Yeni tasarım ve içeriğiyle okurlarıyla buluşan Türkiye’nin en köklü inşaat dergisi olan İnşaat Dünyası dergisi, Türkiye’nin lokomotif sektörü olan inşaat ve yapı sektörünün uluslararası gelişimini ana misyonu olarak görür ve yıllardır ödün vermediği yayıncılık çizgisini sürekli geliştirerek bu misyonu gerçekleştirmeyi hedefler.

BİTÜDER: Öncelikli sorun malzemenin doğru üretimi

Yapı Fuarı Turkeybuild İstanbul’un sektördeki önemi nedir size göre?

Yapı Fuarı, üye sanayicilerimiz için yeni iş bağlantılarını sağlıyor. Hem ilişki hem de iş geliştirme anlamında sektörümüze çok büyük etkisi olduğunu söyleyebilirim. Ayrıca yeni trend ve uygulamaların sergilenmesine de olanak sağlıyor. Bizim için Yapı Fuarı’nda özellikle üzerinde durmak istediğimiz konu, su yalıtımında mevcut ürünlerin doğru üretilip uygulanması. Ülkemiz önce bu sorunu çözmeli.

Biz BİTÜDER Bitümlü Su Üreticileri Derneği olarak, su yalıtımı sektörünün kanayan yarası merdiven altı ve kalitesiz üretimle mücadele ediyoruz. Bu doğrultuda, hazırlık çalışmalarını İZODER ile birlikte yürüttüğümüz “Bitümlü Örtülerde Uygulama Kural Standardı TS 11758-2”nin yayınlanmasını sağladık. Yapı güvenliğinin en önemli unsuru olan su yalıtımı malzemelerinin, üreticilerin beyan değerlerine bırakılması son derece tehlikeliydi. Bitümlü örtüler için Türkiye’de yayınlanmış olan ilk kural standardı TS 11758-2, su yalıtımı amacıyla kullanılan polimer bitümlü örtülerin taşıması gereken asgari özellikleri, uygulamada uyulması gereken asgari koşulları, kullanılması tavsiye edilen örtü kat adetlerini ve uygulama kurallarını kapsıyor.

Tüm polimer bitümlü örtü üreticilerini bir çatı altında toplayan BİTÜDER olarak; mimar, mühendis, müşavir firmalar, bayiler, piyasa gözetim denetim elemanları, yapı denetim firmaları gibi tüm hedef kitlemizi su yalıtımında artık uyulması gereken Uygulama Kural Standardı konusunda bilgilendireceğiz. Böylelikle sektörün sağlıklı büyümesi yönünde önemli bir adım atacağımıza inanıyoruz. Su yalıtımı sektörü ile ilgili tüm sorularına cevap bulmak isteyenleri, 3. salonun girişinde, Ana Fuaye’de yer alan dernek standına davet ediyoruz.

FUARIN BİLİNÇLENMEYE KATKISI BÜYÜK OLACAK

Bu yılki fuar için beklentileriniz neler? Sektörde nasıl bir etki bırakacak sizce?

Bu yıl fuarda ziyaretçilerimizi kaliteli ve CE Belgeli ürünler konusunda aydınlatmayı ve su yalıtımında bitümlü örtülerin teknik performans değerleri ve uygun kullanım alanlarına yönelik sorularını yanıtlamayı hedefliyoruz. Fuarın, her yıl olduğu gibi tüketicilerin yalıtım konusunda bilinçlenmesine büyük katkı sağlayacağını düşünüyorum.

Her sektörde olduğu gibi su yalıtımı sektöründe de yeni ürün ve teknolojiler söz konusu oluyor. Ancak burada önemli olan bu ürünlerin ülkemizde de AB standartlarında üretiliyor ve doğru şekilde uygulanıyor olması. Aksi takdirde uygulamalar maalesef yarardan çok zarar getiriyor. Daha önce de bahsettiğim “Bitümlü Örtülerde Uygulama Kural Standardı TS 11758-2” ile artık ürünler belirli standartlara göre üretilip uygulanacağı için sektör bu konuda biraz rahatlayacak diye düşünüyorum.

YAPI SEKTÖRÜNÜ BEKLEYEN GELİŞMELER

Türkiye’de yapı sektörünün yakın geleceği konusundaki öngörüleriniz ve bu alanda gerçekleşmesini umduğunuz beklentileriniz nelerdir?

TS 11758-2 Kural Standardı ile artık ürünler, ürünlerin uygulanacağı yapı bileşenleri ve detaylarla ilgili tüm alt limitler net olarak belirlendi. Bu sayede artık Türkiye’de binalar depreme karşı daha güvenli olacak. Piyasada ucuz olduğu için tercih edilen pek çok merdiven altı üretici, kalitesiz ve dayanıksız ürünler ile maalesef halkımızı kandırıyor ya da kaliteli ürünler kullanılsa bile uygulamalar bilgisiz ve yetersiz ekipler tarafından yapılıyor. Bunların önüne geçilmesi için daha fazla yasal düzenleme ile denetlemelerin artırılması, ağır cezai yaptırımlar getirilmesi gerekiyor.

Sektörü rahatlatacak çalışmalardan bir tanesi de yalıtım ürünleri ve uygulamalarında KDV’nin indirilmesi.

Gündemde deprem tehdidine karşı kentsel dönüşüm projeleri var. Bu durum 2012 yılında sektörümüzün büyümesine ivme kazandıracak. Çünkü binaların depreme karşı dayanıklı olmasının en önemli unsurlarından biri su yalıtımı… Herhangi bir yoldan yapı donatısına sızan su, donarak veya kimyasal tepkimelere girerek donatının özelliğini yitirmesine yol açıyor. Oluşan korozyon binanın taşıyıcı sisteminin zayıflamasına neden oluyor. 10 yıl sonra donatı başlangıçtaki taşıma kapasitesinin, belli koşullarda yaklaşık olarak yüzde 66’sını korozyon nedeniyle kaybediyor.

Van’da yaşanan deprem ile sağlam yapıların önemini ve kentsel dönüşüm konusunu bir kez daha gündeme geldi. Bizler de elimizden geldiğince su yalıtımının önemi konusunda kamuoyunu bilinçlendirmeye çalışıyoruz.

Kentsel Dönüşüm Yasası ile su yalıtımı uygulamalarının da artacağını düşünüyorum. Bu durum su yalıtımı sektörünün büyümesine katkı sağlayacak. Su yalıtımında uzun ömürlü, kaliteli ürünlerin kullanılması ve elbette uygulamanın da doğru yapılması, binaların suyun zararlı etkilerinden bina ömrü boyunca korunması anlamına geliyor. Bu noktada özellikleri ile fark yaratan bitümlü membran pazarının önümüzdeki dönemlerde yüzde 10’luk bir büyümeyle 100 milyon metrekareye ulaşacağını düşünüyoruz. Kural standardının zorunlu yönetmeliğe dönüşmesini sağlarsak, pazarı daha da büyütebiliriz.

ÜRETİCİLERİ BİLGİLENDİRİYORUZ

Su yalıtımının yaygınlaşması yönünde yaptığınız çalışmalarınızda nasıl sonuçlar alıyorsunuz? Bu konuda Türkiye’deki mevcut durumu nasıl değerlendiriyorsunuz?

BİTÜDER’in temel amacı tüm polimer bitümlü örtü üreticilerini bu çatı altında toplayarak, sektörün kalite standartlarını koruyarak sağlıklı büyümesini, ulusal standartlara ve Avrupa Birliği standartlarına uygun üretim yapılmasını sağlamak. BİTÜDER, CE Belgesi olmayan üreticilerin ürettikleri kalitesiz ürünlere karşı pazar denetimlerini yapacak kişi ve kuruluşları bilgilendirerek haksız rekabeti önlemeye çalışıyor. Bu amaçla bütün üreticileri CE İşareti konusunda bilgilendirmeyi hedefliyor.

BİTÜDER, en önemli hedeflerinden biri olan su yalıtımı ve bitümlü örtülerde bir uygulama standardının yayınlanması hedefini de başarıyla gerçekleştirdi. Bitümlü Örtülerde Uygulama Kural Standardı TS 11758-2’nin yayınlanmasını sağlayan BİTÜDER, Türkiye’deki çok önemli bir eksiği gidererek bir ilke imza attı. Derneğin diğer hedefleri arasında, Avrupa’daki gibi kaliteli hammadde satın almayı sağlamak ve çevre ülkelere yapılan ihracatı arttırmak için çalışmalar yapmak da yer alıyor.

TS 825 Binalarda Isı Yalıtımı Yönetmeliği, 2000 yılında yayınlandıktan sonra ısı yalıtım sektörü büyük bir atılım gerçekleştirmişti. Bu gelişimi su yalıtımında da sağlamayı amaçlıyoruz. Böylece sektör hedeflerine çok daha hızlı ulaşacak ve çok daha sağlıklı büyüyecek.