Yeni tasarım ve içeriğiyle okurlarıyla buluşan Türkiye’nin en köklü inşaat dergisi olan İnşaat Dünyası dergisi, Türkiye’nin lokomotif sektörü olan inşaat ve yapı sektörünün uluslararası gelişimini ana misyonu olarak görür ve yıllardır ödün vermediği yayıncılık çizgisini sürekli geliştirerek bu misyonu gerçekleştirmeyi hedefler.

Kablolarda yangına direnç dönemi

2M Kablo, “FireKab” tescilli markasıyla ürettiği yangına dayanıklı kabloları ile akıllı veya yarı akıllı binalarda tahliye sırasında belirli bir süre fonksiyonunu sürdürmesi gereken sistemlerde kullanılıyor. 2M Kablo’nun bu ürünleri; alevi geciktirme, alevi yaymama, alev altında fonksiyon sürdürme, alev altında mekanik darbe testi, alev altında su püskürtme testi, duman yoğunluğu testi, korosiv gaz testi ve diğer tüm elektriksel ve fiziksel testlerden geçirilen kablolar olup, her üretim için test raporları ile desteklenmektedir. Bu konuda dünyadaki talep ve gelişmeleri çok yakından takip eden 2M Kablo sadece silikon izoleli yangın kabloları değil, aynı zamanda mika bantlı yangına dayanıklı kablolarda da özellikle yurt dışında önemli bir pazara sahiptir.

FireKab ürünleri TSEK, Rus Yangın, LPCB (İngiliz) ve VDE (Alman) sertifikalarına sahiptir.

AVRUPA’NIN “EN YÜKSEK” BİNASI MERCURY TOWERS’DA KULLANILDI

2M Kablo, yangına dayanıklı kabloları ile Moskova’da bulunan 70 katlı 332 metrelik Avrupa’nın en yüksek binası Mercury Towers’ ta kullanıldı. Yangın sırasında fonksiyonunu belli bir süre devam ettiren ve siyah duman yayma, zehirlenme gibi etkiler yaratmayan kablolarıyla 2M Kablo, Rusya’da pek çok projede de yer alıyor. Moskow City Konut, Moskow Core, İkea Moskova, Mega Samara, Tyumen Stadyumu, Yakimenka Residance firmanın Rusya’da yer aldığı diğer projelerdir.

HALOJENSİZ YANGIN GÜVENLİK KABLOLARININ ÖZELLİKLERİ

Halojensiz (Holgen-free) yani asit gazları içermez

Alev geciktirici (Flame retardant) alevi yaymaz

Düşük duman yoğunluklu (Low smoke fume) Yanma sırasında siyah duman yaymaz

Yangına dayanıklı (Fire resistant), yangın sırasında belli bir süre fonksiyonunu sürdürür

YANGIN OLUŞUMUNDA VE HASARLARINDA KABLOLARIN ROLÜ

Alevi Yayma: Yangın kaynağı elektriksel olsun ya da olmasın yangın kablolara ulaşırsa kablolar döşendikleri hat boyunca yanarak, etraflarındaki şeyleri yakacak aşırı ısıyı üreterek veya yanan erimiş plastik parçaları damlatarak yangının büyümesine yol açabilirler.

Duman Çıkararak Görüşü Engelleme: Kablolar yanarken yoğun bir duman çıkararak görüşü engelleyebilir. Yoğun duman kaçış, kurtarma ve söndürme çalışmalarını engeller. Ayrıca duman zehirlidir.

Halojen Gazlar: Kablolar yanma esnasında zehirli ve korozif gazlar salarak duman zehirlenmesine ve boğulmaya yol açabildikleri gibi bu gazlar her türlü yüzeyde asit tabakaları oluşturarak yangın söndürüldükten sonra bile hasar vermeye devam ederler.

Tüm yangına dayanıklı olmayan kabloların kullanımında, kablolar yanarken ortamdaki oksijeni azalttığı için de canlılara zarar verebilir.