Yeni tasarım ve içeriğiyle okurlarıyla buluşan Türkiye’nin en köklü inşaat dergisi olan İnşaat Dünyası dergisi, Türkiye’nin lokomotif sektörü olan inşaat ve yapı sektörünün uluslararası gelişimini ana misyonu olarak görür ve yıllardır ödün vermediği yayıncılık çizgisini sürekli geliştirerek bu misyonu gerçekleştirmeyi hedefler.

Mimar Kerem Erginoğlu

YEŞİL BİNA ÇABALARIMIZ DENEYSEL

Türkiye’de yeşil bina kavramından şu aşamada söz etmenin çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Tekil bir takım çabalar var elbette. Ancak devletin bu konuda bir politikası olmadığı sürece yapılan çalışmaların deneysel anlamda kalacağına inanıyorum. Dolayısıyla Türkiye’deki inşaat sektörüyle bir paralellik gösterdiğini söyleyemeyiz.

Sektörde “yeşil” kavramıyla anılan projeler sadece stratejik hedefler çerçevesinde, yeni bir satış argümanı olarak kullanılmaktan öteye gidemiyor. Doğru şehircilik ve kentsel planlama yapılmadığı sürece, gösterilen bireysel çabalar birer hoş örnekten öteye geçemeyecek gibi.

TÜRKİYE KENDİ SERTİFİKASYON PROGRAMINI OLUŞTURMALI

LEED, Amerika için hazırlanmış bir sertifikasyon programı. Türkiye mutlaka dünyadaki örnekleri inceleyip, yeşil bina ruhunu anlayarak kendi sertifikasyon programını oluşturmalı. Hatta ülke içinde de farklı bölgeler ve iklimler için farklı alt başlıklar içeren bir sertifika sistemi kurulmalıdır.

LEED kendi ülkesinin şartları, malzemeleri, üretim teknolojisi için oluşturulmuş bir program. LEED sisteminin puanlama kriterlerini İngiliz sistemi Bream’de ve Alman sistemi DGNB’de  farklı bir dağılımda görürsünüz. Dolayısıyla bizim puanlamamız bununla eş olmak zorunda değil.

YAPILARIN ENERJİ MODELLEMELERİ YAPILMALI

Gelecekte yaşam standartlarımızı arttırmak adına yapılarımızın enerji modellemelerini yapmamız gerekiyor. Günümüzde bir otomobili bile satın alırken ne kadar yakıt harcadığını ne kadar CO2 salınımı yaptığını bilebiliyoruz. Dolayısıyla binalarda da bu harcamaları bilmeye ihtiyacımız var. Bunun yanı sıra yapılarda kullanılan malzemelerin de karbon ayak izini bilmemiz ve bunu denetim altında tutmamız gerekir.

Kullanılan inşaat malzemelerinin geri dönüştürülebilmesi çok önemli… Öte yandan kentlerimizde evsel atıkları dahi ayrıştırarak toplayamadığımız düşünülürse işin ne kadar başında olduğumuz ve bu konuyu içselleştiremediğimiz anlaşılır. Yine çok önemli bir konu; yapıların tasarımının doğru olması… İyi tasarlanmış bir yapının kullanım süresi daha uzun olacağı için sürdürülebilirlik anlamında çok önemli katkılar sağlayacaktır.