Yeni tasarım ve içeriğiyle okurlarıyla buluşan Türkiye’nin en köklü inşaat dergisi olan İnşaat Dünyası dergisi, Türkiye’nin lokomotif sektörü olan inşaat ve yapı sektörünün uluslararası gelişimini ana misyonu olarak görür ve yıllardır ödün vermediği yayıncılık çizgisini sürekli geliştirerek bu misyonu gerçekleştirmeyi hedefler.

Mimar Cem Sorguç

MİMARİDE CEPHE

Mimaride fonksiyonların karşılanışı cephenin öneminden daha az değil. Dolayısıyla doğru cephe, binanın bütünü dahilinde değerlendirilmeli. Cephe binanın sureti, derisi… Fakat o deriyi biçimlendiren bir iskelet ve kas yapısının cepheyi de biçimlendirdiğini düşünüyorum. Bunun yanı sıra cephe, zamanın ruhunu, bulunduğu yerin tanımını, coğrafi etkilerini de yansıtan bir ara yüz. Tarihsel bir veri… Toplumsal ve mekansal bellek dahilinde tamamıyla kamusal bir görsel alan.

CEPHE VE KENT KİMLİÐİ

Cephenin, kentin yaşam koşulları ve alışkanlıkları çevresinde kent kimliğine dair olduğunu söyleyebiliriz. Ancak günümüzde lojistik engellerin çözülmesi, uluslararası malzeme trafiğinin, sirkülasyonunun artması ve yapı fiziğinin gelişmesi nedeniyle cephenin ait olduğu kent kimliğini belirlediğini artık pek de söyleyemeyiz.

DOÐAL BİLEŞENLİ MALZEME

Dış cephe malzemesi, kesinlikle yapı türüne göre, vermek istediği etki ve maruz kaldığı dış şartlara göre seçilmelidir. Doğal bileşenli malzemeleri tercih ediyoruz ve mümkünse de iç dış birliği ile bağlamsal verilerini.

DETAYLARIN TATBİKİ ÇOK ÖNEMLİ

Dış cephede, yalıtım ve diğer teknik özellikler için detay geliştirilmesi tabi ki çok önemli ama daha da önemlisi bunun tatbik ediliyor olması. Proje gelişme evresinde ve/veya imalat aşamasında en fazla sekteye uğrayan kısım bu ikinci kısım. Öte yandan özellikle bizim ülkemize özgü, ezber ve konvansiyonel eğilimler üzerinden giden bir yalıtım anlayışı var. “Doğru dış cephe yalıtımı nasıl olmalı?” sorusunun ise tek bir cevabı yok. Bir etkenler bileşkesi.

CEPHE DANIŞMANLARI ARTMALI VE PROJELERE DAHİL EDİLMELİDİR

Türkiye’nin, cephe malzemeleri konusunda epey muhafazakar bir yapısı ya da ifrata kaçan hızlı bir kabulü var. Yapının kimliğini, zamanın ruhunu, kentin, kentlinin çoğu zaman yapı ile yegane ilişkisini sağlayan yüzü, künyesi. Türkiye’de cephe, çoğu kez hesapsızca birbirine karılmış yapı malzemeleri ile oluşturulan bir yapıştırma kompozisyon, eklektik bir panayır şeklinde vücut buluyor. Dış cephe teknolojisinde Türkiye’de üretilen malzemelerin, uluslararası kabul görmüş ve şartlandırılmış standartları genelde sağlayamaması büyük sorun. Diğer büyük sorun da; son malzemenin altyapı detaylarının, katmanlarının geliştirilmemesi, bir bütün olarak ele alınmaması. Dünyada da bilirsiniz ki herhangi bir malzeme sadece kendinden menkul değildir. Türkiye’de gerek pazarlama gerekse de bilgilendirme anlamında cephe konusu bitiş malzemesi ile sınırlı kalabiliyor. Cephe danışmanlarının artması ve projelere mutlaka dahil edilmesi gerekir.

BAŞARILI ÖRNEK: JEAN NOUVEL’İN L’INSTITUT DU MONDE ARABE BİNASI

Jean Nouvel’in L’Institut du Monde Arabe (Dünya Arap Enstitüsü) binası cephenin yapı kimliği, kütlesi dahilindeki tasarımı ve detaylandırması, Ar-Ge’si ile bunun uygulaması açısından beğendiğim binalardan biri… Sauerbruch Hutton’ın Berin’deki GSW Headquarters binası ve Herzog de Meuron’un Basel’deki Signal Box simli binası diğer başarılı bulduğum örnekler…