Yeni tasarım ve içeriğiyle okurlarıyla buluşan Türkiye’nin en köklü inşaat dergisi olan İnşaat Dünyası dergisi, Türkiye’nin lokomotif sektörü olan inşaat ve yapı sektörünün uluslararası gelişimini ana misyonu olarak görür ve yıllardır ödün vermediği yayıncılık çizgisini sürekli geliştirerek bu misyonu gerçekleştirmeyi hedefler.

JCR’den Varyap’a “olumlu” kredi notu…

Kurumsallaşmada ve şeffaflıkta sektöründe bir adım daha öne geçen Varyap, uluslararası derecelendirme kuruluşu JCR Eurasia Rating tarafından yapılan değerlendirme sürecini başarı ile tamamladı ve olumlu kredi notu almaya değer görüldü. Şirketi, yatırım yapılabilir seviyede değerlendiren JCR, Uzun Vadeli Ulusal Notu’nu ‘BBB-(Trk)’, görünümünü ise ‘stabil’, diğer bir ifadeyle ‘yatırım yapılabilir’ olarak belirledi. JCR, şirketin uzun vadeli uluslararası yabancı para ve yerel para notlarını ise, aynı zamanda Türkiye’nin ülke notu olan ‘BB‘ olarak değerlendirdi.

SERMAYE PİYASALARI İLE ENTEGRASYON HEDEFİ

JCR, değerlendirmesinde şirketi, yerel düzeyde yaygın marka bilinirliliği, ticari etkinliği ve çokuluslu firmalarla geliştirdiği işbirliklerinin yanı sıra, çeşitlendirilmiş gayrimenkul projelerinden beklenen yüksek düzeyli nakit akımlarının sağladığı destekler ile Türk inşa ve gayrimenkul sektörünün önde gelen şirketlerinden biri olarak nitelendirdi.

JCR, “mevcut ortakların finansal güçlülük düzeyleri, Varyap’a fon temin etme yönündeki istekliliklerinin yanı sıra, Grubun, yarattığı istihdam olanakları ile de, genel ekonomi için önemini ‘Desteklenme Notu’ kategorisinde, yeterli seviyeyi işaret eden (2) ile” değerlendirdi. Mevcut üst yönetimi, üstlenilen riskleri yönetme kabiliyeti ve içsel öz kaynak üretimi ile mevcut sermayeleşme düzeyi dikkate alındığında da şirket, ‘Ortaklardan Bağımsızlık Notu’ kategorisinde, JCR-ER notasyon sistemi içinde, ekonomik koşullara bağlı (BC) notuna karşılık gelecek şekilde değerlendirildi.