Yeni tasarım ve içeriğiyle okurlarıyla buluşan Türkiye’nin en köklü inşaat dergisi olan İnşaat Dünyası dergisi, Türkiye’nin lokomotif sektörü olan inşaat ve yapı sektörünün uluslararası gelişimini ana misyonu olarak görür ve yıllardır ödün vermediği yayıncılık çizgisini sürekli geliştirerek bu misyonu gerçekleştirmeyi hedefler.

Dumankaya İkon Proje Müdürü R. Burhan Yılmazyavuz: İkon, yapım teknolojileri açısından diğer birçok yüksek binadan farklı özelliklere sahip

Dumankaya İkon’un sektöre ve yan unsurlara verdiği katkı açısından önemi nedir?

Dumankaya, kendi bünyesindeki 400’e yakın personel dışında, taşeron firma çalışanları ile birkaç bin kişiye direkt olarak iş imkanı yaratıyor. Dumankaya İnşaat; iş makinelerinden, demir çelik, plastik, ahşap, cam, seramik, doğal taş, çimento alüminyum ve diğer metaller gibi birçok sektörün çalışmasına katkısından dolayı Türkiye için sektörün önde gelen kuruluşlarından biri. Yılda ürettiği birkaç bin kaliteli ve sağlam konutla da, toplumumuzun yaşam standartlarının yükseltilmesine önemli ölçüde katkıda bulunuyor.

Proje yürütücülüğü nasıl bir organizasyonla yapıldı?

Dumankaya projeleri, Dumankaya’nın kendi bünyesindeki teknik ofis denetiminde; inşaat sektörünün önde gelen mimari, betonarme, elektrik ve mekanik bürolarının desteğini alarak, Dumankaya’nın yine kendi bünyesinde bulunan Üretim Direktörlüğü ve bu direktörlüğe bağlı proje müdürlükleri ile yapım ve teslim aşamasına getirilir. Tüm bu aşamalarda sektörün önde gelen danışmanlarından da teknik destek alınıyor.

Malzeme ve detay yönetimi ile ilgili bilgi verebilir misiniz?

Binalarda kullanılan tüm inşaat malzemeleri şirket bünyesindeki Kalite Kontrol Şefliği’nin kontrol ve onayından geçtikten sonra kullanılmakta olup, TSE ve Bayındırlık Bakanlığı’nın teknik şartnamelerine ve yönetmeliklere uygundur. Detay çözümleri projeyi yöneten mimari bürolar şirket teknik ofisi ve danışmanlarla birlikte yapılıyor.

Projenin şantiye aşamasına geçilirken çözüm ortaklarınız neye göre seçildi?

Projenin uygulama aşamasında, çözüm ortakları daha önce yaptıkları projeler ve tecrübelerine göre seçilir. Bu seçimde çözüm ortaklarının ekonomik durumları, teknik personel ve eleman kapasitesinin yeterli olup olmadığı araştırılır. Referans gösterdiği şirket yetkilileri ile görüşülerek taşeron olarak çalışacak firma hakkında detaylı bilgi alınır.

3 kule inşası, şantiye aşamasında ekstra zorluklar getirdi mi? Şantiye öncesi ve süresince yaşanan teknik problemler ve çözümlemeleri ile ilgili önemli bir teknik çözümleme örneği yaşandı mı? Anlatabilir misiniz?

Yüksek katlı binaların hem statik projelerinin doğru yapılması, hem betonarmesinde kullanılacak kalıp sistemlerinin ve malzemelerinin doğru seçilerek kontrollü kullanılması çok önemlidir. Ayrıca yüksek binaların diğer binalardan farkı, havalandırma ve yangın sistemleridir. Bununla ilgili olarak mekanik ve elektrik sistemleri doğru çözülmeli, otomasyonları doğru yapılmalı, bina yönetim ve bakım senaryoları doğru kurulmalıdır. Yapım aşamasında iş programlarının düzgün yapılması, imalat akış diyagramlarının ve zamanlamasının düzenlenmesi binanın zamanında tamamlanması açısından önemlidir. İkon projesi 3 kulenin aynı temel üzerinde birbirleri ile koordineli yükselmek zorunda oluşu, elips yapısı ve 10 katta bir, 3 kulenin birbiri ile betonarme olarak bağlanıp deprem gibi yatay yüklere karşı ortak hareket etmesi açısından özel dizayn edilmiş projesi ve yapım teknolojileri açısından diğer birçok yüksek binadan da çok farklı bir bina özelliğine sahiptir. Bünyesinde 1053 daire, 6 iş yeri bulunduran toplam 49 katlı 170 metre yüksekliğe sahip kütlesel görünüşü ve estetiği ile ülkemizin ve hatta dünyanın sayılı binalarından bir tanesidir.

Dumankaya İkon’un siz proje müdürü için önemi ve diğer projelerden farkı nedir?

İkon, 49 katlı 170 metre yüksekliğe sahip 3m’lik radye temel üzerine oturtulmuş her 10 katta bir çift döşeme ile birbirine bağlı. Dolayısıyla yatay yüklere karşı ortak çalışan 3 kuleden oluşuyor. Türkiye’nin ilk 3 kuleden oluşan çok yüksek kompleksi olan İkon, elips şeklindeki mimarisi ile dikkat çekiyor. Bu açıdan hem Türkiye hem de dünyada önemli yapılar içinde yer alıyor. Bu anlamda benim için de çok değerli bir proje…