Yeni tasarım ve içeriğiyle okurlarıyla buluşan Türkiye’nin en köklü inşaat dergisi olan İnşaat Dünyası dergisi, Türkiye’nin lokomotif sektörü olan inşaat ve yapı sektörünün uluslararası gelişimini ana misyonu olarak görür ve yıllardır ödün vermediği yayıncılık çizgisini sürekli geliştirerek bu misyonu gerçekleştirmeyi hedefler.

Sadık Özgür’ün hayatı “Benim Kale’m”de

Sadık Özgür’ün hatıraları, fotoğrafları ve onu tanıyan 50’den fazla isimle görüşülerek anı ve anekdotlar kaynak alınarak hazırlanan “Benim Kale’m”, 1950’li yıllarda Türkiye’nin sanayileşmesinde rol oynayan girişimcilerden biri olan Sadık Özgür’ün yaşam öyküsüne paralel olarak Türkiye’de sanayinin dönüşüm hikayesini de anlatıyor.

Kitap, Cumhuriyet’in ilk kuşak sanayicilerinden olan Özgür’ün, Divriği’de başlayan ve bugün dünyanın dört kıtasına ulaşan başarı yolculuğunun hikayesini aktarırken “Kale Kilit”in de oluşum ve gelişim hikayesini anlatıyor.