Yeni tasarım ve içeriğiyle okurlarıyla buluşan Türkiye’nin en köklü inşaat dergisi olan İnşaat Dünyası dergisi, Türkiye’nin lokomotif sektörü olan inşaat ve yapı sektörünün uluslararası gelişimini ana misyonu olarak görür ve yıllardır ödün vermediği yayıncılık çizgisini sürekli geliştirerek bu misyonu gerçekleştirmeyi hedefler.

GF HAKAN PLASTİK YALINLAŞIYOR

Yalınlaşmadaki temel amacı, müşteri memnuniyeti yaratmak ve yalın dönüşümü tüm ekiple birlikte gerçekleştirmek olan GF Hakan Plastik, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. GF bünyesine katılım ile birlikte tüm dünyada geçerli olan global GF ürün ve süreç standartlarını uygulamaya başlayan GF Hakan Plastik, plastik boru sektöründe yalın üretim faaliyetlerine öncelik vererek gelişimini sürdürüyor.

Ürün ve hizmet yaratma sürecini israftan arındırıp sadeleştirerek, sunulan değeri mükemmelleştirmek ve bu yolla firma kârlılığını artırmak amacını taşıyan sistem ve teknikler bütünü olarak tanımlanan Yalın Üretim, GF dünyası için önemli bir yer tutuyor. Yalın kültürü tabana yaymak ve tüm organizasyonu yalın anlamında aktive etmeyi amaçlayan GF Hakan Plastik, maliyetleri kontrol altına alarak pazarda ayrışabilmeyi hedefliyor. Yalın düşüncede israf, bilinen anlamının ötesinde müşteri açısından bir değer oluşturmayan, müşterinin fazladan bedel ödemeyi kabul etmeyeceği her şeydir. Tasarımdan sevkiyata tüm ürün/hizmet yaratma aşamalarındaki her türlü israfın (Fazla çalışma, fazla işlem, stok, gereksiz hareket, gereksiz taşıma, hatalı ürün, bekleme, kullanılmayan beyin) yok edilmesi ile maliyetlerin düşürülmesi, müşteri memnuniyetinin artırılması, piyasa koşullarına uyum esnekliğinin kazanılması, nakit akışının hızlandırılması hedeflenir. GF dünyasında yalınlaşmak ise, müşteri memnuniyeti için her bir kişinin gücünü aktif hale getirmeyi ifade ediyor.

PLASTİK BORU SEKTÖRÜNDE YALIN ÜRETİM      

Plastik boru ve ek parça sektöründe birçok farklı yalın aracı kullanılıyor. Bunlardan bazıları: Kaizen, akış yaratmak (tek parça akış), çekme sistemi kurmak, dengelemek, stabilize etmek, 5S, Smed, görsel yönetim, israfları tespit etmek ve yok etmek, değer yaratmak, Poka Yoke (hata engelleme), VSM (Değer Akış Haritalama, hammaddenin tedarik edilmesinden müşteriye ürün ulaşana kadar sürdürülen süreçlerdeki değer yaratmayan israfların belirlenmesi ve değer yaratma sürecinin kısaltılması, değer döngüsünün hızlandırılması). Temelde tüm yalın faaliyetler iyileştirme prensibine dayanıyor. Yalın iyileştirmeler de Kaizen çalışmaları ile yürütülüyor. Kaizen kelimesi, Japonca değişim anlamına gelen “kai” ve iyileştirme anlamına gelen “zen” sözcüklerinden oluşuyor, bütünsel olarak düşünüldüğünde “iyileştirerek değiştirme” anlamını taşıyor.

Süreç, zaman ve teknolojide yavaş yavaş, fakat çok sayıda hızlı gelişme sağlamayı ve maliyetlerde azalmayı ifade eden bir kavram olan Kaizen, plastik sektöründe;

  • Proses iyileştirme (hızlandırma, israftan arındırma, verim/kapasite artışı),
  • Lojistik/sevkiyat süreç iyileştirme (Örneğin, lojistikte birden fazla tur sayısı ile yapılan taşımanın toplu hale getirilmesi, israf azaltma ve yok etme),
  • Kalite hata önleme ve
  • Ofis kaizenleri ile yine her türlü israf azaltma/süreç hızlandırma şeklinde yapılabiliyor.

Plastik sektöründe uygulanabilecek diğer yalın prensipler şunlardır: “Akış”, “Çekme”, “Dengeleme” ve “Stabilize etme.”

KAYNAKLARIN VERİMLİ KULLANIMI

Yalın faaliyetlerin sağladığı en önemli çıktılardan biri olan kaynakların verimli kullanılabilmesi için “değer”in ortaya çıkarılması, katma değeri olmayan tüm faaliyetlerin farkına varılması ve bunlardan arındırılması gerekiyor. Yalın kültürü tabana yaymak ve tüm organizasyonu yalın anlamında aktive etmek amacıyla GF Hakan Plastik, 2019 yılı sonunda başlayan ve 2020 yılı içerisinde de devam eden çalışmalarıyla şirket içinde tüm organizasyonların dâhil edildiği 13 ayrı eğitim gerçekleştirdi. Özellikle 2020 yılında lojistik faaliyetler, tedarik süreçleri ve prosese yönelik çalışmalar ile yıllık 1 milyon CHF tasarruf yapılmasına yönelik çalışmalarını da sürdürüyor.