Yeni tasarım ve içeriğiyle okurlarıyla buluşan Türkiye’nin en köklü inşaat dergisi olan İnşaat Dünyası dergisi, Türkiye’nin lokomotif sektörü olan inşaat ve yapı sektörünün uluslararası gelişimini ana misyonu olarak görür ve yıllardır ödün vermediği yayıncılık çizgisini sürekli geliştirerek bu misyonu gerçekleştirmeyi hedefler.

Yalıtım ile cari açık kapatılabilir

İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği’nin raporuna göre binalarda enerji verimliliği enerjide dışa bağımlılıktan kurtulmak mümkün. Rapora göre Türkiye’de nihai enerjinin %35’i binalarda kullanılıyor. Yalıtım yapılarak sağlanacak enerji verimliliği ile cari işlemler açığında 7 milyar dolara yakın azalma sağlanabilir.

Raporu değerlendiren İzoder Yönetim Kurulu Başkanı Ferdi Erdoğan, “Yalıtım yapılarak her yıl 6.75 milyar dolar enerji tasarrufu yapılarak cari işlemler açığının kapatılmasına büyük katkı sağlanabilir” dedi. “Binaların artık yeşil binalara dönüştürülmesi şart” diyen Erdoğan, “Ülkemizin dışa bağımlılıktan kurtulup enerjiyi ithal eden değil, ihraç eden bir ülkeye dönüşmesi gerekiyor” diye konuştu.

VERİMLİLİK İÇİN YALITIM ŞART

Yalıtım çalışmalarının hızlandırılması durumunda %50’nin üzerinde enerji verimliliğinin yakalanmasının mümkün olduğunu kaydeden Erdoğan şöyle konuştu: “Yüzde 50’nin üzerinde sağlanacak enerji verimliliği ile 6,75 milyar dolarlık tasarruf sağlanabilir. Enerjiyi ithal eden bir ülke olduğumuz için böylesine bir tasarruf, cari işlemler açığının da en az 7 milyar dolara yakın azalması anlamına geliyor. Rakamların da gösterdiği gibi enerji verimliliğinin cari açık üzerinde yaratacağı etkiyi doğrudan görmek mümkün. Enerji verimliliği konusunda atılmayan her bir adım, ülkemize 7 milyar doların üzerinde bir yük oluşturmaktadır.”

Bu arada, İzoder’in yaptığı hesaplamaya göre 2010 yılı rakamlarına bakıldığı zaman 71,6 milyar dolarlık dış ticaret açığı enerji ihtiyacının %75’inin ithalatından kaynaklanıyor. Bu rakam da 34 milyar dolara tekabül ediyor. 2010 yılı verilerine göre Türkiye’de tüketilen toplam enerjinin %35’i olan 15,8 milyar dolarlık enerji tüketimi kaydedildi. Bunun %85’lik bölümü, 13.5 milyar dolar, binaların ısıtma ve soğutmasında kullanılıyor.