Yeni tasarım ve içeriğiyle okurlarıyla buluşan Türkiye’nin en köklü inşaat dergisi olan İnşaat Dünyası dergisi, Türkiye’nin lokomotif sektörü olan inşaat ve yapı sektörünün uluslararası gelişimini ana misyonu olarak görür ve yıllardır ödün vermediği yayıncılık çizgisini sürekli geliştirerek bu misyonu gerçekleştirmeyi hedefler.

Onduline Avrasya Üretimden tüketime çevreci yaklaşım

Çatı yalıtım sistemleri alanında önde gelen üreticilerden Onduline Avrasya, çevreye duyarlı yaklaşımını küresel iklim değişikliği konusundaki çalışmalarla sürdürüyor. Onduline Avrasya, ürünlerinin ve üretim aşamasının çevresel etkilerini 3 ayrı çalışmada ele aldı.

Uluslararası geçerliliği olan LEED ve BREEAM gibi yeşil bina sertifikalarına da hizmet edecek bu çalışmalarla, sürdürülebilirlik kavramının sektörde yayılması hedefleniyor.

GERİ DÖNÜŞÜMDEN ÜST DÜZEYDE YARARLANMA

Onduline Grup’un yürüttüğü çalışmaların ilkinde “Geri Dönüşüm”den en üst düzeyde yararlanma amacı güdüldü. Üretimde her 1 ton geri dönüştürülmüş atık ile Onduline Avrasya, 17 ağacı koruyor ve 90 bin ton su ile 400 litre petrol tasarrufu yapıyor. Her yıl, 30.000 ton selüloz atığın geri dönüşümünü sağlayan Onduline Avrasya, bitümlü çatı kaplama levhaları, bitümlü kiremitler ve oluklu kiremit altlıklarından oluşan malzeme gruplarında yaklaşık % 50 oranında geri dönüştürülmüş malzeme kullanıyor.

KARBON AYAK İZİ BİLANÇOSU

Onduline Grubu, ikinci çalışma olarak tüm ürün ve faaliyetlerinde ortaya çıkan sera gazı salınımlarıyla ilgili farkındalığını artırmak ve stratejik önlemlerle küresel ısınma ve çevre konularında kendine düşen sorumlulukları yerine getirmek amacıyla, kapsamlı bir “karbon ayak izi bilançosu” çalışması yürüttü.

Fransız Çevre ve Enerji Yönetimi Ajansı (ADEME) tarafından geliştirilen “Bilan Carbone: Karbon ayak izi bilançosu” metoduna göre yapılan ve 2009 yılı üretim ve faaliyet verileri kullanılan çalışmaya göre, Onduline levhasının yaşam döngüsü boyunca seragazı emisyonu (GHG) levha başına 7726g CO2 e./levha ve m2 başına 4066g CO2e./m2 olarak gerçekleşiyor.

Bu sonuçlar, Onduline levhasının yaygın olarak kullanılan birçok çatı ürününe kıyasla, daha düşük emisyon değerlerine sahip olduğunu gösterdi. Ayrıca Onduline fabrikaları arasında, Onduline Avrasya Sapanca fabrikasının levha başına en az salınım yapan fabrika olduğu belirlendi.

Onduline Avrasya, ürettiği ürünlerin tüm çevresel etkilerinin değerlendirildiği, ham madde çıkarılmasından ürünün yok edilmesine kadarki süreci ele alan bir çalışma olan EPD (Environmental Product Declaration) çerçevesinde de ürünlerin tüm yaşam döngüsü sürecini değerlendirme ve çevre etkilerini ölçümleme çalışmalarını da sürdürüyor.