Yeni tasarım ve içeriğiyle okurlarıyla buluşan Türkiye’nin en köklü inşaat dergisi olan İnşaat Dünyası dergisi, Türkiye’nin lokomotif sektörü olan inşaat ve yapı sektörünün uluslararası gelişimini ana misyonu olarak görür ve yıllardır ödün vermediği yayıncılık çizgisini sürekli geliştirerek bu misyonu gerçekleştirmeyi hedefler.

Ispartakule Rezidans – ITAC International İnsan doğa etkileşimine çok amaçlı bir yaklaşım

Ispartakule mevkiinde – Bahçeşehir’e bağlantıyı teşkil eden yol kavşağında planlanan çok fonksiyonlu projenin, mevcut 17.00 m kot farkına, fonksiyonlarına göre tertibi ile entegre edilebilmesi, konseptin ana prensibi olmuştur.

Ön, yaya ve trafik ulaşım yoğunluğundaki kavşakta tabii zeminden itibaren üç kat olarak tertiplenmiş dükkanlar, yükselen kota tabii zemindeki gibi uyumlu olarak iki ve son arka bölümde bir kat olarak planlanmıştır. Dükkanların çatılarında sekerek düşen platformlar, öndeki kavşağa açılan dükkanlar ve önlerinde tertiplenen yeşil açık alanları ile gezi, istirahat bahçeleri, cafeler olarak düşünülmüştür.

Yine zeminin düşüşüne ve imar durumu kurallarına göre tertiplenen bodrumlar, bir bölümünde dükkanların depoları, bir bölümlerinde otopark, sığınak ve gerekli tesisat-elektrik merkezi mekanları olarak planlanmıştır.

16 kat olarak planlanan yüksek blok 750/750 m statik akslar ve her aksın 6 modüle bölünmesi ile 125 m’lik modüller sistemden oluşturulmuştur. Bu sistemin devamı tüm fonksiyonlar için (zemin dükkanları, otopark çözümleri, üst yükselen blokun residence veya home-office olarak düzenlenmelerinde) planlamalara müsbet uyum sağlamaktadır.

Tabanı teşkil eden ve yol kotunun üst kısmından düz ulaşılan plato üzerinde açılan piramit formu üstleri ışıklanma ile düşünülmüş iki katı plato üzerinde, iki katı (tek+asma katlı) blok, tümü ile bir açık çarşı veya orta açık mekana açılan dükkanlar olarak tertiplenebilecektir.

Mimari konseptte tüm fonksiyonların, iki ve üçüncü boyutları ile boşluğa ve tabiata açılımları, insan-tabiat ilişkisini en sıcak entegrasyon ile temin edebilmelerinin psikolojik ve fiziksel faydaları ön plana alınmıştır.