Yeni tasarım ve içeriğiyle okurlarıyla buluşan Türkiye’nin en köklü inşaat dergisi olan İnşaat Dünyası dergisi, Türkiye’nin lokomotif sektörü olan inşaat ve yapı sektörünün uluslararası gelişimini ana misyonu olarak görür ve yıllardır ödün vermediği yayıncılık çizgisini sürekli geliştirerek bu misyonu gerçekleştirmeyi hedefler.

Mimar Ayşe Hasol Erktin Has Mimarlık

Mimaride yaratıcı çözümler için her türlü esinlenmeye ihtiyacımız var. Doğanın kusursuz yönlerini örnek alarak mimaride de belli sistem ve malzeme araştırmalarını yürütmek ufkumuzu açar. Ancak doğadan “esinlenme”nin, doğayı “taklit” noktasına gelmemesi gerekir.

Doğa, her sorunun çözümü değil. Doğanın zorlu koşullarında ciddi bir yaşam kavgası olduğunu da unutmamak gerekir. Canlılar için önemli olan, doğadaki istenmeyen koşullardan kaçınmak; istenen koşulları da alabildiğine kullanmak…

Bu açıdan, gelenekler yoluyla, kuşaktan kuşağa aktarılan mimarlık bilincinin yeniden hatırlanması gerekir. Bunlara “akılcı” çözümler demek de mümkün. Elektrik ve mekanik akıllı sistemlere güvenerek doğayla çatışmaya girmenin anlamı yok. Akıllı sistemlerden önce, güneşe ve rüzgara göre yönlenme, arsa topografyasına uyum, su havzalarının korunması gibi geleneksel mimari öngörülerin mimari tasarımda öncelikle düşünülmesi gerekir.