Yeni tasarım ve içeriğiyle okurlarıyla buluşan Türkiye’nin en köklü inşaat dergisi olan İnşaat Dünyası dergisi, Türkiye’nin lokomotif sektörü olan inşaat ve yapı sektörünün uluslararası gelişimini ana misyonu olarak görür ve yıllardır ödün vermediği yayıncılık çizgisini sürekli geliştirerek bu misyonu gerçekleştirmeyi hedefler.

Peri Kalıp Spremberg Elektrik Santrali’nde

Bunlar, şantiye ekibinin, Schwarze Pumpe Sanayi Parkı Sprembeg-Almanya’da, yeni bir enerji santralinin yapımı aşamasında karşılaştığı bazı zorluklardı. Bu tip durumlar için PERI, planlanmış ve tedarik edilmeye hazır çok kapsamlı çözümlere sahipti. Tırmanır kalıpların, erişim teknolojisinin, taşıyıcı iskelelerinin kombinasyonları; şantiyelerdeki gereksinimleri en iyi şekilde karşılıyordu.

The Glass Ingenieurbau Leipzig GmbH inşaat ekibinin; 50 m den yüksek olan enerji santrali, yakıt ve mıcır ambarları, kazan dairesi, baca temizleme ünitesi ve boşaltım odasının iskeletini tamamlamak için sadece 18 aylık süresi vardı. Santralin, 110 megawatt’lık enerji üretimine başlama tarihi ise 2013 olarak belirlenmişti. Çok kısa olan inşaat süresi, sadece çok miktarda kalıp ve iskele sistemleri ihtiyacını değil, aynı zamanda bu sistemlerin kullanımının da mükemmel bir şekilde planlanmasını ve koordine edilmesini zorunlu hale getiriyordu.

SİSTEMLİ AÐIR YÜK DESTEÐİ

VARIOKIT taşıyıcı iskeleler (4 adet), geçici olarak dirsekli bileşenleri destekler. Her biri 23.60 m yüksekliğine varan taşıyıcı iskelelerin destek ayakları, 560 kn yük taşıyabiliyordu. Bu tek bir destek kulesinin 200 tondan fazla yüke dayanabileceği anlamına geliyordu. Ağır yük destek kulelerinin kurulumu, zemin üzerinde yatayda 10 m lik bölümler halinde, birbirine uygun kafa ve ayak üniteleri kullanılarak kolay ve emniyetli bir şekilde yapılabildi.

Ünitelerin PERI UP Rosett Flex modüler iskele sistemi ile kombine edilebilmesi, güvenli çalışma platformlarının elde edilmesinde başrole sahipti. Bu kombinasyonlar, zeminde yatay pozisyonda hazırlandıktan sonra kuleyle beraber dikildi. Bu sayede, yüksek seviyelerde ciddi risk taşıyan kurulum operasyonları da engellenmiş oldu.

ESNEK VE ÇOK YÖNLÜ

YAPI İSKELE SİSTEMLERİ

PERI UP taşıyıcı ve destek iskele sistemleri bütün çözümlerin temelini oluşturuyordu. The Glass şantiye personeli, iskele ünitelerini monte ettikten sonra bunu inşaat aşamasına adapte edebildiler. Büyük iskele ünitelerinin vinçle kaldırılabilir olması ise taşıma sürecini hızlandırması açısından büyük bir avantaj olarak nitelendirilebilir.

Bütün çalışma alanlarına hızlı ve güvenli erişim için çok miktarda merdiven kuleleri kuruldu. 75 cm genişiğinde, kullanımı çok basit olan merdivenlerin kullanıldığı bu kuleler, 60 m yüksekliğe kadar erişim imkanı sağladı. Kuvvetli alüminyum merdivenlerin taşıması için müsaade edilen yükleme kapasitesi ise 2.0 kN/m² dir. PERI UP Rosett Flex iskeleleri hafif ama yüksek ağırlık mukavemeti olan, çok amaçlı bileşenleri, yürüme yolları ve zeminle birleşme noktaları ile dikkatleri üzerine çeken bir sistem olma özelliğine sahip.

Bunlara ek olarak, PERI UP Glass ekibi tarafından destek testi yapılmak üzere 20 m lik destek yüksekliği denendi. Bu denemedeki metrik boyutlar esas yükleme kapasitine maksimum adaptasyon sağlandığını gösterdi ve aynı zamanda malzeme gereksinimlerinin optimize edildiğinin de kanıtı oldu. Üniteler 10 m yüksekliğe ulaşabilir ve 60 m² lik hareketli üniteler vinç yardımıyla diğer bir inşaat safhasına, herhangi bir modifikasyona gerek kalmaksızın taşındı. Bu durum da zamandan tasarruf sağladı.

YÜKSEK ÖLÇEKLİ TIRMANMA

CB 240 tırmanır kalıp sistemi ve VARIO GT 24 ahşap kirişli perde kalıp sistemi, yapıların 4 m döküm yüksekliği olan kargir duvarları için vinçle taşınabilir tırmanır kalıp ünitesini oluşturur. Geliştirilmiş olan kalıp sistemi konseptinin, karmaşık geometrilere tam olarak uyması için farklı tırmanma döngülerine adapte olması gerekiyordu: Duvarların 1.40 m den 0.30 m ye kadar daralan konik köşeleri gibi… PERI çözümleri, 10 cm duvar kalınlığı her gerektiğinde, tüm tırmanma döngülerini hesaba kattı.

CB 240 TIRMANMA KONSOLU:

CB 240 cm genişliğinde ve vinç ile nakledilen bir tırmanma konsolu sistemi. CB 160 da olduğu gibi yük taşıma kapasitesi 2,00 kN/m2. Perde kalıbı, konsol üzerindeki düşey kuşağa bağlanıyor ve kalıp ile konsolun birlikte kullanılması sağlanıyor. Böylece bir ünite haline gelen sistem diğer bir ankraja ankre edilirken veya diğer bir şantiyeye kullanılmak üzere transfer edilirken söküm gerektirmiyor. Böylece iş gücünden ve zamandan tasarruf ediliyor. CB 240 tımanır kalıp sistemine eklenecek bir parça ile panel 75 cm olmak üzere öne veya arkaya doğru hareket edebiliyor. Dolayısıyla panel 75 cm geriye çekildiği takdirde yağlama, demir montajı veya boşluklar için kutu vb gibi rezervasyon montajları kolaylıkla yapılıyor. Şakül payandası sayesinde kalıp yine konsoldan sökülmeden arkaya yatırılabiliyor ve panel kolayca şaküle alınabiliyor. CB 240 tırmanır kalıp sisteminin bir ankrajdan diğer bir ankraja transferi esnasında, transferin platform üzerinde birinin bulunmadan gerçekleşebilmesi; yüksekliği fazla olan yapılarda beton dökümü esnasında sorun yaratabilecek yüksek rüzgar hızlarına karşı kullanılan ve bir alttaki ankraja bağlanan rüzgar gergisi CB 160 ile aynı özellikleri taşıyor. CB 240 da 100 m ve üstündeki yüksekliklerde güvenli bir çalışma ortamı sağlıyor. Çalışma platformunun altına bir platform ilave edilmesiyle bir önceki ankraj elemanlarının sökülmesi, rüzgar bağlantısının takılması, malzeme nakli ve sökülmesi; gerekiyorsa beton üzerinde birtakım işlemler yapılmasına güvenli bir şekilde olanak sağlıyor. CB 240 tırmanır kalıp sistemi, kalıbın serbest olarak üzerine oturabileceği platform olarak da kullanılabiliyor.