tesisinden 375’inin KGS’den belgesi bulunmaktadır. Ülkemizde beton üretiminde tek etkin denetim KGS tarafından yapılmaktadır. Hazır betonda kaliteli üretim için KGS’nin uyguladığı denetim sistemi esas alınarak tüm tesisler ciddi bir şekilde denetlenmelidir.