Yeni tasarım ve içeriğiyle okurlarıyla buluşan Türkiye’nin en köklü inşaat dergisi olan İnşaat Dünyası dergisi, Türkiye’nin lokomotif sektörü olan inşaat ve yapı sektörünün uluslararası gelişimini ana misyonu olarak görür ve yıllardır ödün vermediği yayıncılık çizgisini sürekli geliştirerek bu misyonu gerçekleştirmeyi hedefler.

Depreme dayanıklı binalar için iyi bir su yalıtımı gerekir

Deprem kuşağı üzerinde olan Türkiye’de sürekli olarak meydana gelen irili ufaklı depremler nedeniyle, binaların radye temel ve perde betonlarında kılcal çatlaklar oluşur. İmalat aşamasında yapılmış olan su yalıtımı uygulaması zaman etkisiyle zarar görmüş ise, bu çatlaklardan ilerleyen hava ve nem, çatlak içindeki demir donatıyı hızla çürütür. Sonraki sarsıntılarda, çatlak boyunca çürüyen ve incelen demir donatı kırılır ve kopar. Bu nedenle binaların temel ve taşıyıcı betonarme perdelerine yapılan su yalıtımı, depreme karşı dayanıklı olmaları açısından çok önemlidir.

Ülkemizde binalarda su yalıtımı konusunda henüz bir yönetmelik yoktur. Bu nedenle su yalıtımı ürünlerinin seçimi ve uygulanması tamamiyle inşaat firmaları ve müteahhitlerin insiyatifine kalmakta ve ne yazık ki bu konuda yanlış ve eksik uygulamalar yapılmaktadır. Özellikle binaların toprak altında kalan kısımlarının yalıtımında yapılan hataların, sonradan telafisi çok zor olduğundan, bu konu genellikle ihmal edilmekte; dolayısıyla donatılar zarar görmektedir. Ülkemizde, binaların statiğinde çok önemli rolleri olan temel ve taşıyıcı perdelerin su yalıtımları ile ilgili, sadece içeriye su girmemesi amacıyla uygulama yapılmaktadır. Halbuki binaların toprak altında kalan bu kısımlarına uygulanan su yalıtımının görevi, öncelikle donatıyı korumaktır.

Yaklaşık dört yıl önce AB-Schomburg Yapı Kimyasalları tarafından inşaat sektörüne kazandırılarak, birçok projenin temel ve betonarme perdelerinin su yalıtımında kullanılan Betocrete-C16 Kristalize Kapiler Su Yalıtımı Beton Katkısı, betonarme binaların radye temel, taşıyıcı perde ve kolonlarında betonun sürekli ve aktif bir parçası olarak, meydana gelen irili ufaklı depremler nedeniyle oluşan kılcal çatlakları kendiliğinden iyileştirme etkisiyle önemli bir avantaj sağlamaktadır. Bu katkı betonun içindeki serbest kireç ve su ile reaksiyona girerek kristaller oluşturur, gözenekleri doldurarak betonu bütünüyle ve kalıcı olarak su geçirimsiz kılmaktadır. Betocrete-C16 aynı zamanda betonun basınç mukavemetini de artırmaktadır.

Dünyada ilk ve tek Kristalize Kapiler Esaslı Su Yalıtımı Beton Katkısı olarak Shomburg firması tarafından Almanya’da üretilen Betocrete C-16 ile aynı özellik ve etkilere sahip olan diğer bir katkı da, akışkanlaştırıcı ilaveli Betocrete C-17’dir. Son dönemde ayrıca Betocrete C-21 adı altında kristalize kapiler özelliği yanısıra, su itici özelliği de olan 3. nesil inorganik sıvı beton katkısı geliştirilmiştir.

Betonun dış yüzeyine uygulanan su yalıtımı malzemeleri, belli bir süre sonra deforme olarak kullanım ömürlerini tamamlarlar ve böylelikle bu betonarmeler korozyona maruz kalır. Korozyon betonarme ve demir donatıyı çürüterek binanın dayanıklılığını olumsuz etkiler. Resmi rakamlara göre 18 bin kişinin öldüğü, onbinlerce kişinin yaralandığı, binlerce binanın yerle bir olduğu, onbinlercesinin de hasar gördüğü büyük marmara depreminden sonra yıkılan binaların yüzde 66 sında çürümüş donatılar tesbit edilmiştir.

Betocrete-C16 katkılı betonarmelerde sonradan oluşabilecek kılcal çatlakların suyla teması durumunda, bu çatlaklar kapiler kristalizasyon etkisiyle kapanır ve suyun donatıya ulaşarak korozyona yol açması sürekli ve kalıcı olarak engellenmiş olur.

Son yıllarda özellikle Almanya ve A.B.D. olmak üzere birçok ülkede kullanılan Betocrete serisi beton katkıları ile su yalıtımı sağlanan betonun kesinlikle su geçirmemesi konusunda en ilginç proje Hamburg Limanında gerçekleştirilmiştir. Limanı büyütmek amacıyla inşa edilen yüzer beton iskelelerde su geçirimsizlik önlemi olarak sadece Betocrete C-16 kullanılmıştır.

Betocrete C-Serisi katkılar betonun kalıcı bir parçası olarak, betonu ömrü boyunca su geçirimsiz kılmaktadır. Bu şekilde su yalıtımı sağlanan betonlarda herhangi bir korumaya gerek kalmamakta ve işçilik süresi açısından büyük avantajlar sağlanmaktadır. Ayrıca bu katkılar ile ilgili yapılan testlerde, betonun basınç dayanımı yüzde 3 oranında arttırdıkları saptanmıştır.