Yeni tasarım ve içeriğiyle okurlarıyla buluşan Türkiye’nin en köklü inşaat dergisi olan İnşaat Dünyası dergisi, Türkiye’nin lokomotif sektörü olan inşaat ve yapı sektörünün uluslararası gelişimini ana misyonu olarak görür ve yıllardır ödün vermediği yayıncılık çizgisini sürekli geliştirerek bu misyonu gerçekleştirmeyi hedefler.

Adıyaman Üniversitesi Yerleşkesi – Atus Mimarlık Adıyaman Üniversitesi’nde mimari bir dil bütünlüğü

MASTER PLAN

T.C. Adıyaman Üniversitesi´nin kurulmasıyla 2007 yılının son çeyreğinde başlanan master plan tasarım çalışmaları, Atus Mimarlık bünyesinde Prof.Dr. Gönül Evyapan’ın mimari tecrübe ve bilgisiyle, etken ve edilgen bir süreç olarak devam edip 2008 yılının üçüncü çeyreğinde tamamlanmıştır. T.C. Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Gündüz’ün, akademik ve idari personelin ve Üniversite kuruluşuna destek vermiş kişilerin proje süresince var olan kritikleri ve emekleri; master planın Üniversitenin sahip olduğu misyon ve vizyon ile örtüşmesi açısından çok önemlidir.

Yerleşke planının oluşturulmasında, mimari ve kentsel kriterlerin yanında, yeni kurulmakta olan üniversitenin mülkiyet sorunları ve süreçleri, bütçe ve altyapı konuları ve Devlet Planlama Teşkilatı üniversite yerleşke planları tasarım kriterlerini etkilemektedir. Bu sebeple belirlenen mimari tasarım kriterleri ile birlikte yukarıda sözü edilen diğer nedenlerden ötürü sorulara ve sorunlara sürekli ve tutarlı bir şekilde cevap verebilecek esnek ve fonksiyonel çözümler düşünülmüştür.

Yerleşke olarak belirlenen arazi, kentin batısında, merkeze 3 km uzaklıkta, şehir yerleşmelerinin içinde kalacak bir konumda, üniversite kurulmadan önceki eğitim verilen yapıların bulunduğu Gölbaşı-Malatya yolu üzerindedir. Yerleşke 2007 sonunda kamulaştırılmış, tapulu, tahsisli ve kamulaştırma ve tahsis edilme ihtimali olan yaklaşık 1200 dönümlük bir alanı kapsıyordu. Master plan tasarımında üniversitenin sahip olduğu ve sahip olma ihtimali olan araziler çok önemli bir rol oynamıştır.

Yerleşkenin karayoluna cephe olan kısımda mevcut olan binalar bulunmaktadır. Ortasında araziyi ikiye bölen kuru dere yatağı ve kuzeybatı ucunda doğal sınır teşkil eden su kanalı bulunmaktadır. Kampüs gelişimi binaların varlığı ve kuzeybatı ucundaki 250 dönümlük arazinin de üniversiteye dahil olması düşünülerek karayolundan su kanalına doğru kuru dere yatağında oluşturulacak yaya yolunun “alle” iki yanında yapılacak binalarla düşünülmüştür.

Karayolunun doğu tarafında üniversiteye tahsis edilen %80 tamamlanmış Kültür Merkezi ve tahsis edilme ihtimali olan arazilerin bulunması nedeni ile yaya yolunun bu bölgeye doğru yönlendirilmesi ve yaya köprüsüyle bağlantı kurulması sağlanmıştır.

T.C. Adıyaman Üniversitesi yerleşkesinin oluşturacağı bu master plan doğrultusunda inşaatlara ve altyapı çalışmalarına başlanmıştır. Bahsedildiği gibi ortaya çıkan sorulara ve sorunlara ve gelişmelere sürekli ve tutarlı çözümler getirebilecek tasarım nihai haline 2009 başında gelmiştir.

Master Plan Projesi sırasında ve devamında Üniversite’nin stratejik hedefleri doğrultusunda bina projeleri hazırlanmış, inşaat çalışmaları başlamış ve %80’i 2010 Ekim ayında bitirilip hizmete girecektir. Bu projelerin büyük bir kısmı mimari bir dil bütünlüğü ve birlikteliği sağlayacak şekilde Atus Mimarlık Tarafından Prof. Dr. Gönül Evyapan ile birlikte tasarlanmıştır. 13500 m2’lik Mediko-Sosyal Binası, 25000 m2’lik Fen-Edebiyat Fakültesi Binası, 3250 m2’lik Merkezi Araştırma Laboratuvarı, 5000 m2’lik Kapalı Spor Salonu, 5000 m2’lik İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Binası ve Rektörlük Konutu Atus Mimarlık firmasının tasarladığı, yerleşke içinde bulunan ve inşaatı devam etmekte olan projelerdir.

MEDİKO-SOSYAL BİNASI

Yüklü ve karmaşık bir kullanım programı olan binada, birbirleriyle ilintili etkinliklerin fiziksel yakınlığı ve böylece etkileşimleri, karşılıklı katkıyla kullanıcıya verdikleri hizmetin maksimize edilmesi gözetilerek mekan organizasyonu gerçekleştirilmiştir.

Binanın işlevsel olarak temelde üçlü bir yapısı vardır: yemekhaneler öğrenci sosyal, sportif ve kültürel etkinlikleri, sağlık hizmetleri. Bu üçlü kurgu binada yansımakta ancak tek bir yapı kompleksi olarak bütünleşebilmektedir.

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ BİNASI

Fen- Edebiyat Fakültesi kompleksinde öğrenci yaşamının geçeceği mekanlar; öğrenci girişleri, servis mahalleri (WC, vestiyer), dolaşım güzergahları (yatay ve düşey), derslikler ve amfiler, laboratuvarlar, kantin / dinlenme gibi sosyal kullanımlar, avluya açılım, “öğrenciye has ortamlar” olarak ele alınmıştır.

Öğretim üyesi odaları gerek yatayda, gerekse düşeyde öğrenci ortamından ayrılmıştır. Girişleri ayrıdır. Öğretim üyesi odaları Fen ve Edebiyat olarak iki blok şeklinde, dersliklere dik yönde, avlunun batı ve doğu kenarlarında yükselmekte; avlunun güney kenarında Dekanlık kullanımıyla birbirine bağlanmaktadır. Giriş seviyesinde öğrencilerle ilgili kullanımlar (bilgisayar laboratuvarları, öğrenci işleri, ofisler vb.) yer almakta, sözü geçen “öğrenci ortamı”yla birleşmektedir.

Bu iki bloğun kuzey uçlarındaki merdiven ve asansör kovalarıyla dersliklere ve laboratuvarlara ulaşılmakta, öğretim üyesi–öğrenci trafiği kesişimi bu noktalarda gerçekleşmektedir. Sözü geçen avludaki geniş havuz, Adıyaman Üniversitesi amblemindeki Nemrut Dağı’nı simgeleyen üçgenin yansımasıdır. Öğretim üyesi ve öğrencilerin hem alleden, hem de kuzey çeperdeki araç yolundan yaklaşmaları sağlanmıştır.

MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI

Araştırma Merkezi, Fen – Edebiyat Fakültesi ile Mühendislik Fakültesinden gelecek kullanıcılara hizmet etmek üzere, onlara yakın konumlandırılmıştır. Arsa eğimlidir. Ana yaklaşımın olduğu en üst seviyeden idare, amfi, depo ve servislere ulaşılmaktadır. Bu üst bloğun ortasından çıkarak eğim boyunca rampalar dizgesiyle ana dolaşım aksı uzanmaktır. Rampa sahanlıklarından, ona dik yönde sağlı-sollu laboratuvarlara geçilmektedir.

Laboratuvar kollarındaki koridorların alçak tavanı nedeniyle ışık çift yönden alınabilmektedir. Ana dolaşım – laboratuvar kolları arasında kurulan sistemde, binanın bir aşama daha uzatılması esnekliği sağlanmıştır.

KAPALI SPOR SALONU

Binanın mimari programı, büyüklüğü ve kapsamı Üniversite yöneticileri ile hem spor aktivitelerinin gerçekleşeceği bir bina hem de üretilen kapalı mekânın sosyal ve kültürel amaçlı kullanılabileceği bir merkez olması çerçevesinde belirlenmiştir.

Spor Salonu hacmi sahip olduğu hareketli tribün sayesinde, kapalıyken; birden fazla spor aktivitesinin, fuar-sergi ve gösteri gibi aktivitelerin, açıkken 1600 kişilik seyirci kapasitesi ile basketbol, voleybol be hentbol müsabakalarının, konser ve şenlik etkinliklerinin yapılmasına izin vermektedir. Bina içersinde bulunan diğer aktivite salonları, sauna ve buhar odası kullanışlı ve modüler soyunma odaları, kafeterya ve geniş fuayesiyle sadece bir spor salonu olmakla kalmayıp her sporun farklı türlerinin hem de spor dışındaki etkinliklerin yapılabilmesini sağlayan esnek ve fonksiyonel bir merkez olarak hizmet vermektedir.