Yeni tasarım ve içeriğiyle okurlarıyla buluşan Türkiye’nin en köklü inşaat dergisi olan İnşaat Dünyası dergisi, Türkiye’nin lokomotif sektörü olan inşaat ve yapı sektörünün uluslararası gelişimini ana misyonu olarak görür ve yıllardır ödün vermediği yayıncılık çizgisini sürekli geliştirerek bu misyonu gerçekleştirmeyi hedefler.

Yeşil Stratejiler İçin Hükümete Çağrı

GYODER ve Finans Dünyası Dergisi’nin birlikte düzenlediği “Küresel Değişim ve Yeni Umutlar Konferansı”nda küresel kriz sonrasında beklenen siyasi ve ekonomik gelişmelerin neler olacağı, atılacak adımlarda gayrimenkul ve inşaat sektörünün nasıl bir rol üstlendiği, enerji verimliliği ve kentsel dönüşüm yaklaşımları gibi konular tartışıldı.

Konferansın “Küresel Krizin Gölgesinde Gayrimenkul ve İnşaat Sektörünün Yeri ve Önemi” başlıklı oturumuna konuşmacı olarak katılan Soyak Holding CEO’su M.Emre Çamlıbel enerji verimliliği, yeşil teknoloji ve yeşil binalar üzerine yaptığı konuşmada yeşil kalkınmanın büyümek için artık kaçınılmaz olduğunu belirtti. Çamlıbel, hükümetin yeşil kalkınmayı kalkınma programlarının içine alması gerektiğini ifade etti.

“Enerji verimliliği, yeşil bina, yeşil iş yapış şekilleri üzerine şimdiye kadar bazen zorunluluktan bazen gönüllülükten bir takım çalışmalar yapılmıştır.” diyen Çamlıbel, bu konunun artık gönüllülük esasına bırakılmadan devlet eliyle düzenlenen bir program haline gelmesi gerektiğini belirtti. Şirketlerin AR-GE çalışmaları içerisinde bütçe ayırması, devletinse uygulamalara teşvik vermesi gerektiğini söyleyen Çamlıbel, dünyada bu konunun önemini farkeden bir çok ülkenin yeşil stratejiyi kalkınma programları kapsamına aldığını ifade etti.

Konferansa, finans ve gayrimenkul sektörünün üst yöneticileri ile akademik dünyanın önemli isimleri katıldı.