Yeni tasarım ve içeriğiyle okurlarıyla buluşan Türkiye’nin en köklü inşaat dergisi olan İnşaat Dünyası dergisi, Türkiye’nin lokomotif sektörü olan inşaat ve yapı sektörünün uluslararası gelişimini ana misyonu olarak görür ve yıllardır ödün vermediği yayıncılık çizgisini sürekli geliştirerek bu misyonu gerçekleştirmeyi hedefler.

Kılıçoğlu yüzde 20’lik büyüme hedefliyor

2010 yılında büyüme hedeflerini aktaran ve yeni ürünlerinde enerji verimliliğine önem verdiklerini ifade eden Kılıçoğlu Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ali Osman Özyademir, “Çatılardan enerji elde edilmesi konusunda Kılıçoğlu çalışmalarını tamamlayarak çatılara estetik, uzun ömürlü ve yüksek verimli enerji çözümleri sunmaktadır.”diyor.

Kısaca firmanızı tanıtır mısınız?

Ali Osman Özaydemir: Kılıçoğlu 1927 yılında Eskişehir’de Sabri Kılıçoğlu tarafından kurulmuştur. Kurulduğu tarihten günümüze ürettiği kiremitler ile çatı sektörünün lider markası olma özelliğini sürdüren Kılıçoğlu, sektöründe “kalite” kavramı ile özdeşleşen bir marka olmuştur. Yapmış olduğu yenilikler ve teknolojiye verdiği önem sayesinde hep ilkleri başarmış olan Kılıçoğlu, sektörünün gelişmesine, çağdaşlaşmasına sürekli katkı sağlayan bir kuruluş olma özelliğindedir. Kılıçoğlu inşaat sektöründe çatı ve cephe konuları başta olmak üzere kaliteli ve doğru uygulamaları araştıran, üreten ve hizmet sunan bir kuruluştur.

Faaliyet alanlarınız hakkında bilgi verebilir misiniz?

Kılıçoğlu inşaat sektöründe çatı ve cephe konuları başta olmak üzere kaliteli ve doğru uygulamaları araştıran, üreten ve hizmet sunan bir kuruluştur. Pişmiş kilden mamul kiremit sektöründe, Türkiye’nin lider markalarından biri konumundadır. Kaliteli kiremitlerin, kaliteli çatı sistemleri ile birlikte kullanıldığında mükemmel çatıların elde edilebileceği gerçeğinden hareket ederek, çatı sistem ürünlerinde her türlü detayı müşterilerine sunmaktadır. Doğru uygulamaların yapılabilmesi için de ayrıca uygulama hizmetlerini “Kılıçoğlu Yetkili Servisleri” ile organize etmektedir. Çatının yanında ikinci önemli faaliyet alanı cephedir. Doğru yalıtım sloganıyla ürettiği “İzocephe Mantolama Sistemi” Türkiye’nin tüm bölgelerindeki yalıtım ihtiyacını sadeleştirilmiş paket mantığıyla çözmektedir. Doğru yalıtımın çok daha fazla kazandırdığı gerçeğiyle de “İzocephe” yapılan ısı yalıtım yatırımından en yüksek kazancı sağlamaktadır. Cephede ayrıca dekoratif tuğla ürünleri ile de hizmet verilmektedir.

Çatı sistem ve uygulamalarında gelişen teknoloji ve yenilikler konusundaki yaklaşımlarınız neler?

Çatı, bir bütün olarak ele alındığında en yüksek faydayı sağlayacak bir yapı parçasıdır. Çatılarda kullanılan ürünlerin tümüyle doğru olması ve uygulamaların da tümüyle doğru yapılması durumunda çatıların sorunsuzca ve yıllarca yapıyı koruması beklenebilir. Kılıçoğlu, bu düşünceden yola çıkarak teknolojinin sağladığı imkanlar çerçevesinde, doğru çatı uygulamalarını sağlayan ürünleri üretmekte ve bu ürünlerin uygulanması konusunda çatı ustalarını bilgilendirmektedir. Ayrıca “Kılıçoğlu Yetkili Servisleri” ile de anahtar teslim mükemmel çatı hizmeti sunmaktadır. Çatıların nefes alan, ısı yalıtımı sağlayan, ses yalıtımı sağlayan, konforlu, çevreye zarar vermeyen, yangına karşı güvenli yapı parçaları olmaları gerekmektedir. Bu nedenle Kılıçoğlu ürettiği tüm ürünlerde bu kriterleri sağlayan ürünleri müşterilerine sunmaktadır. Ayrıca çatılardan enerji elde edilmesi konusunda Kılıçoğlu çalışmalarını tamamlayarak çatılara estetik, uzun ömürlü ve yüksek verimli enerji çözümleri sunmaktadır.

İnşaat sektörünün geldiği düzeyi nasıl değerlendiriyorsunuz?

İnşaat sektörü sürekli olarak gelişmesine rağmen, bu gelişim hızı bir türlü önlenemeyen haksız rekabetten dolayı yavaşlamaktadır. İnşaat, uzun ömür kavramı çerçevesinde faaliyet gösterilmesi gereken bir konudur. Kısa ömürlü, yanlış çözümler yapılarda sadece günü kurtarırken, tamir ve tekrardan yapılma maliyetleri nedeniyle inşaat sektörü çok verimsiz, milli servetin israf edildiği bir alan haline gelmektedir. Çağdaş toplumlarda standartların uygulandığı ve denetimlerin standartlar çerçevesinde yapıldığı gözlenirken, Türkiye’de çağdaş yönetmeliklerin olmasına rağmen yetersiz denetimler neticesinde haksız rekabet Türk inşaat sektörünün gelişmesini yavaşlatmaktadır.

Küresel ekonomik kriz sektörü nasıl etkiledi ve sizin krize karşı aldığınız mali önlemler nelerdi?

Küresel kriz inşaat sektörünün gelişim hızını yavaşlatmış ve birçok firmayı olumsuz etkilemiştir. Şirket karlılıkları dibe vurmuş ve adeta krizin dineceği güne kadar birçok kuruluş kabuğuna çekilmiştir. Krizler esasında, ağaçların budanmasına benzer bir biçimde ekonomiyi yönlendirmektedir. Nasıl budama sonrasında ağaç daha çok meyve verirse, krizler sonrasında da yola devam eden firmalar ekonomiye daha çok katkıda bulunurlar. Kılıçoğlu ekonomik kriz süresince doğru üretim ve satış planlaması yoluyla krize karşı önlemlerini almıştır. Stok ve nakit akışı yönetiminin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi sonucunda kriz sadece büyüme hızında bir yavaşlamaya neden olmuştur. Diğer yandan kriz dönemi, kriz sonrası oluşacak fırsatlar için yeni girişimlerimizin filizlendiği bir dönemi oluşturmuştur. Kısacası Kılıçoğlu olarak krizden güçlenerek çıktığımızı düşünüyorum.

Ar-Ge ve inovasyona yönelik çalışmalarınız neler?

Her zevke göre renklenen ve şekillenebilen estetik çatılar, çatılarda enerji üretimi, çatı ve cephede ısı yalıtımı, yoğuşmayı engelleyen nefes alan yapı ürünleri güncel Ar-Ge konularımızı oluşturmaktadır. Ürün Ar-Ge çalışmaları yanında hizmet kalitesinin yükselmesi ve doğru uygulamaların hayata geçirilebilmesi amacıyla Çatı Ustası Kulübü ve Yetkili Servisler organizasyonları oluşturulmuş ve bu organizasyonların sürekli bir gelişim içinde olmaları hedeflenmiştir.

Yeşil çatı uygulamaları hakkındaki görüşlerinizi ve gelişmelere ilişkin değerlendirmelerinizi aktarır mısınız?

Yeşil çatılar bir konsept çalışma olup, maliyeti son derece yüksek ve bakım gerektiren çatı çeşitlerindendir. Yaygınlaşacağı konusunda şüphelerim vardır. Ama pek tabi ki her ürünün bir kullanım yeri olacağından yeşil çatıların da sektörde marjinal bir yerinin olacağı düşüncesindeyim. Genel çatı uygulamasına bir alternatif olamayacağı kanısındayım. Hele Türkiye’deki çatıların düşük maliyet düşünülerek yapıldığı gerçeği ortadayken yeşil çatıların çok yaygınlaşabileceği inancıda değilim. Belki endüstriyel binalarda, mesela alışveriş merkezlerinde, bir alternatif olarak uygulamaları görülebilir.

2010 yılında öne çıkan yeni ürünleriniz ve özellikleri hakkında bilgi verebilir misiniz?

Yeni ürünlerimiz arasında Kılıçoğlu enerji panelleri, Kılıçoğlu İzoçatı su ve ısı yalıtım levhası ve İzocephe Mantolama sistemi bu yılın ürünleri olarak öne çıkmaktadır. Dikkat edilecek olursa bu ürünlerin ana fikri enerjidir. Enerji verimli doğru çözümlerin en uygun fiyatla sunulması şeklinde bu ürünler oluşturulmuştur. Böylece yapılan yatırım çok daha kazançlı olmaktadır.

Son dönem gerçekleştirdiğiniz projeler hakkında bilgi verir misiniz?

Türkiye’nin dört bir köşesinde birçok projeye Kılıçoğlu imzası atılmaktadır. Özellikle büyük şehirlerimizde yer alan en prestijli yapılarda Kılıçoğlu ürünleri kullanılmaktadır. İstanbul’da Avrupa Konakları, La Vie Konakları, Spradon evleri, Esenbahçe Konutları, Kartepe Park, Pınar Konakları ve daha birçok prestijli yapı Kılıçoğlu ürünlerini tercih etmiştir.

2010 yılından beklentileriniz nelerdir?

Kılıçoğlu 2010 yılında yüzde 20 büyüme hedeflemiştir. Bu büyüme gerek yeni girişimlerle büyümeyi gerekse mevcut konularda büyümeyi içermektedir. Etkinliği yükseltilmiş pazarlama ve üretim faaliyetleri büyümemizin enerjisini sağlayacaktır. Ayrıca krizden çıkış ile birlikte inşaat sektörünün dipten dönecek olması da büyüme beklentilerimizi olumlu yönde destekleyecektir. Sonuç olarak krizden güçlenerek çıkan bir konumda 2010 yılında gelişmemizi sürdüreceğiz.