Yeni tasarım ve içeriğiyle okurlarıyla buluşan Türkiye’nin en köklü inşaat dergisi olan İnşaat Dünyası dergisi, Türkiye’nin lokomotif sektörü olan inşaat ve yapı sektörünün uluslararası gelişimini ana misyonu olarak görür ve yıllardır ödün vermediği yayıncılık çizgisini sürekli geliştirerek bu misyonu gerçekleştirmeyi hedefler.

Peri Kalıp Polonya, Tarnow, Dunajec üstündeki köprü inşaatında

Polonya’da Tarnow kasabası yakınlarında yeni bir köprü inşaatının gerçekleştirilmesi işinde, yeni konsol inşaat ekipmanları ilk kez kullanıldı. Kullanımı kolay mekanik çözümler sayesinde, şantiye ekibi 5m lik dökümleri 4-5 günde gerçekleştirmeyi başardı. Aynı zamanda, köprünün değişken en kesitinin çok hassas gereksinimleri yerine getirilebilmiştir. Modüler iskele sistemi PERI UP ile uyumluluk sayesinde güvenli çalışma platformları elde edilmiş ve tüm çalışma alanlarına erişim sağlanmıştır.

Tarnow yakınlarında –Krakow’un yaklaşık 80 km doğusunda – 600 m toplam uzunluğu ile bir otoyol köprüsü inşa ediliyor. On iki çift sütun, her biri 13 m genişliğinde olan iki tabliyeyi destekliyor. Yaklaşma viyadüğünün tabliye kesitindeki boşluklarının kalıplarını parapet iskeleleri taşıma kapasitesi kanıtlanmış GT24 ahşap kafes kirişlerle birlikte taşıdı. Destek yüksekliğine ve yüke bağlı olarak, farklı PERI iskele ve dikme çözümleri kullanıldı; bunlar ST 100 yük kulesi gibi, yük kulelerine dayalı Multirop döşeme dikmesi.

Yedinci ve onuncu köprü ayağının arasındaki yaklaşık 210 m uzunluğundaki bölüm 48 segmentte dengeli konsol köprü metoduyla yapıldı. Bunun için Dragados inşaat firması dört konsol ünitesini Variokit dengeli konsol köprü elemanlarına dayanarak kullanmıştır. Bu ekipmanlar taze beton yüklerini destek yapılarına aktarır ve kalıbı kesitten kesite ileri doğru taşır. Tabliyedeki boşlukların kesit değişimini karşılamak için, ahşap kirişli perde kalıbından bir kalıp kullanılır.

YENİ VARİOKİT DENGELİ KONSOL KÖPRÜ YAPIM ELEMANLARI

Variokit’in geliştirilmesinin amacı, bir yandan mühendislik inşaat ekipmalarının uygulama alanlarını genişletmek, diğer taraftan mümkün olan en az sayıda ilave Sistem bileşenlerini kullanmaktı. Köprünün boyuna doğrultusu için olan bu ilave sistem parçaları 5m lik betonlama bölümlerini optimize etmek için kullanılmıştır ve bu uzunluk genelde projenin mevcut gereksinimlerini karşılamaktadır. Diğer doğrultuda ise, çok geniş bir yelpazedeki farklı köprü kesitleri için de azami uyumluluğa izin veren standart elemanlarının kullanılması tercih edilmiştir. Sonuç:Hem Kullanımı kolay, hem de köprü kesitinin tasarımı için yüksek esnekliğe sahip dengeli konsol köprü yapım elemanlarına ulaşılmıştır. Bir sonraki beton dökümü bölümünde dönüşüm süreci, son derece kullanışlı bir şekilde tasarlanmıştır, bu düşük manuel bir ek çalıştırma gerektiren yeni bir mekanizmanın sayesinde mümkün olmuştur.

Kullanım kolaylığının yanında güvenlik de geliştirilme sürecinde çok fazla önem verilen bir konu olmuştur. PERI UP Modüler İskele sistemiyle birlikte kullanılabilirliği sayesinde güvenli çalışma alanları oluşturulmuştur. PERI UP ile VARIOKIT sistemlerin birbiriyle kolayca birleştirilebilir olmaları şantiyedeki iskele ekiplerinin işini de minimuma indirmiştir.

Bu yeni dengeli konsol köprü yapım sisteminin en belirgin avantajı, tüm bileşenlerin gelecekteki projelerde daha fazla işleme tabi tutulmadan yeniden kullanılabilir olmasıdır – hatta büyük bir çoğunluğu mühendislik yapılarının diğer türlerinde de (örneğin; tünel inşaatında) kullanılabiliyor. Böylece Variokit mühendislik sistemi uygulama alanı geniş olan asgari ve standart sistem elemanlarına sahiptir. Ayrıca, neredeyse tüm bileşenler PERI kiralama stoklarımızda mevcuttur. Bu, hem tüm malzemelerin tedarik sürecini minimize eder hem de maliyetleri düşürür.

PROJENİN UYGULANMASI SIRASINDA ELDE EDİLEN EN İYİ SONUÇLAR

Tarnow yakınlarındaki bu köprünün inşaası sırasında toplam dört dengeli konsol köprü inşaat unitesi kullanıldı ve her iki orta ayaktan birbirlerine doğru her defasında simetrik olarak taşındılar. Son olarak ortada kalan boşluk yapılana kadar 3,5m ile 5,0 m uzunluklu bölümler betonlandı.

Tabliyenin tek hücreli kutu kirişli kesitinin yüksekliği – değişmeyen bir genişlikte – 2,50 m den 6.10m ye değişir. Sonuç olarak köprü gövdesinin dışı ve konsol arası açının sürekli değişimi, bu nedenle kalıbın her beton dökümü için özel olarak ayarlanması gerekti. Köprü inşaatlarındaki bu standart gereksinimlere dayanarak, PERI basit ve pratik bir çözüm geliştirdi: Ahşap kafes kirişli perde kalıbı panellerinin arasına şekillendirilebilir bir sac levha konularak ve ayar milleriyle ayarlanarak köprü gövdesi ve tabliyesi arasında sürekli değişen açıya tam uyum sağlanır. Enkesitteki değişimi takiben dış gövde kalıbının elemanları değişmeden kalırken gövdenin döşemesi gerekli yüksekliğe göre sabitlenir. Şantiye ekibi, bu çözüm ile tüm açıklık boyunca mümkün olan en iyi sonuçları elde etti ve her bir bölümün boyutuna uygunluğu gerçekleştirildi.

Ayrıca, vinçten bağımsız kalıp devir prosedürü iş yükü açısından optimize edildi. Sadece birkaç basit adımdan sonra, çerçeve hidrolik presler aracılığıyla sonraki bölüme ileri hareket edebilir oldu. Bu işlem için, yapım ekibine sadece 2 saat gerekiyordu. Iki köprü orta ayağı arasındaki boşluğun kapatılmasından sonra, dengeli konsol köprü elemanları köprü orta ayak başlıklarınındaki başlangıç noktalarına geri götürüldü ve burada söküldü.

TEK BİR KAYNAKTAN MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ VE MALZEMELERİ

PERI, konsol köprü inşasının planlaması ve statik kontrollerinin yanısıra iskeleler tarafından desteklenen köprü üst yapısının da tüm çözümlerinin özel planlamasını ve statatik kontrollerinide yaptı. Bütün sistemler ve işlemler sonuç itibarı ile optimum bir şekilde koordine edildi. Bu çözüm, teknik dokümantasyon ve proje boyunca şantiyeye sürekli destek sağlamayı da kapsıyordu. Ayrıca Peri gözetmenlerinin şantiye ekibini desteklemesi de süreci hızlandırdı.