Yeni tasarım ve içeriğiyle okurlarıyla buluşan Türkiye’nin en köklü inşaat dergisi olan İnşaat Dünyası dergisi, Türkiye’nin lokomotif sektörü olan inşaat ve yapı sektörünün uluslararası gelişimini ana misyonu olarak görür ve yıllardır ödün vermediği yayıncılık çizgisini sürekli geliştirerek bu misyonu gerçekleştirmeyi hedefler.

ZEROBUILD FORUM’20, SIFIR ENERJİ BİNALARLA İLGİLİ DÜNYA ÇAPINDAKİ UYGULAMALARI TÜRKİYE KAMUOYUNA TAŞIYACAK

“Bugünün tespitinin ve geleceğin senaryolarının ele alınacağı, dünyadan başarılı örneklerin detaylı şekilde analiz edileceği ZeroBuild Forum’20’de, tüketilen enerjinin büyük bir kısmının doğaya zarar veren fosil yakıtlardan oluştuğuna, birey ve ülke ekonomisi, milli güvenlik ve çevre için binalarda enerji talebinin azaltılmasının ve yenilenebilir enerji kaynakları kullanımının önemine dikkat çekilecek. ‘Sıfır Enerji Binalar’a dönüşüm konusunun her açıdan ve dünyanın dört bir köşesinden uzmanlarla ele alınacağı forum ile bu özellikteki binalara ulaşmanın aslında hiç de zor olmadığını tüm kamuoyuna göstermeyi amaçlıyoruz. Önümüzdeki yıllarda da tüm paydaşların Sıfır Enerji Binalar’a dönüşüm yolculuğunda gerekli bilgi ve araçlara ulaşabilmesi ve dünya çapında iletişim ağının imkânlarından faydalanabilmeleri için çalışmalarımızı artırarak devam ettireceğiz.”

Dünyanın önemli gündem konularından biri de enerji tüketimini azaltan ve çevreci yaklaşımların ön planda tutulduğu bir yapı modelinin yaygınlaştırılması. Buradan hareketle ‘Sıfır Enerji Binalar’ kavramını sizden dinlemek isteriz. Bu kavram ile hangi özelliklere ve avantajlara sahip yapılardan söz ediyoruz?

Sıfır Enerji Bina, ısıtma, soğutma, aydınlatma ve diğer tüketimleri için çok düşük miktarda enerji ihtiyacı olan ve bu ihtiyacını da tamamen yenilenebilir enerji kaynaklarından temin eden binadır. Sıfır Enerji Bina prensipleri, hem yeni inşaatlarda hem de mevcut konut ve hizmet  binalarının (ofisler, alışveriş merkezleri, hastaneler, okullar, vb.) yenileme çalışmalarında birçok proje türüne rahatlıkla uygulanabilir. ZeroBuild Forum da Sıfır Enerji Bina kavramının iki ana unsuru olan; “Enerji Verimliliği” ve “Yenilenebilir Enerji” ana başlıkları etrafında şekilleniyor. Tanım ve ölçüm kriterlerinden bağımsız olarak enerji verimli bina tasarımı ile binanın enerji ihtiyacını minimuma indirmek tüm Sıfır Enerji Bina projeleri için öncelik ve temel prensiptir. Düşük enerji ihtiyacı olan bina tasarımı elde edildikten sonra, binanın enerji ihtiyacı yenilenebilir enerji kaynaklarından temin edilir.

‘SIFIR ENERJİ BİNALAR’A ULAŞMANIN ZOR OLMADIĞINI GÖSTERMEYİ AMAÇLIYORUZ

Sıfır Enerji Binalar konusunu dünya gündemine taşıyacak olan ZeroBuild Forum’20’nin kapsamına, çıkış noktasına, amacına ve hedeflerine dair bilgi verir misiniz?

ZeroBuild Forum (Uluslararası Sıfır Enerji Binalar Sanal Forumu), Sıfır Enerji Binalar’a dönüşüm konusunda dünyanın dört bir yanından birçok lider ve yenilikçinin bir araya geldiği, yılın en önemli Sıfır Enerji Bina etkinliğidir. 23-27 Eylül 2020 tarihleri arasında çevrimiçi ortamda (www.zerobuild.org) ve Türkçe/İngilizce – İngilizce/Türkçe simultane tercüme ile gerçekleştirecek olduğumuz ZeroBuild Forum, özel iletişim ağı fırsatları ve odaklanmış sunumları ile Sıfır Enerji Bina işinin nasıl geliştirileceği ve dönüşümün nasıl sağlanacağına ilişkin bilgileri içeren uçtan uca bir dijital konferanstır. 2020 yılında ilk defa düzenlenecektir. Sadece binalarda kullanmak için her sene yaklaşık 15 milyar dolar enerji ithal eden ülkemizin birçok sorununa, konutlarda ve hizmet binalarında (ofisler, alışveriş merkezleri, hastaneler, okullar, vs.) enerji verimliliği ile fosil yakıt kullanımının düşürülmesi ve aynı zamanda yenilenebilir enerji kaynaklarına odaklanılması ile büyük ölçüde katkı sağlanabilir. Bu nedenle, dünyada birçok başarılı örneği bulunan, Avrupa Birliği’nde 1 Ocak 2021’den itibaren tüm yeni binalarda zorunlu hale getirilen ve birçok ülkenin de eylem planlarında yer alan Sıfır Enerji Binalar’a dönüşüm konusunu, ZeroBuild Forum’20’de her açıdan ve dünyanın dört bir köşesinden konunun uzmanları ile ele alacağız. Sanal ortamda 5 gün sürecek etkinlikte, herkes istediği yerden çevrimiçi ve ücretsiz olarak oturumları takip edebilecek, sorularını konunun uzmanlarına iletebilecek. Dünya örneklerinin paylaşımı ile tüm paydaşlara bir yol haritası sunabilmenin ötesinde, ülkemizin sahip olduğu mimarlık-mühendislik bilgisi ve üretim-sanayi kabiliyetleri ile Sıfır Enerji Binalar’a ulaşmanın aslında hiç de zor olmadığını tüm kamuoyumuza göstermeyi amaçlıyoruz.


ÖZGÜR KAAN ALİOĞLU
ZERO BUILD GENEL SEKRETERİ

GÜNCEL BİNA TEKNOLOJİLERİ, GERÇEK VAKA ANALİZLERİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ KATILIMCILARA SUNULACAK

Kuşkusuz, Sıfır Enerji Binalar ile ilgili dönüşüm, sadece bir ya da birkaç ülkenin değil, tüm ülkelerin bu dönüşüme uygun bir politika geliştirmesiyle amacına ulaşabilir. Bu noktada sormak isteriz; ZeroBuild Forum’20’de neler konuşulacak? Forum, nasıl bir yol haritası sunacak?

ZeroBuild Forum’20, kamu, özel sektör, akademisyenler, inşaat malzemesi üreticileri, sivil toplum kuruluşları, üniversite öğrencileri, mimarlar, mühendisler, konut sakinleri ve çevre gönüllüleri gibi birçok farklı kitleyi bir araya getirecek. ‘Sıfır Enerji Binalar’ hakkında özel ağ oluşturma fırsatı da sunan ZeroBuild Forum’20; yapı malzemeleri, yenilenebilir enerji, yalıtım, havalandırma, ısıtma, soğutma, ev otomasyonu, aydınlatma, ev aletleri, mimarlık ve müşavirlik hizmetleri gibi tüm ilgili disiplinleri ve tedarikçileri buluşturacak. Dünya çapında, Sıfır Enerji Binalar, Binalarda Enerji Verimliliği, Pasif Binalar, Enerji Yönetimi, Yenilenebilir Enerji Sistemleri ve ilgili konular üzerine çalışan, ağırlıklı olarak bu projeleri farklı tip binalarda hayata geçirmiş ve bu sebeple yaşanmış örnekleri kamuoyu ile paylaşabilecek 100’ün üzerinde uzman, konuşmacı olarak foruma katılacak. Katılımcılar, konuşmacı listesi ve oturum planlarına eylül ayının başı itibarıyla forum web sayfasından ulaşabilirler. 40’a yakın oturum ve 100’ün üzerinde konuşmacı ile ZeroBuild Forum’20, en güncel bina teknolojilerini gerçek vaka analizleri ve çözüm önerileriyle katılımcıların bilgisayarlarına, tabletlerine ya da akıllı telefonlarına getirecek. ZeroBuild Forum’un sanal etkinliği katılımcılara, canlı sunumlar ve soru cevaplar ile son derece etkileşimli bir ortam sunacak. Dijital olarak düzenlenmesinin en büyük avantajı, evinizden veya ofisinizden ayrılmak zorunda kalmadan her yerden deneyimlenmesinin mümkün olması.

FORUM, BİNA PROFESYONELLERİNİ, ÜRETİCİLERİ VE TEDARİKÇİLERİ BİR ARAYA GETİRİYOR

Forumun sektöre ve takipçilere ne tür faydalar sağlayacağından ve öneminden bahseder misiniz?

ZeroBuild Forum’20 katılımcıları, Sıfır Enerji Binalar’a ve karbon emisyonu azaltılmış şehirlere ulaşma konusunda bilgilerini arttıran ilgi çekici ve etkileşimli oturumlara katılacaklar. Konuya yeni olanlar ise, dünyanın dört bir yanından gelen diğer uzmanlarla tanışma ve onların deneyimlerini öğrenme fırsatları bulacaklar. ZeroBuild Forum bina profesyonellerini, üreticileri ve tedarikçileri bir araya getiriyor. Bina sahipleri, endüstri profesyonelleri ve politika yapıcılar, Sıfır Enerji Binalar’ı nasıl kullandıklarını, sonuçları nasıl iyileştirdiklerini, belirsizlik ve riski nasıl en aza indirdiklerini, daha fazla kontrolü nasıl sağladıklarını, performans ve refahlarını nasıl arttırdıklarını ve geleceklerini nasıl şekillendirdiklerini paylaşacaklar. Katılımcılar ZeroBuild Forum’20 içerisinde, 23-27 Eylül 2020 tarihleri arasında 5 gün sürecek çevrimiçi sanal oturumlar ve sunumların yanı sıra farklı içerik ve etkinlikleri de bulacaklar.

Forum web sayfası bir portal niteliğinde tüm yıl boyunca aşağıdaki hususları da içerecek şekilde 7/24 yayında olacak:

“KeyNote” Poster Bildiriler: Ülkemizin önde gelen firmaları tarafından hazırlanan, Sıfır Enerji Binalar’ın dünyanın sorunlarına nasıl ve ne denli katkı sağladığını anlatan poster bildiriler.

“HowTo?” Poster Bildiriler: Konusunda öncü, malzeme üreticisi, mimar, mühendis ve müşavirlik firmaları tarafından, Sıfır Enerji Binalar’a ulaşmada ilgili alt disiplinin rolünü ve önemini anlatan poster bildiriler.

“Haberler&Blog”: Dünya çapında 50’nin üzerinde etkinlik ve sivil toplum kuruluşunun takip edilip, faaliyetlerinin taranıp derlenmesiyle sunulan güncel haberler ve bloglar.

Bunun yanında forumun 3. günü, SEPEV (Sıfır Enerji ve Pasif Ev Derneği) tarafından düzenlenecek ve PHI (Passive House Institute) ile işbirliği halinde organize edilecek “Pasif Binalar Günü” gerçekleştirilecek. Özellikle PHI-Pasif Bina Standardında PassiveHousePlus (Sıfır Enerji Bina) ve PassiveHousePremium (Artı Enerji Bina) örneklerinin kamuoyu ile buluşturulması planlanan günde birçok gerçek vaka çalışmasının sunumuyla yenilenebilir enerji sistemlerinin pasif binalar ile entegrasyonu örneklerinin ortaya konulması hedeflenmekte. Son olarak da, Pasif Bina prensiplerini gerçek bir yapıda görebilmek amacıyla Türkiye’nin ilk ve tek pasif binası olan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Ekolojik Binası’na bir teknik gezi düzenlemeyi planlıyoruz. Gezi ile ilgili durum COVID-19 süreci doğrultusunda netlik kazanacak.

Hedeflenen kriterler doğrultusunda binaların şekillendirilmesinin ardından enerji ihtiyacı için süreç nasıl ilerliyor?

Nihai hedef tabii ki yenilenebilir enerji kaynakları kullanımını artırarak fosil yakıt tüketimini azaltmak. Sadece ülkemize has bir durum değil, dünya genelinde tüketilen enerjinin yaklaşık yüzde 30’u binalarda, yüzde 30’u sanayide, yüzde 30’u ulaştırmada, yüzde 10’u da diğer alanlarda kullanılıyor. Tüketim içerisinde yenilenebilir enerji miktarını artırabilmenin birinci şartı, öncelikli olarak sistemleri fosil yakıt tüketiminden çıkarıp elektrik enerjisi tüketir hale getirmek. Mesela elektrikli arabaları kullanmaya başlamadan, ulaştırmada yenilenebilir enerji payını artırmamız mümkün değil. Keza binalarda da Sıfır Enerji Bina’lara ulaşmadan yenilenebilir enerji payını artırmamız çok zor. Çünkü binalarda kullanılan enerjinin de yaklaşık yüzde 80’i ısıtma-soğutma kaynaklı. Binanın tüm enerji ihtiyacını yenilenebilir kaynaklardan sağlayabilmek ancak binanın enerji ihtiyacını minimuma indirdikten ve fosil yakıtlardan bağımsız hale getirdikten sonra mümkün. Özetlemek gerekirse, ulaştırma sektörünün enerji ile olan ilişkisinde elektrikli arabaların rolü ve önemi ne ise yapı sektöründe de Sıfır Enerji Binalar’ın rolü ve önemi o denli büyüktür.

TÜRKİYE YOLUN BAŞINDA, ANCAK REFERANS ALABİLECEĞİMİZ UYGULAMALARIN OLMASI BÜYÜK AVANTAJ

Ülkemizi, Sıfır Enerji Binalar konusunda dünya ile kıyaslandığımızda nerede görüyorsunuz?

Artan nüfus ve şehirleşme ile her geçen gün enerji ihtiyacı daha da artıyor. Tüketilen enerjinin en az yüzde 70’ini ithal eden ülkemizde bu enerjinin yüzde 30’undan fazlası ise binalarda kullanılıyor. Bu nedenle enerji tasarrufu için en hızlı hareketin binalar özelinde başlatılması gerektiğine inanıyoruz. Bugünün tespitini yapacağımız, gelecek senaryolarını ele alacağımız ve dünyadan başarılı örneklerin detaylı şekilde paylaşılacağı ZeroBuild Forum, tüketilen enerjinin büyük bir kısmının doğaya zarar veren fosil yakıtlardan oluştuğuna, birey ve ülke ekonomisi, milli güvenlik ve çevre için binalarda enerji talebinin azaltılmasının ve yenilenebilir enerji kaynakları kullanımının önemine dikkat çekecek. Sıfır Enerji Binalar ile ilgili tüm dünyayı bir genellemeyle ele almamız bize bir fayda sağlamaz. Bu noktada yapmamız gereken dünya üzerindeki “En İyi Uygulama”ları baz alarak kendimize bir yol haritası çizmemizdir. Daha önce de bahsettiğim gibi Avrupa Birliği’nde 1 Ocak 2021’den itibaren tüm yeni bina inşaatlarının “Sıfır Enerji” prensipleri ile inşa edilmesi zorunlu hale getirildi. Biz daha yolun çok başındayız, ama önümüzde referans alabileceğimiz uygulamaların olması da en büyük avantajımız. ZeroBuild Forum da dünya çapında bu uygulamaları Türkiye kamuoyunun huzuruna getirecek şekilde tam da bu ihtiyaca karşılık geliyor.

YATIRIMCI İLE İLK TEMASI SAĞLAYAN MİMARLARA BÜYÜK GÖREV DÜŞÜYOR

ZeroBuild Forum hangi disiplinleri bir araya getiriyor? Bu disiplinlerin verimli şekilde ortak çalışmaları mümkün mü, orkestra şefliğini kimin yapması önerilir? Etkinliğin sonuç bildirisi kimlerle paylaşılacak?

Bahsettiğimiz üzere Sıfır Enerji Bina dediğimizde birçok alt disiplinin bir arada çalışması gerekiyor. Ancak tabii ki öncelikli olarak yatırımcının yani bina sahibinin bu iradeyi ortaya koyması lazım. Bu noktada, hem tüm alt disiplinlerin sunduğu imkânların yatırımcının önüne konularak Sıfır Enerji Bina’ya ikna edilmesi hem de yatırım kararının ardından sürecin bütüncül tasarımının koordine edilmesi açısından yatırımcı ile ilk teması sağlayan mimarlara büyük görev düşüyor. Forumun ardından, bahsettiğimiz tüm bu içerik sonucu oluşturacağımız çıktıları derleyerek kamuoyunun bilgisine sunacağız. Muhtemelen bu bir “sonuç bildirgesi”nden ziyade “tespit raporu” hüviyetinde olacak. Çünkü hem sürdürülebilirlik hem de enerji verimliliği ile ilgili ülkemizde birçok kamu ve sivil toplum kuruluşu var. Bu tespitlerden memlekete özel bir sonuç ya da eylem planı çıkarma görevi ve sorumluluğu bu kurumlara ait. Bu noktada haddimizi aşmak istemeyiz. Amacımız kamuda, özel sektörde ve STK’larda bu konuyla ilgili muazzam bir özveri ile çalışan meslektaşlarımıza olabildiğince veri iletmek, kamuoyu desteği sağlamak ve karar verme aşamalarında işlerini kolaylaştırabilmek.

ÖNÜMÜZDEKİ YILLARDA DA ÇALIŞMALARIMIZ ARTARAK DEVAM EDECEK

Öncelikle bu sene ZeroBuild Forum’20’nin başarıya ulaşmasını sağlayan tüm konuşmacı, destekçi, katılımcı, sponsor ve gönüllülerimize çok teşekkür ederiz. Değerli okuyucularımızı da forum web sayfasına girerek şimdiden kayıtlarını yapmaları için davet etmek isteriz. Önümüzdeki yıllarda da tüm paydaşların Sıfır Enerji Binalar’a dönüşüm yolculuğunda gerekli bilgi ve araçlara ulaşabilmesi ve dünya çapında iletişim ağının imkânlarından faydalanabilmeleri için çalışmalarımızı artırarak devam ettireceğiz. Okuyucularımızın önümüzdeki senenin ZeroBuild Forum’21 tarihlerini (22-26 Eylül 2021) şimdiden bir kenara not etmelerini rica ederiz.