Yeni tasarım ve içeriğiyle okurlarıyla buluşan Türkiye’nin en köklü inşaat dergisi olan İnşaat Dünyası dergisi, Türkiye’nin lokomotif sektörü olan inşaat ve yapı sektörünün uluslararası gelişimini ana misyonu olarak görür ve yıllardır ödün vermediği yayıncılık çizgisini sürekli geliştirerek bu misyonu gerçekleştirmeyi hedefler.

AK YAPI Proje Müdürü Göl Etabı Müteahhiti Uğur İreç

PROJENİN ÖNEMİ

Yapı sektörünün dışarıya verdiği imaj açısından önemi:

Global teknoloji, mimari trend ve özgün müşteri beklentileri ile ülkemizde konut sektöründe son yıllarda yaşanan hareketlilik ve rekabet; iddialı, öne çıkan projelerin artmasını beraberinde getirmiş, yapı strüktürleri yatay yönde olduğu gibi düşey yönde de gelişme göstermiştir. Yapı teknolojileri günümüzde bu tür yapıların gerçekleştirilmesini geçmişte olmadığı kadar mümkün kıldı ve yapı teknolojileri gelişimlerine paralel yapı yönetmelikleri de her geçen gün ülkemizde de uluslararası ihtiyaçlara cevap verecek şekilde gelişiyor.

Acıbadem Akasya projesi, tarihi Üsküdar-Çamlıca lokasyonundan esinlenerek “Koru Etabı”; eski Ford Otosan fabrikasının bulunduğu arsanın içinden geçen dere yatağının ıslahı ile oluşturulan alanda yer alan “Göl Etabı”; İstanbul’un ana arterlerinin birleşme noktalarında yer alan “Kent Etabı” ve bu üç parseli/etabı birleştiren “Central Park” ile içinde yaklaşık 10.000 insanın yaşayacağı bir kasaba olarak inşa ediliyor.

Böyle kapsamlı bir yerleşim için doğal olarak bölgedeki doğalgaz, elektrik ve telekomünikasyon altyapısı ile 30‘a yakın yeni yol güzergâhı tesis ediliyor. Metro ile Kent etabı AVM bağlantısı sağlanarak alt yapı tamamlanmış olacak.

Tüm bu ifade edilen bilgiler ve uygulamalar ışığında görülmektedir ki; “ Acıbadem Akasya” projesi yapı sektörünün öncü projelerinden biridir.

Sektöre ve yan unsurlara yaptığı katkı açısından:

Her şeyden evvel böyle sıra dışı konseptte ve yüksek yapı sınıfında olması sebebiyle mimar ve mühendislerimizin, hatta taşeron ve tedarikçi firmaların bilinen kalıpların dışında düşünme kabiliyeti ve esnekliği kazandıkları bir proje Akasya Acıbadem. Bir başka deyişle; karar vericiler diyebileceğimiz proje müelliflerinden danışmanlara, işverenden proje yönetimlerine kadar pek çok unsurun önceliklerinin çatıştığı organizasyonlar ile bu organizasyonların bazen müşterek bazen de müstakil istek ve düşüncelerini uygulamaya geçirebilmek için sektördeki aktörlerin ürettikleri malzeme ve hizmetleri kalite, zaman ve maliyet kriterlerini sağlayacak şekilde temin edilmesi noktasındaki yorucu ve eğitici sürecin sektörde çalışan teknik eleman ve çözüm ortağı firmalara en büyük fayda olduğunu söyleyebiliriz.

PROJEYE BAŞLAMA NEDENLERİ

Pek çok konuda olduğu gibi yapı sektöründe de dünya, rutinin dışına doğru kayıyor. İnsanlar sıra dışı görseller, inovatif alanlar arzuluyor. Esasen bu düşünce Akyapı olarak bizim için de geçerli. Sıra dışı olanları gerçekleştirince benzeri ve üst düzey projeler için kazandığınız tecrübeler emsalleriniz arasında sizi öne çıkarıyor.

PROJENİN BAŞARISI

Acıbadem Akasya Göl etabı müteahhiti olarak hem işverenimize/müşterilerimize karşı sözleşme gereği edimlerimizin yerine getirilmesini hem de ticari bir kuruluş olmamız nedeniyle projenin karlı kapatılmasını hedefledik. Aralık 2009’da ilk temel betonu dökülen Göl etabı projesi Kasım 2011 sonu daire teslimlerine başlayarak erken teslim sürecine girdi. Projenin zamanından önce ve beklenilen kalitede tamamlanması, güçlü bir finans yapımızın ve bilgili, tecrübeli, aynı zamanda bütünleşebilmiş – uzun yıllar birlikte çalışan proje ekibimizin olması sayesinde oldu. Taahhüdümüzde bulunan 458 dairenin Ocak ayı sonuna kadar teslimlerinin, yeni yılın 3. haftası ise doğal gölete su verilmesi ve çim peyzaj işlerinin tamamlanması hedeflendi.

FARKLI TİPTE YAPI UYGULAMASI – PROJE YÖNETİMİ VE ORGANİZASYONU:

Kompleks yapıların organizasyonu, gelişmiş proje yönetim anlayışı ve yöntemleri ile gerçekleştirilebilir. Sektörümüzün henüz yeterince kullanamadığı bu yönetim tarzı; firmaların çatı kuruluşundan en alt organizasyon yapılarına kadar yapısal oluşumunu ifade eder ve bu yapısal değişim için yetişmiş insan faktörü yanında kaynak kullanımını da zorunlu kılar. Bu tür projelerin başında iş bitirmişliği tecrübesi olan, yüksek motivasyon ve eğitim kabiliyetine sahip, ifade ve iletişim imkanlarını önemseyen, geliştirebilen yöneticilere ihtiyaç bulunduğu vakadır.

Akasya gibi özel yapılar butik detaylarıyla, çoklu detay ve uygulama faktörleriyle öne çıkar. Hata yapma lüksü olmadığı için projemiz, konuya özel çalışmalar gerektiriyordu ve yapılan ciddi mock up çalışmaları sayesinde uygulamayı yapacak olan çözüm ortakları ve ekiplerinin uygulamayı yeterince anlamaları; proje müellifinden proje yönetimine, proje danışmanından işverene kadar karar verici unsurların tereddütlerinin giderilmesini sağladı.

Uygulamaya yönelik detay ve kararların netleşmesi sonrası süreç işin zamanında tamamlanması noktasına indirgendi. Süreç yönetiminin başarılı olabilmesi için çözüm ortaklarını ve hatta ekip sorumlularının rahatlıkla anlayabileceği görsel tabanlı iş programı hazırlamak daha efektif bulundu. Bu iş için “primavera 6” veri tabanı üzerinden iş programı kaynakları kullanıldı.

Hedef iş programları oluşturulduktan sonra proje yönetim sürecinde hedeflerin tutmadığı noktalarda gerekli önlemlerin alınması için sahadaki reel imalat süreci dikkate alınarak adam-saat ve verim analizleri oluşturuldu ve gerekli durumlarda acil eylem planları hazırlandı.

Sektörün temel problemlerinden biri firmaların geleneksel çalışma yöntemlerinin dışına çıkmakta gösterdikleri dirençtir. Bu direnci kırabilmek için sahada, yerinde yapılan karşılaştırmalı uygulamalar ve ortaya konulan sayısal veriler, firmaları bilinçaltında hem eğitir hem de ikna eder. Örnek vermek gerekirse; az katlı bloklarımızın cephe kaplamaları için telehandlers kullanılması gündeme geldiğinde firmalardan yoğun bir itiraz gelmişti. Daha sonra yapılan karşılaştırmalı uygulamalarda makinenin verimi görüldü ve sonrasında firmalar, makinenin kullanımı konusunda ısrarcı oldular.MALZEME VE DETAY YÖNETİMİ

Kullanılan malzemelerde; TSE ve uluslararası standartlara uygunluk, detay çözümlerinin yapı konfor şartlarını sağlıyor olması ve mimari beklentileri karşılaması önem taşır.

Üretilen detaylar, proje organizasyonları, kontrol firmaları, proje müellifleri; işveren temsilcisi kurumlarca denetlenip onaylanır. Bu kapsamdaki bir proje için binlerce sistem kesiti, nokta detayları, statik ve mekanik hesaplar ile tablolar kullanılır.

Detaylarıyla açıklanan çeşitli yapı malzemelerinin, lojistik ve mali bütçe içinde olup olmadığı da ihtiyaçlar arasındadır. Sektörün teknolojik durumu detayların uygulama sahasında gerçekleştirilebilir olması için diğer bir ön koşuldur. Farklı malzeme ve kompozisyonların bir araya gelmesiyle yapı oluşur. Malzeme ve bu çerçevede yapı fiziği bilgisi önem taşır.

Göl etabı az katlı blokların cephe ve çatı kaplamalarında kullanılan ürünler:

Seranit Cephe Sistemleri, PU sistem (Türkiye menşeli, branşında dünyada 3. büyük kuruluş)

Cembrit Cephe Kaplama Sistemleri (Finlandiya menşeli)

Bemo Çatı Kenet Sistemleri (Alman menşeli)

Sepa Asma Tavan Sistemleri (Uçan pergolaların altında kullanılmıştır.)

Sapa Cephe Sistemleri (İsveç menşeli)

Kutaş Cam Sanayi, Sunguard 70 Özellikli Isı Camlar

Göl etabının girişinde yer alan yüksek yapı, tesisat katı hariç 39 katlıdır. Yüksek yapı denilince, yapı bittikten sonra cephe bakım ve işletme giderlerinin de düşünülerek, kullanılacak olan malzemelerin seçimlerinde, teknolojik ihtiyaçların yüksek ölçüde karşılanabildiği kaplama sistemlerinin kullanılması da akla gelmektedir. Yapının ömrü süresince cepheler ve çatılar iklim ve çevre etkilerine maruz kalacaktır. Bahse konu bu gerekçeler bu tür yapıların cephe ve çatı kaplama ürünlerinin de yüksek rüzgar yüklerine, yüksek ısı yalıtım değerlerine ve suya karşı her türlü tedbir alınmış olmasını gerektirmektedir.

Göl etabı Kule blok cephe ve çatı kaplamalarında kullanılan ürünler:

Seranit Cephe Sistemleri, Panel Sistem

Alu. Çatı Kenet Sistemleri

Sapa Cephe Sistemleri (İsveç menşeli)

Kutaş Cam Sanayi, Sunguard 70 özellikli Isı Camlar

Kule blok dekorasyon dairelerinde kullanılan ürünler:

Mutfaklar: Vanucci

Ankastre: Siemens

Parke: Şerifoğlu Parke

Kapılar: Prodek

Daire içi Seramikler: Seranit

Asansörler: Micron’s – Hoch

AKASYA PROJESİ MEKANİK-ELEKTRİK İŞLER

Isıtma Sistemi:

Merkezi ısıtma sistemi 4200KW kapasiteyle 458 daireyi besliyor. Az katlı bloklarda yerden ısıtma; kule blok da radyatör, havlupan ve trendcheater´larla* ısıtma sağlanıyor. Daire içi ısı istasyonlarından(substation) ısıtma ve sıcak su temin ediliyor. Soğuk su, sıcak su ve kalorimetre sayaçlarından m-bus sistemi vasıtasıyla tek merkezden yazılım yüklenmiş bir PC ile otomatik okuma ve raporlama yapılabiliyor.

Soğutma Sistemi:

2900KW kapalı devre su soğutma kulesi ile VRV dış üniteler besleniyor. Katlarda, mekanik şaftlar içinde tesis edilen VRV dış üniteler vasıtasıyla daire içi split, iki yönlü üflemeli dekoratif panelli ve gizli tavan tipi cihazlar ile soğutma sağlanıyor.

Yangın ve Otomasyon:

Yangın sistemi yönetmeliklere uygun olarak ve yangın danışmanı kontrolünde gerçekleştirildi. Tesis edilen otomasyon sistemi; uyarı için duman dedektörleri, gaz dedektörleri, flow switch´ler, izleme anahtarlı kelebek vanaları ile olası yangın durumu bilgisini yangın paneline ulaştırıyor. Yangın paneline gelen ikaz, konut veya ortak mahalden olması durumuna göre otomasyon senaryosu devreye girerek ilgili flaşörlü sirenleri aktif ediyor ve anons yapılıyor. Bu esnada doğalgaz akışı otomatik olarak kesiliyor, yangın merdiveni aydınlatmaları otomatik olarak yanıyor, merdiven basınç fanları devreye giriyor, mutfak ve WC aspiratörleri aktif hale geliyor, yangın asansörü tanımlanmış kata iniyor, kat duman tahliye fanları devreye girerek daire sakinlerinin güvenli bir şekilde yangın merdivenlerinden tahliye olması sağlanıyor.

Ayrıca daire içlerinde ve otoparklarda sprinkler sistemi; yangın anında tüm siteye hitap edecek güçte yangın hidroforları tesis edildi. İlaveten bina koridorlarında yangın dolapları ve yangın tüpleri bulunuyor.

Kullanım Suyu:

İSKİ şebeke hattından beslenen 2250m³ lük betonarme su depoları mevcut. Su hacminin 1900m³ ü yangın rezervi, 350m³ ü ise kullanım suyu rezervi olarak ayrıldı. İlave olarak Kule yapının 12.katında (tesisat katı) 10m³ lük paslanmaz çelik depo bulunuyor. Dairelere İSKİ suyu yumuşatılarak veriliyor.

Havalandırma Sistemi:

Merkezi WC egzoz atış sistemi ve merkezi mutfak davlumbaz atış sistemi tesis edildi.

Bina kat hollerinde merkezi duman egzoz ve taze hava sistemi yapıldı.

Doğalgaz- Gaz Algılama ve Uyarı Sistemi:

Tüm mutfaklara kadar doğalgaz sistemi tesis edildi. Mutfaklarda ve kat hollerinde bulunan gaz dedektörleri ile hem kat kesme hem de daire gaz kesme selonoid valfleri bulunuyor. Bu selonoid valfler sayesinde herhangi bir dairede gaz kaçağı olursa o dairenin, kat holünde olur ise kattaki tüm dairelerin gaz akışı kesiliyor.

Kuvvetli Akım Sistemleri:

Site, 3 adet 1600KVA trafo ve aynı güçte jeneratörlerle besleniyor. Kule blokta katlara kuvvetli akım busbar sistemi ile taşındı.

Can ve mal güvenliği için daire sayaç panolarında ve daire sigorta panolarında kaçak akım röleleri tesis edildi.

Elektrik sayaçlarının uzaktan okunabilmesi ve raporlanması için kablolama ve sayaç altyapısı tamamlandı. Bu sistem sayesinde elektrik idaresi okumayı tek bir noktadan bir PC aracılıyla yapabilir.

Kule blokta aydınlatma otomasyonu yapıldı. Yapılan sistemde, salonlarda bulunan dokunmatik ekranlarla tüm evin aydınlatmaları kontrol ediliyor. Ayrıca daire giriş kapısının yanında evden çıkarken tüm aydınlatmaları kapatabileceğiniz bir genel on/off düğmesi mevcut.

Zayıf Akım Sistemleri:

Türk Telekom tarafında daire içlerine kadar fiber optik kablo tesisi yapıldı ve bu sistemle yüksek hızda internet erişimi yapılabilecek. Ana Giriş Güvenlik ve bina giriş noktalarında bulunan kamera ve görüntülü konuşma sistemleri ile daire sakinleri ziyaretçilerini görebilecek.

Odalarda hem ısıtma hem de soğutma sistemlerini kumanda edebilmek için termostatlar mevcut. Daire içindeki odaların sıcaklıkları birbirinden bağımsız olarak bu termostatlar vasıtasıyla substation istasyonundaki servo motorlar ile kontrol edilerek sağlanıyor. Kule blok dekorasyonlu dairelerimizde ilave olarak bodrum zemin ve 1. kat için hırsız alarm sistemi mevcut.

TV sistemi için headend merkezi kuruldu ve tüm dairelere 48 kanallı bir yayın veriliyor..