Yeni tasarım ve içeriğiyle okurlarıyla buluşan Türkiye’nin en köklü inşaat dergisi olan İnşaat Dünyası dergisi, Türkiye’nin lokomotif sektörü olan inşaat ve yapı sektörünün uluslararası gelişimini ana misyonu olarak görür ve yıllardır ödün vermediği yayıncılık çizgisini sürekli geliştirerek bu misyonu gerçekleştirmeyi hedefler.

ÇATIDER: Standartlara uygun ürün ve meslek kriterleri gerekli

Yapı Fuarı Turkeybuild İstanbul’un sektördeki önemi nedir size göre?

İnşaat konusunda farklı sektörleri bir araya getirerek, ziyaretçilerin ilgilendikleri birçok farklı konuyu aynı çatı altında toplaması bu fuarın özelliği olarak ortaya çıkmaktadır. İnşaat ile ilgili her türlü ürün, firma ve sistemin sunulduğu fuar ortamında; ziyaretçi profilinin zenginliği ve sayısının çok olması katılımcı firmaları mutlu etmektedir. Ticari açıdan başarılı bir fuar olmasına karşı; bir ihtisas fuarı niteliğinde olmaması sebebi ile sektöre olan katkısı da bir oranda sınırlı kalmaktadır.

Bu yılki fuar için beklentileriniz neler?

Dernek olmamız sebebi ile derneğimizin tanınırlığının artırılmasından başka bir beklentimiz olmamaktadır.

2012 İÇİN BÜYÜME BEKLENTİSİ

Türkiye’de yapı sektörünün yakın geleceği konusundaki öngörüleriniz ve bu alanda gerçekleşmesini umduğunuz beklentileriniz nelerdir?

Yapı sektörü ülkemizin lokomotif sektörü olması ve cari açığın azaltılmasına doğrudan etkisi sebebiyle önemli ve gelişen bir sektördür. 2011 yılındaki %10,6’lık sektör büyümesi sonrasında 2012 için iyimser olarak bakıldığında %3 ila %5 arasında bir büyüme beklenmelidir.

Türkiye’de çatılarda olması gereken standartların uygulanması konusunda sektörün geldiği noktayı nasıl değerlendiriyorsunuz?

Çatılardaki standartları iki ana başlık altında incelemek gerekir. Ürün standartları ve çatıları uygulayacak ustaların meslek standartları. Birinci konuda, yani kayıtlı, belgeli ve standartlara uygun üretilen ürünlerde hiçbir problem yoktur. Bu noktadaki problem merdiven altı diye nitelenen kayıt ve denetim dışı ürünlerdedir. Çatı ustalarının mesleki tariflerinin bu güne kadar yapılmamış olması bir eksikliktir. Çatıder bu konuda çalışarak gerekli meslek standartlarının en önemlilerini hazırlamış olup bu standartların yürürlüğe girmeleri için resmi onay beklemektedir.

AKADEMİ SEKTÖR BİRLİKTELİÐİ

İnşaat sektöründe faaliyet gösteren bir dernek olarak, faaliyetlerinizin sektördeki etkileri üzerine neler söyleyebilirsiniz?

Çatı ve çatıcılık konularında eğitici ve bilgilendirici faaliyetleri, ustalar, mimarlık öğrencileri, meslek elemanları için devam ettiriyoruz. Akademi – sektör birlikteliğini sempozyumlarımız, eğitimlerimiz için sağlamaya devam ediyoruz. Çatı konusunda doğru uygulama detaylarını hazırlayıp sektörün, mimarların, teknik elemanların faydalanmasını sağlıyoruz. Sertifikalı Çatı ustalarının yetiştirilmeleri konusunda Milli Eğitim ve İşkur ile birlikte çalışıyoruz. Tüm bu çalışmalarımız sonucunda doğru proje, doğru malzeme ve doğru işçilik uygulamalarına ulaşarak çatı sektörünün gelişmesini sağlıyoruz.