Yeni tasarım ve içeriğiyle okurlarıyla buluşan Türkiye’nin en köklü inşaat dergisi olan İnşaat Dünyası dergisi, Türkiye’nin lokomotif sektörü olan inşaat ve yapı sektörünün uluslararası gelişimini ana misyonu olarak görür ve yıllardır ödün vermediği yayıncılık çizgisini sürekli geliştirerek bu misyonu gerçekleştirmeyi hedefler.

XPS: Yapı fuarı kaçırılmaz bir fırsat

Yapı Fuarı Turkeybuild İstanbul’un sektördeki önemi nedir size göre?

Yapı Fuarı tüm sektörü bir araya getiriyor. Fuar aracılığıyla, derneğimizin üyeleri ve sektördeki diğer firmalar hem yurtiçi hem de yurtdışından pek çok iş bağlantıları kurma imkânına sahip oluyor. Aynı zamanda ürünlerimizi, özelliklerini ve diğer ürünlerden farklılıklarını detaylı bir şekilde hedef kitlemize anlatma olanağı buluyoruz. Bu bana göre kaçırılmaz bir fırsat. Yapı Fuarı’nın ısı yalıtımı sektörünün sağlıklı büyümesi yolunda yapılan çalışmalara büyük katkı sağladığını söyleyebilirim. Yapı sektöründe faaliyet gösteren firmaların fuara mutlaka katılım göstermelerini ve fuara hazırlıklı gelmelerini öneriyorum. Ziyaretçiler, sorularına eksik ve yanlış yanıtlar alırlarsa, bu hem firmalar için hem de ısı yalıtımı açısından olumsuz bir durum oluşturacaktır. Firmalar, fuardaki her detayın kurum ve marka kimliğine etkisi olacağını unutmamalı ve ona göre davranmalılar.

FUARIN SEKTÖRE KATKISI BÜYÜK

Bu yılki fuar için beklentileriniz neler? Sektörde nasıl bir etki bırakacak sizce?

Biz kurulduğumuz günden bu yana bilimsel verilerle ürünümüzün üstün yönlerini anlatmaya çalışıyoruz. Önemli olan doğru ürünün, doğru detayda kullanılması ve doğru uygulanması… Biz bunu anlatmaya çabalıyoruz. Fuarda da binlerce insanı bir arada bulma fırsatınız oluyor. Bu sayede hedef kitlenize çok daha kolay ulaşıp en doğru bilgileri verme, basılı materyallerinizi onlara iletme şansı yakalıyoruz. Bu kaçırılmaz fırsatı iyi değerlendireceğimizi ve olumlu geri dönüşler alacağımızı düşünüyorum. Çünkü fuara hazırlıklı gidiyoruz. XPS ile ısı yalıtımının avantajları konusunda uygulayıcılara ve son kullanıcılara bilgi vereceğiz. Ayrıca derneğin kurumsal yayını XPS Bülten’in 13. sayısı ve XPS ile Mantolama Kitapçığı’nı ziyaretçilerimize dağıtacağız.

Bu noktada Yapı Fuarı’nın ısı yalıtımı sektörünün sağlıklı büyümesi yolunda yapılan çalışmalara büyük katkı sağladığını söyleyebilirim. Isı yalıtımında AB standartlarında ileri teknoloji ürünlerin kullanımını yaygınlaştırmak için ziyaretçilerimize ısı yalıtım sektöründe faaliyet gösteren üyelerimizi tanıtarak, doğru ısı yalıtımı yapmak isteyenleri işin uzmanı olan doğru adreslere yönlendirmek amacındayız. Ziyaretçilerimizi 3.salonun girişinde, Ana Fuaye’de yer alan standımıza bekliyoruz.

SEKTÖRDE YENİ DÜZENLEMELER

Türkiye’de yapı sektörünün yakın geleceği konusundaki öngörüleriniz ve bu alanda gerçekleşmesini umduğunuz beklentileriniz nelerdir?

2011’den itibaren her binanın Enerji Kimlik Belgesi taşıması gerekliliği ile ısı yalıtımı ciddi bir yasal zorunluluk haline geldi. Böylece sektör daha da büyüyecek. Bu büyümede bugüne kadar 19 ilde uygulanan Yapı Denetimi Kanunu’nun 1 Ocak 2011 itibariyle tüm Türkiye genelinde uygulanması da önemli bir faktör. Yani 2011 ile birlikte artık yeni binaların ısı yalıtımı durumu tüm Türkiye genelinde denetleniyor ve yalıtımı olmayan binaların inşasına izin verilmiyor.

Enerji Verimliliği Strateji Belgesi’ne göre; binaların enerji talepleri ve karbon emisyonları azaltılacak, yenilenebilir enerji kaynakları kullanan sürdürülebilir çevre dostu binalar yaygınlaştırılacak. Yeni yapılacak toplu konut projelerinde bu belge çerçevesindeki uygulamalar dikkate alınacak. 2017 yılından itibaren, karbondioksit salınım miktarları ilgili mevzuatta tanımlanan asgari değerlerin üzerinde olan binalara idarî yaptırım uygulanacak. Ayrıca, toplam kullanım alanı 10 bin metrekarenin üzerindeki ticarî bina ve hizmet binalarının tamamında, yürürlükteki standartları sağlayan ısı yalıtımı ve enerji verimli ısıtma sistemlerinin bulunması zorunlu olacak. Belgeyle lüks konutlar da uygulama kapsamına alınıyor. Kamu kuruluşlarının bina ve tesislerinde ise yıllık enerji tüketiminin, 2015 yılına kadar yüzde 10 ve 2023 yılına kadar yüzde yirmi 20 azaltılması öngörülüyor.

Isı yalıtımı ürün ve uygulamalarında KDV indirimi, devlet destekli mortgage benzeri uzun vadeli ve çok düşük faizli yalıtım kredilerinin uygulanması gerekiyor. Isı yalıtımlı binaların enerjiyi daha ucuza satın alması da uygulama sayısının artması için önemli bir teşvik olacaktır. Binaların yetersiz yalıtımlarından dolayı ısıtma ve soğutma amaçlı enerji kullanımındaki tasarruf potansiyelinin ülkemiz ekonomisine kazandırılabilmesi için mevcut binaların kademeli olarak yalıtılması gerekiyor.

STANDART DIŞI MALZEME KULLANIMI EN ÖNEMLİ SORUN

Isı yalıtımı bilincinin yaygınlaştırılması ve yalıtımda Avrupa Birliği standartlarına ulaşılmasında sektördeki mevcut durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu konuda yapılması gerekenler nelerdir?

Şuan her sektörde yaşanan bazı sorunlar olduğu gibi ısı yalıtımı sektöründe de belli başlı sorunlar yaşanıyor. Bu sorunlara çözüm bulunduğunda daha emin adımlarla ilerleyeceğiz. En önemli sıkıntılarımızdan bir tanesi standart dışı malzemeler kullanılması ve denetim eksikliği. Yasal mevzuatlar gayet başarılı ama önemli olan onların gerçekten uygulanıyor olması ve uygulamaların sıkı bir denetime tabi tutulması. Merdiven altı ve kalitesiz üretime karşı denetim mekanizmasının, Piyasa Gözetim Denetim’in sağlıklı işlemesi şart. Aynı zamanda tüketicilerin de bu konuda bilinçlendirilmeleri için kamuoyu bilgilendirme kampanyalarına ağırlık verilmesi gerekiyor.

YALITIM BİLİNCİ YETERSİZ

Sektörümüzü doğrudan etkileyecek bir başka konu da Türkiye’deki yaklaşık 8 milyon binanın yüzde 60’ının ruhsatsız olması. Kaçak yapılaşma, standartlara uygun olmayan yapıların artmasına neden oluyor ve yalıtım uygulamalarının yaygınlaşmasına engel oluyor. Bunların dışında en önemli sorunlardan biri, ülkemizdeki tüketicilerin yalıtım konusundaki bilinçsizliği… Her ne kadar son yıllarda bilinç artıyor olsa da henüz yeterli seviyeye geldiğini söylemek mümkün değil. Yalıtım yaptırma aşamasına gelenler de ya ürün seçiminde yeterli bilince sahip değil ya da uygulamanın detayları konusunda. Örneğin hâlâ binanın sadece kuzey cephesine yalıtım yaptırmanın yeterli olabileceğini düşünenler var. Yalıtımın sadece kış aylarında ısıtma maliyetlerini azalttığını düşünenlerin sayısı çok fazla. Oysa yalıtım yazın serinleme amacıyla harcadığımız enerjiyi de yarı yarıya azaltıyor.

ÖZEL SEKTÖRE GÖREV DÜŞÜYOR

Isı yalıtım uygulamalarının faturalarda ciddi oranda düşüş sağladığını, bina ömrünü uzattığını ve bu yolla binaların çevre daha az zarar verdiğini özellikle halkımıza anlatmak gerekiyor. Bu nedenle özel sektörün sürekli yeni projelerle bu konuyu gündemde tutmaları gerekiyor. Üretim ve kalite olarak baktığımızda ise artık tüm yapı malzemelerinde olduğu gibi ısı yalıtımı ürünlerinde de CE Belgesi zorunlu. Haksız rekabetin önüne geçmek için, Avrupa standartlarında üretim yapılması gerekiyor. Ayrıca sanayici ve sivil toplum kuruluşlarının işbirliği de çok önemli. Isı yalıtımı konusunun, aslında ulusal bir enerji tasarrufu platformu altında kamu, özel sektör, STK’lar, üniversiteler ve medyanın ortak hareketi ile kamuoyuna anlatılması gerekiyor.

DERNEK ÇALIŞMALARI

Dernek olarak yaptığınız çalışmaların sektöre etkileri hakkında neler söyleyebilirsiniz?

XPS Derneği olarak çeşitli sektör paydaşlarına, mimar ve mühendis odalarına, sektör karar vericileri dediğimiz belediyelerin ilgili personellerine ve müteahhitlere ürünümüzle ilgili çeşitli tanıtım seminerleri düzenliyoruz. Mümkün olduğu kadar ürünümüzün doğru tanınmasına ve doğru uygulanmasına yönelik tanıtıcı faaliyetlerimiz var. Bu konuda 2007 yılından beri her yıl bir iletişim kampanyası sürdürüyoruz. Amaçlarımıza yönelik faaliyetleri basında, sektörel yayınlar yoluyla, fuarlarda duyuruyoruz. Bir de üç ayda bir yayınlanan kurumsal bültenimiz var. Bu bülten ile sektörümüze özel gelişmeleri, üyelerimizin faaliyetlerini, yenilikleri anlatıyoruz.

Türkiye’de ısı yalıtımı bilincinin yetersiz olmasından yola çıkarak ısı yalıtımının yararları, ürün seçiminde dikkat edilmesi gerekenler vb. konularda tüketicileri bilgilendirmeye çalışıyoruz. Ayrıca sektörümüzü ilgilendiren her türlü yasa, yönetmelik değişikliği gibi durumlarda hem sektöre hem de kamuoyuna yönelik açıklamalarla bilgilendirme yapıyoruz. Isı yalıtımı sektörünün gelişimi ile ilgili lobi faaliyetlerine destek veriyoruz, ilgili bakanlıklarla sürekli iletişim halindeyiz. Fuarlar, bilinçlenme ve sektör hakkında bilgi almak için en doğru ortamlardan bir tanesi. Fuarlara katılarak ziyaretçileri doğru ısı yalıtımı uygulamaları konusunda bilinçlendiriyoruz.