Yeni tasarım ve içeriğiyle okurlarıyla buluşan Türkiye’nin en köklü inşaat dergisi olan İnşaat Dünyası dergisi, Türkiye’nin lokomotif sektörü olan inşaat ve yapı sektörünün uluslararası gelişimini ana misyonu olarak görür ve yıllardır ödün vermediği yayıncılık çizgisini sürekli geliştirerek bu misyonu gerçekleştirmeyi hedefler.

Ytong

Nükhet DEMİREN: Ytong ürünleri; ısı yalıtımı, yangın güvenliği, hafiflik, kolay işlenebilirlik gibi özellikleri ve çevre dostu olması nedeniyle, sağlıklı ve modern yapılaşmaya yön veren çağdaş bir yapı malzemesidir. Bunun yanında Ytong’un ısı yalıtımı konusuna verdiği önemin, ülkemizde bu alandaki ilk yasal düzenlemelere ve bilinçlendirme çalışmalarına öncülük ettiğini de belirtmek isterim.

Yapılarda ısı yalıtımı, enerji verimliliği ve çevre dostu yapılaşma konularında yürüttüğümüz çalışmalar neticesinde, kuruluştan günümüze 10 milyar doları aşan enerji tasarrufu sağlamış bulunuyoruz. Bunu daha yukarılara çekmek ve ülke ekonomisine sağladığımız katkıyı geliştirmek için çalışmalar yürütüyoruz. Alman Ytong ortaklığı ile faaliyet gösteren şirketimiz, İstanbul, Tekirdağ, Antalya ve Bilecik’te bulunan tesisleri ve Gaziantep’deki iştiraki ile yılda yaklaşık 2 milyon m³ üretim kapasitesine ulaşmış bulunuyor. Bu üretim hacmiyle, dünyanın sayılı üreticileri arasında yer alıyoruz. Almanya’da bulunan Ytong Ar-Ge laboratuvalarında kaydedilen gelişmeleri yakından takip ediyor, lisansımız çerçevesinde tüm yenilikleri firmamıza taşıyor ve uyguluyoruz. Ytong’un Türkiye’deki bu başarısını; müşterilerimiz tarafından takdir edilen üstün ürün kalitemize, sürdürülebilir ve yenilikçi ürünlerimize, hizmet anlayışımıza, çalışanlarımızın profesyonel katkısına, bizlere güvenen müşterilerimize ve elbetteki Türkiye’nin dört bir yanında hizmet veren yetkili satıcılarımızın desteğine borçluyuz.

2011 YTONG İÇİN ATILIM YILI OLDU

Firmamız, 2011 yılında 2010 yılına oranla %35lik satış artışı göstererek, Türkiye ekonomisi ve inşaat sektürü büyüme oranlarının çok üzerinde bir büyüme grafiği çizdi. Ar-Ge çalışmalarımız neticesinde geliştirdiğimiz ve 2011 yılında Bilecik fabrikamızda üretimine başladığımız 0,05 W/mK ısı yalıtım değerine sahip yeni ısı yalıtım plağımızı, yanmaz cephe imalatları için önemli bir çözüm olarak ülkemizle tanıştırdık. Kuru birim hacim ağırlığı 140 kg/m³ olan ve difüzyona açık yapısı ile nefes alan sağlıklı cephelerin elde edilmesine imkan veren bu ürün, stabil yapısı ile performansını yıllarca sürdürebiliyor.

Gururla belirtmeliyim ki; yine bu fabrikamızda yakın bir zaman önce, üretim kapasitesini 300 bin metreküpten 340 bin metreküpe çıkartan 6. otoklavımızı faaliyete geçirdik. Ytong Bilecik fabrikamızın kısa vadede yıllık 400 bin metreküpe, ardından kademeli kapasite artışları ile yıllık 800 bin metreküp üretim hacmine ulaşması ve bu sayede dünyanın en büyük Ytong fabrikası olmasını hedefliyoruz.

Akdeniz bölgemizde, müşterilerimizin Ytong çatı çözümlerine olan ilgisi ve buna bağlı olarak hızla artış gösteren donatılı çatı plağı ihtiyacını daha etkin ve hızlı çözümlemek amacıyla, 2011’de Antalya fabrikamızda da donatılı üretim tesisi yatırımı yaptık.

Ytong olarak tüm faaliyetlerimizi çevreyle uyum içerisinde planlıyor ve gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bu konuda 2011 yılında, ürettiğimiz malzemelerin çevre dostu olduğunu belgeleyen ve dünyaca kabul edilen bir beyanname olan Çevresel Ürün Deklarasyonu’na (Enviromental Product Declaration – EPD) Türkiye’de sahip olan ilk marka olduk.

Ytong olarak, cepheden çatıya, bir yapının her noktasında sağlıklı ve güvenli çözümler üretmek için çalışıyoruz.

YTONG KENTSEL KALKINMANIN ÖNEMLİ BİR YAPI TAŞIDIR

Kentleşme hızının yükselerek arttığı ükemizde, kentsel dönüşüm programlarının önemini söylemeye gerek yok. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın ülkemizde şehircilik ve yapılaşma anlayışına yeni bir bakış açısı kazandırmak üzere ortaya koyduğu, şehirlerimizdeki dayanıksız ve plansız yapıların yıkılarak yeniden yapılmasını öngören Kentsel Dönüşüm Yasası’nın, yapı malzemeleri sektörüne olumlu yansımalarının, 2012 ve sonrasında belirgin biçimde kendini göstereceğini düşünüyoruz.

Bu dönüşüm süreci içerisinde oluşacak fırsatları, en kaliteli, güvenilir ve çevreci çözümlerle karşılayarak, sürdürülebilir kentsel kalkınmanın önemli bir yapı taşı olmaya devam edeceğiz.

Binalarda Enerji Performansı ve Yangın Yönetmeliklerinde yapılan düzenlemelerle önemi daha da ortaya çıkan yangın güvenliği ve enerji tasarrufu konuları, müşterilerimizin bilinçlenerek, yüksek ısı yalıtımlı, mineral esaslı ve hiç yanmaz özellikli yeni ısı yalıtım plağımıza olan gereksimini artıracağını düşünüyorum. 2012 yılında sektörel büyümenin 2011 yılı kadar parlak olacağını düşünmesek bile, Ytong olarak, Türkiye ekonomisinde ve hatta inşaat sektöründe görülecek büyümenin üzerinde bir büyüme başarısı hedefliyoruz.