Yeni tasarım ve içeriğiyle okurlarıyla buluşan Türkiye’nin en köklü inşaat dergisi olan İnşaat Dünyası dergisi, Türkiye’nin lokomotif sektörü olan inşaat ve yapı sektörünün uluslararası gelişimini ana misyonu olarak görür ve yıllardır ödün vermediği yayıncılık çizgisini sürekli geliştirerek bu misyonu gerçekleştirmeyi hedefler.

Gehry´nin New York Rüzgarı

Özgürlük kavramıyla bilinçli olarak bağdaştırılmasa da özünde kalıplardan uzaklaşmayı ve yaratım sürecini sınırsız bir yola sokmayı amaç edinen bir akım yapısökümcülük. Dekonstrüksiyon akımının öncüsü filozof Jasques Derrida’nın “dil ve yapı” üzerine eleştirileriyle başlayan ve günümüzün sıra dışı mimari yapılarına kadar uzanan bu heykelsi özgürlükler, “yapısal düzene”, bir başka deyişle iletişimde ifade doğruluğunu kesinleştirme çabalarının ürünü olarak yaratılan kurallar serisine bir tepki niteliğinde. Mimaride “biçim işlevi takip eder”, “biçimin saflığı” ve “malzemelere dürüstlük” gibi prensipleri, daraltıcı birer modernizm kuralı olarak gören dekonstrüksiyon; yüzyılın en çok konuşulan mimari yapılarının özünde, DNA’sında…