Yeni tasarım ve içeriğiyle okurlarıyla buluşan Türkiye’nin en köklü inşaat dergisi olan İnşaat Dünyası dergisi, Türkiye’nin lokomotif sektörü olan inşaat ve yapı sektörünün uluslararası gelişimini ana misyonu olarak görür ve yıllardır ödün vermediği yayıncılık çizgisini sürekli geliştirerek bu misyonu gerçekleştirmeyi hedefler.

SAĞLIK YAPILARININ MİMARİ YAKLAŞIMLARINDA DEVRİMCİ GELİŞMELERE İHTİYAÇ VAR

Tüm dünyanın öncelikli gündemi haline gelen koronavirüs salgının, sağlık yapılarının bugününü ve geleceğini nasıl etkileyeceğine ilişkin görüşlerini paylaşan ZOOM TPU Kurucu Ortağı Levent Çırpıcı, diğer yapılardan çok daha fazla disiplinin işbirliğiyle inşa edilen sağlık yapılarında, acil salgın senaryolarının planlanması kadar, bu planlamanın sürekli güncellenmesi gerektiğinin önemine vurgu yaptı. COVID-19 salgınıyla birlikte gerek şehircilik gerek inşa etme faaliyetleri ve mimari yaklaşımlarda devrimci gelişmelere ihtiyaç duyulduğunu kaydeden Çırpıcı, bu hususun gelecekte büyük öneme sahip olacağının altını çizdi.


LEVENT ÇIRPICI / ZOOM TPU

Sağlık yapılarının yaşadığımız son salgın ile gündemin en ön sırasında yerini aldığını söyleyen ZOOM TPU Kurucu Ortağı Levent Çırpıcı, sağlık yapılarının birçok etkenden dolayı tam hizmete açıldığında bile, kısmen de olsa revizyona ihtiyaç duyulacak şekilde hizmete gireceğini belirtti. Çırpıcı, “Bunun başlıca nedeni, değişen yönetmelikler, gelişen keşifler ve araştırmalarla teşhis ve tedavilerin değişmesi, özellikle henüz açılmış bir tesisi dahi başa döndürecek kadar değiştirme potansiyelini barındırmasıdır” dedi.

Meydanlarda yapılabilecek prefabrik birimler

HASTANE MİMARİSİ, DİĞER YAPILARDAN ÇOK DAHA FAZLA DİSİPLİNLE İŞBİRLİĞİ GEREKTİRİR

Mimarinin inşa etme eyleminin doğası gereği yavaş ilerleyen bir süreç olduğunu ifade eden Levent Çırpıcı, “Hastane mimarisi, diğer tüm yapılardan çok daha fazla disiplin ile işbirliği gerektiriyor, bu da sürecin daha fazla yayılmasına ve uzamasına sebep oluyor. COVID-19 salgınıyla birlikte gerek şehircilik gerek inşa etme faaliyetleri ve mimari yaklaşımlarında devrimci gelişmelere ihtiyaç duyulduğunu tüm insanlık yeterince anlamamış olsa bile, gelecekte bunun çok önemli olacağı neredeyse kesinlik kazanmıştır” şeklinde konuştu.

Hızlı kurulum ve kolay taşınabilir birimler

ACİL SALGIN SENARYOLARI PLANLANARAK SÜREKLİ GÜNCELLENMELİ

Çırpıcı, salgınları da öncülleyerek genel olarak hastaneler için bazı başlıklar incelendiğinde şu hususlara dikkat çekiyor; “Hastaneler, bulundukları coğrafyanın nüfusuna ve o coğrafyanın hastalıklarındaki istatistiklere göre planlanırlar. Hastanelerin kapasiteleri de aynı kriterlere göre yapılır. Yaşanan salgın ve afetler göz önünde bulundurularak, yeni hastane kampüslerinde, hastane bahçelerinde, ana yapıya bağlı acil salgın senaryoları planlanarak sürekli güncellenmeleri yapılmalıdır. Mimarlar, hastane yapılarında daha çok teknolojik ve tıbbi yaklaşımların durumuna göre tasarım çözümlerini üretebilir ve yenileyebilirler. Mimari planlama hataları, daha sonra ilk yatırım maliyetleriyle birlikte genel giderlerin artmasına da neden olabilmektedir. Bu planlama hataları sonrasında teknolojik destekle giderilmeye çalışılmaktadır ki bu mimarlığın ana yaklaşımıyla çelişmektedir. Gerek devlet gerek özel hastanelerde birçok disiplin bir arada çalışsa bile, bazı birimlerdeki zayıflık ya da ihale yöntemlerindeki yaklaşım hataları nedeniyle ölçek büyüdükçe olması gereken özden uzaklaşıldığı gözlenmektedir. Hijyen konusu çok önemli, ancak gelişen son teknolojik üretimlerle (Nano teknoloji gibi) artık neredeyse hijyen olmayan malzeme bulmak imkansıza yakın. Fakat yine de tüm sağlık yapıları ve enfeksiyon hastalıkları dernekleri, salgın ile ilgili alt kurullara dahil edilmeli. Bunlarla birlikte basit bir cep telefonu gibi daima ve her an tüm birimlerde güncellemeleri yapmaları için gerekli organizasyon altyapıları hazırlanmalıdır.”

Modüler, prefabrik birimler ve zaman ilişkisi

GERÇEK UZMANLARIN YÖNETTİĞİ YAKLAŞIMLAR YEREL VERİLERLE DEĞERLENDİRİLMELİ

“Önemli olan hiçbir şey acil olamaz!” cümlesini anımsatan Levent Çırpıcı, sözlerine şunları ekledi; “Bu cümlenin her anlamıyla özümsendiği, gerçek uzmanların yönettiği yaklaşımların yerel verilerle değerlendirileceği ve süreceği bir sürecin yönetildiği; mimari, iç mimari, mühendislik gibi konular sonuç olarak ele alınmalıdır.”

Mevcut hastanelere yapılan eklentiler

SALGIN SONRASI HASTANE İÇ MEKÂNLARI İÇİN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

Liv Ulus Hastanesi – Zoom TPU