Yeni tasarım ve içeriğiyle okurlarıyla buluşan Türkiye’nin en köklü inşaat dergisi olan İnşaat Dünyası dergisi, Türkiye’nin lokomotif sektörü olan inşaat ve yapı sektörünün uluslararası gelişimini ana misyonu olarak görür ve yıllardır ödün vermediği yayıncılık çizgisini sürekli geliştirerek bu misyonu gerçekleştirmeyi hedefler.

Megaman Türkiye

Bir mekan için doğru aydınlatma nasıl olmalıdır?

Zafer TUTAR: İnsanların aydınlatma anlamındaki yaşam kalitesini oluşturacak olan görme duyusu ile ilgili fizyolojiyi iyi bilen, ev veya işyerinin ortamına uyacak atmosferi sağlayan, mekanın özelliklerini ortaya çıkaran, gereken durumda enerji tasarrufu sağlayan ve çevrenin korunmasını ön planda tutan bir aydınlatma doğru aydınlatmadır.

Yapıda ışık bilinci Türkiye’de ne durumda size göre?

Birçok inşaat müteahhiti ve mimarın ışık kavramını gerektiği kadar önemsemediğini düşünüyorum. Daha da önemlisi aydınlatma işi ile ilgilenen birçok işletmenin profesyonel aydınlatma ile ilgili bilgilerinin yetersiz olduğunu görüyoruz. Konu sadece lüks ve lümen bilgisi ile sınırlı değil ve olmamalı. Aydınlatma tasarımı, tekniğin yanında yaratıcı ve estetik öğeleri de içinde barındıran, insanın yaşadığı çevredeki ışığı teknik ve estetik bakımdan şekillendirmeyle ve planlamayla ilgilidir. İşte bu noktada aydınlatma tasarımcılığı mesleğine ihtiyaç duyuyoruz ve bu meslek maalesef henüz gelişme döneminde.

Sektörü uygulama, kalite, teknoloji ve ürün çeşitliliği bakımından gelişmiş ülkeler ile kıyaslar mısınız?

Son 20 yılda dünyada meydana gelen rekabet ortamıyla beraber ürün çeşitliliği, teknoloji ve kalite konusunda müthiş ilerlemeler sağlandı. Baş döndürücü bir hızda yaşanan bu rekabet ortamını Türkiye pazarında da görüyor ve yaşıyoruz. Kendini yenileyen, Ar-Ge çalışmalarına önem veren, daha kaliteli ürün ve hizmet üretme ve sağlama gayretinde olan şirketlerin sayısında önemli bir artış olduğunu gözlemliyoruz. Ayrıca inşaat sektöründe son yıllarda yaşanan hareketlilik de aydınlatma sektörüne ciddi şekilde yansıdı. Projelerin kalitesinin artması, daha teknolojik ürünlerin uygulanmasına ve kalitenin yükselmesine sebep oluyor.

Son kullanıcıların eğilimleri hangi yönde çeşitlilik gösteriyor? İmalatçı firmalar daha çok hangi taleplere dönük üretim gerçekleştiriyor?

Elektrik fiyatlarında son yıllarda yaşanan artışlar, tasarrufu ön plana çıkarıyor. Neredeyse tüm ev ve ticari kullanımlarda, akkor ampullerin hızlı bir şekilde tasarruflu ampuller ile değiştirildiğini biliyoruz ve benzer durum şimdi LED için yaşanıyor.

LED aydınlatma oldukça gelişti ve gelişmeye devam ediyor. Özellikle halojen uygulamalara alternatif LED ürünler gün geçtikçe performans ve fiyat açısından daha uygun duruma geliyor. Genel aydınlatma için de çok başarılı ürünler mevcut ve fiyatlar ekonomik seviyelere gelmek üzere.